+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Altin Levhalar...

 1. #1
  Gayyur BeNiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  120

  Standart Altin Levhalar...

  el - Fetih Sûresi, 1 - 9. âyetler


  Bismillâhirrâhmânirrahîm

  1. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

  2. Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.

  3. Ve sana şanlı bir zaferle yardım eder.

  4. İmanlarına iman katsın diye mü'minlerin kalblerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır.

  5. (Bütün bu lütuflar) mü'min erkeklerle mü'min kadınları, içinde ebedî kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.

  6. (Bir de bunlar) Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!

  7. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir.

  8, 9. Şüphesiz biz seni, şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki, (ey insanlar!) siz de Allah'a ve Rasûlüne iman ediniz. O'na yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.

  (el - Fetih Sûresi, 1 - 9. âyetler)

  ----

  Meal Hakkında
  Ayetlerin Mealleri, "Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları Nu: 13 Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli eserden alınmaktadır. Eser 6 kişilik bir heyetin çalışmasıdır.

  ----

  Sûre Hakkında
  İçinde fetihten bahsedildiği için fetih adını alan bu sure, hicretin altıncı yılında Hudeybiye andlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş ve Medine'de inen sûrelerden sayılmıştır. 29 âyettir.

  ----

  Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
  "Kur'ân-ı Kerîm'de otuz âyetlik (şanı yüce) bir sûre vardır. Bu sûre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu sûre Tebarekellezi bi-Yedihi'l Mülk'dür."

  (Ebu Davut, Salat 327, Tirmizi, Sevabu'l Kur'an 9)  (SAYHA DERGİSİ WEB SİTESİNDEN ALINMIŞTIR.)
  Kalpler ancak Allah'ı (c.c.) anarak mutmain olur..

 2. #2
  Gayyur BeNiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  120

  Standart Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi!

  Muhakkak ki hamd Allah içindir. Yalnız O’na hamdeder, O’na yönelir, O’ndan mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden O'na sığınırız. Allah'ın hidâyet ettiğini, kimse doğru yoldan çıkaramaz. Allah'ın dalalette bıraktığına da kimse hidayet edemez.
  Şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Bir'dir, eşi ve benzeri yoktur. Yine şehâdet ederim ki Muhammed, O'nun kulu ve Rasûlüdür.

  Ey Allah'ın kulları !..
  Allah'tan korkmanızı ve O'na itaat etmenizi vasiyet ederim.

  Ey İnsanlar!...
  Sözlerimi iyi dinleyiniz... Çünkü bu seneden sonra bir daha sizinle burada tekrar buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum..

  Ey İnsanlar!.. Bugünün ne günü olduğunu biliyor musunuz? Burası, Belde-i Haram'dır.(Mekke'dir) Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, biliniz ki canılarınız, mallarınız, ırzlarınız da; bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır.

  Ey Ashabım!...
  Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünki her hâl ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski dalâletlere (sapıklıklara) dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız!

  Ashabım ! ...
  Eskiden câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu Rabia'nin kan davasıdır.

  Ashabım! ...

  Her türlü riba (tefecilik) kaldırılmıştır İlk kaldırdığım riba, Abdulmuttalib'in oğlu Abbas'ın ettiği ikrazlardır(borç vermelerdir) Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Eski câhiliyet devrinden kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. Borçlular, alacaklılara yalnız aldıkları parayı ödeyeceklerdir.
  Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız...

  Ashabım!.

  Kimin yanında bir emanet varsa, onu sahibine versin. Hediyeler, hediye ile karşılanır. Başkalarına kefil olan, kefaletin sorumluluğunu üstüne alır.

  Ey İnsanlar!
  Bugün şeytan sizin topraklarınızda yeniden nüfuz ve saltanat kurmak gücünü ebedî sûrette kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız, onu sevindirmiş olursunuz.
  Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

  Ey insanlar ! ...

  Kadınların haklarına riayet ediniz. Bu hususta Allah'tan korkunuz. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onları Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların aile şerefini , sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir.

  Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları uyarıp, sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşrû bir şekilde hertürlü yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını sağlamanızdır. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler...Siz de onlara nezâketle muamele edin.
  Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi, helâl olmaz.
  Kölelerinize gelince... Onlara da yediğinizden yedirmeğe, giydiğinizden giydirmeğe çalışın.
  Affedemeyeceğiniz bir hata işlerlerse kendilerine izin verin. Fakat asla eziyet etmeyin. Çünkü onlar da Allah'ın kuludur.
  Ey müminler!..
  Sözümü iyi dinleyin, iyi anlayın...
  Muhakkak ki Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Adem'in çocuklarısınız... Adem ise topraktandır.

  Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur.
  Şeref ve üstünlük, ancak fazilet iledir.
  Müslüman müslümanın kardeşidir.
  Bütün müslümanlar kardeştir, eşit hakka mâliktir.
  Din kardeşinize ait olan herhangi birşeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası ile olmadıkça, başkası için helâl olmaz.
  Haksızlık yapmayın...Haksızlığa da boyun eğmeyin.
  Ahâlinin haklarını gasp etmeyin.
  Sakın benden sonra kâfirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın..

  Ey Müminler!

  Size bir emanet bırakıyorum..Siz ona sıkı sarıldıkça, yolunuzu şaşırmazsınız. O emanet de Allah'ın kitabı Kur'ân 'dır!.

  Ey Ashabım!

  Nefsinize zulmetmeyin...Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

  Ey İnsanlar!

  Allah , herkese düşen miras hakkını Kur'ân 'da bildirmiştir. Mirasçılar için ayrıca vasiyetnâme yapmaya hâcet yoktur.

  Ey İnsanlar!

  Her câni kendi suçunundan kendisi sorumludur. Hiçbir câninin işlediği suçun cezasını evlâdı çekmez. Hiç bir evlâdın suçundan da babası sorumlu tutulamaz.

  Ey İnsanlar!

  Mutemâdiyen dönmekte olan zaman, Allah'ın gökleri, yerleri yarattığı günki vaziyete dönmüştür..
  Bir yıl, ay ölçüsüyle 12 aydır.Bunlardan dördü, haram aylardır. Bunlardan üçü, arka arkaya Zilka'de, Zilhicce, Muharrem'dir. Dördüncüsü Receb'tir, ki Cümade-l âhire ile Şaban arasındadır. Bu sene haram aylar eskilerine geldi. Hac mevsimi yine Zilhicce'nin onuncu gününe rastladı.

  Ey İnsanlar!

  Allah'a kulluk edin.
  Beş vakit namazınızı kılın.Ramazan orucunu tutun.
  Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin Cennetine girersiniz.

  Ey İnsanlar!

  Aşırı gitmekten sakınınız. Sizden öncekilerin mahvolmalarının sebebi, dinde ifratta olmaları idi. Hac usûllerini benden öğrenin. Muhakkak olarak bilmiyorum, belki bu seneden sonra bir daha haccedemem.
  Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki, kendisine bildirilenler, burada bulunanlardan daha iyi anlayarak bunları korumuş olurlar.
  Ey insanlar!

  Yarın beni sizden soracaklar.. Ne dersiniz?
  Risâletimi tebliğ ettim mi? Görevimi yaptım mı?..
  (Ashab bu soruya hep bir ağızdan "EVET!..Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize nasihat ve tebligatta bulundun. Böylece şehâdet ederiz." der.
  Vâdi artık bu sözlerle çalkalanmaktadır.
  Allah Rasûlü parmağını havaya kaldırarak, üç kez;

  "Şâhid ol Ya Rabbi!"
  "Şâhid ol Ya Rabbi!"
  "Şâhid ol Ya Rabbi!"
  Buyurur.

  Kalpler ancak Allah'ı (c.c.) anarak mutmain olur..

 3. #3
  Gayyur BeNiN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  120

  Standart  el - Müzzemmil Sûresi

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)!

  2,3,4. Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısı (kıl). Yahut bunu biraz azalt, ya da çoğalt ve Kur'an'ı tertil ile oku.

  5. Doğrusu biz sana (taşıması) ağır bir söz vahy edeceğiz.

  6. Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir.

  7. Zira gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet vardır.

  8. Rabbinin adını an. Mutlaka ihlâs ile O'na yönel.

  9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın.

  10. Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.

  11. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

  12,13. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap var.

  14. O gün (kıyâmet günü) yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner.

  15. Nasıl ki Firavun'a bir peygamber göndermiş idiysek size de, hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik.

  16. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muâheze etmiştik.

  17. Peki inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?

  18. Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâ'di mutlaka yerine gelir.

  19. İşte bu (anlatılanlar), şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine (varan) bir yol tutar.

  20. (Resûlüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmı, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüz (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı, bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizden hasta(lanan)lar olacak, diğer bir kısmınız Allah'ın lütfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, başka bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere, Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

  Kalpler ancak Allah'ı (c.c.) anarak mutmain olur..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman'ın Başının Yanında Asılı Levhalar
  By lasiyyema in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.12.07, 23:51

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0