Gül aşıkların sevgiliye serenatıdır.Gözyaşıdır duadır yakariştır.Asrı Saadetten bir yadigar bülbüllerin gönlünde ahu zardır gül.Alemlerin Efendisinin asm kokusundan nasibi vardır güllerin.Bu nasip yüzündendir ki asırlardır bahtiyardır gül.Aşıkların ciğerinden akan kan cümle çiçeklere sultandır gül.Şair şöyle başlıyordu Ben sözlerimle Efendiler Efendisini övmedim övemem.Ondan bahsederek sözlerimi methettim sadece.Biz güllerden bahseterek Onun güzelliğini nasıl anlatalım ondan bahsedildikçe güzelleşiyor hayat.Onunla manasını buluyor yaratılmış ne varsa.Ve biz Güllerin Sultanını tanımaya her zamankinden fazla muhtacız.Allah c.c O sizin için en güzel örnektir buyurmadı mı? Hayatımızın her anında her alanında en güzel örnek O değil mi? Asaletin inceliğin zarafetin ahlakın letafetin zirvesinde O vardı.Ah onu bir tanıyabilsek.İşte o zaman hayatımız gül olurdu evlerimiz gül bahçesi.
Hani bir gün Alemlerin Efendisi Aişe validemızden bir bardak su ister.Validemiz suyu getirince Önce sen iç ya Aişe der.
Hz. Aişe suyu içer.Efendimiz bardağı alır ve suyu bardağın validemizin ıçtiği kenarından içer.Su güldür o an bardak güldür dudak gül.
Hani validemiz sorar bir gün:
Ya ResulAllah beni nasıl seviyorsunuz?
Kördüğüm gibi ya Aişe.
Seneler sonra bir kez daha sorulur aynı soru.Cevap aynıdır.
Kördüğüm gibi.
Peygamber Efendimiz asm in dünyada ki son günleridir.Soru tekrarlanır. Beni nasıl seviyorsunuz ya ResulAllah? Hala ilk günkü gibi ya Aişe.Soru güldür o an cevap güldür gönül gül.
Bir gün Efendimiz asm Sahabelerine seslenir.Siz biraz hızlı yürüseniz.Kendisi Hz.Aişe validemizle geride kalır.Yarışalım mı ya Aişe? Koşmaya başlarlar.Hz.Aişe yarışı kazanmıştır.Yıllar sonra gene bir yolculukta sahabelerine Siz ilerleyiniz der.Validemiz o yarışı çoktan unutmuş şişmanlayıp gelişmiştir.Hz. Aişeye döner Alemlerin Efendisi asm Gel yarışalım der.Bu kez Efendimiz asm kazanır.Tebessüm ederek işte bu o yarışın karşılığıdır der. Atılan her adım güldür o demde tebessüm gül ifade gül.
Hayatımız onu örnek aldıkça güzelleşecek.Yuvalarımız Kainatın Efendisini tanıdıkça birer gül bahçesine dönüşecek.Ama ah onu bir tanıyabilsek.
Muhabbetin rengi güldür gönüllerin nakışı gül
Aşkın kokusu güldür dostun bakışı gül
Ne zanan bir güzellikten bahsedilirse ilk söz gül olur
Son sözde gül olur
Gül alınıp satılan pazarlar
Gülün gül ile tartıldığı diyarlar vardır.
Gönüllere o diyarlardan bir neşe taşınacaksa
Söze gülle başlanılmalı.
Gül kokuları yayılmalı hanelere tüm yüreklere.