Kullanılan yanıyla hayat…Hayattır bir manada…Bu pencere benim…Gece örtüsünü kaldırmalı..Titreyen altında titremiş…Selam olsun..hem en güzelinden…Şimdi hayat zamanı işiten kulak gören göz,çarpan yürek için…

Bu kıymetli sayfayı her gün her an yenilemekle bezemek lazım bu ebed seyahatinde… Sevginin anlamlısı acının sabırlısı… Güzelliğin mücellası… İlmin yaşanılırlığı ile yaşamak hayatı…

Elini tuttuğun ve elini tutanlar hep doluluğa taşımalı ve boşluğun melali bir duadan göz yaşıyla akmalı ve arınmalıdır insan boynu bükük bir başına en yakın yerde.. Alnınla buluşmuş seccadede…

Ve hayat kısacık… Yarı yarıya uyunan… Yarının yarısı yarınlarla oyalanan… Kalan yarısında yarım insan… Bu devasız bir dert midir? Silkinen yemişlerin düşmesine ne kaldı ki? Olgunlaşmadan… Ham kabiliyetlerle vedalar yaklaşır… Ve Hüzün sonbahara benzemez… Eylülümüm gamları ve hazanın yasları değil mevsim-i baharımın… Kış tulu etti şakaklarımda…

Ardına düştüğüm ve yolda düştüğüm kervan… Sesim kesildi bağırmaktan ve duyurmaktan da korkarak nemlendi çığlıklarım… Sanki görseniz beni her şey bitecek ve ben bütün heves ve zevklerimi kaybedeceğim… Belki bunun için bağıran vicdanıma görünmek istemeyen yanım perde oldu… Feryatlarım aciz…

Hayat yaşanılası yanıyla hayattır… Belki bütün var olanların terennüm ettiği en bedi nagamattır…

Bizim kütüphanede kuru gürültülü yığınlar var… Yaşanılamayası… Faydasız ezberlediğim şarkılar… Yıllardır bir arpa boyu yol almadılar… Dede efendi yorgun… Şiirler aldı başını gitti… Göçtü Fazıllar… Fasıllar başka düzlükte… Hayat yaşanılası yanıyla hiç ara vermedi… Düşenler düştü hatıralara…

Kimileri keder bıraktı köşe başlarına… Kimileri kendi elbiselerini giydirmeye çalıştı düşünce fukaralarına… Kimileri kandiller dikti yollar boyunca… Düşenler kalksın düşünemeyenler düşünsün göremeyenler görsün ve görünsünler boylu boyunca…

Hayat yaşanılan yanıyla kısacıkken ve dermansız dertlere hamil görünürken..Yaşanılası yanıyla berrak ve büyük “Niyetler” ister…Ve büyük dualar süsler hayatı…İşitesi kulaklar göresi gözler ister..Gök yüzü onun için bu kadar geniş…O nedenle bir yerden okunan ezanları duyar çeşitli kulaklar…Davet sahibi bir…Gökyüzünün sahibide…Havada yayılır her şey…Ses gibi ışık gibi…

Manevi güneşlerde ışıtır gönülleri… Görünmez nur gibi… Hayat yaşanılası yanıyla çaydan süratli akar… Her dönemeci birliği ile bir tutar…

Hayat yaşanılası yanıyla yaşanmak ister…Oyalanmak istemez ömür…oyalamakta istemez gaye…Hayat yaşanılası yanıyla yaşanmak ister…Ve akıl doğru olana kanaat ettiğinde kalp ve vicdan kendi ikliminde yaşamak ister…Yaşanılası yanıyla hayat bir yol taharri eder..Ve yol sorana yol gösteririler;


Dedi ki;


Ey insanlar! Fâni, kısa, faydasız ömrünüzü bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır; Bâkî-i Hakikînin yoluna sarf ediniz. Çünkü Bâkîye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur.

Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya âşıktır. Ve madem bu fâni ömrü bâki ömre tebdil eden bir çare var ve mânen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, o çareyi arayacak ve o imkânı bilfiile çevirmeye çalışacak ve tevfik-i hareket edecek.

İşte o çare budur: Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.


Bediüzzaman


İşte yaşanılası yanıyla hayat …

Yaşayana aşk yaşatana Hamd olsun….

Selam ve dua ile

m_safiturk