+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Ya Rasulullah

 1. #1
  Dost asayimusa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Artvin
  Mesajlar
  11

  Standart  Rahman’?n Ad?yla...
  Bir Nûr Yarat?ld?, Kâinata Rahîm Olan?n Rahmetini Muştulayan.
  Selâm Olsun O Müjdeciye!


  Ve gözlerin düşer gecelerime!
  Gözlerin düşer, gecelerde üşüyen yüreğime.
  Gözlerin, kâinattaki her bir zerreye düşer tek tek, hakikâti gösteren bir nûr olarak. Rahmân ve Rahîm olan?n mâhlukata bir büyük ikrâm?d?r siyah gözlerin. Ki onlard?r zulmeti nûra çeviren, nazar k?ld?ğ? yerde güller bitiren... Ve bir bak?ş?yla âlemi âşka doyuran!

  Hamdolsun bizi bir çift siyah gözde âşka düşürene!
  Hamdolsun, seni kendine “sevgili” eyleyene!
  Seni en güzel şekilde terbiyene edene hamdolsun.
  Hamdolsun sana hikmeti verene, sana kitab? indirene, seni âlemlere uyar?c? olarak gönderene... Seni bize peygamber; bizi sana ümmet edene hamdolsun! Ve hamd yaln?z O’na olsun!

  Ey Nebî; sana, zaman denilen mâhluku s?y?rarak aradan, mahcubiyetle, hasretle ve elbette muhabbetle sesleniyorum, haddim olmayarak. Seni anlayabilme nimetinden beridir, görmeden sana inan?p bağlanman?n hadsiz hesaps?z şerefini ve saâdetini tad?yorum, şükür ile... Benim gibi belki kâinat da senin gelişine hiçbir zaman şâhit olamad?. Âlemlerin nefes al?ş? belki senin hilkâtinle başlad?. Senden ald? sanki melekler zârafeti; senden ald? ahlâk, letâfeti... Ve olacaksa bu arz?n hüsran?, seni unutup yitirmekten... Rabbinin nûrundan bir ziyâ idin sanki. Hiçbir şey bilmezken seni, belki sen Rabbinin “Ol” emrindeydin! Âdemin tevbesindeydin, ?brahim’in duas?nda... Nuh’un gemisindeydin, ?sa’n?n müjdesinde...

  Ey Nebî, sen teşrif edince yeryüzüne, zaman belki yarat?l?ş?ndan beri en güzel, en mutlu ân?n? yaşad?. Çünkü Âlemlerin Rabbinin “Habibim” dediği o mukaddes nûrunun gölgesi düşüvermişti arza. Şerefine bu olay?n, yer gök bayram etti. Nice küfür saray? y?k?ld?, nice küfür ateşi söndü zuhûrunun hürmetine, zuhûrunun haşmetiyle... En çok Rabbin sevmişti seni. Sen de en çok O’nu... Sonra melekler sevdi seni, kanat gerdiler sana, baş?n?n üzerinde rahmet bulutu oldular kimi zaman... Ve sonra insanlar!.. Ne güzel dostlar?n vard? senin ey Nebî! Seni can?ndan çok, her şeyden çok seven... Sen güneşsen onlar ?ş?ğ?n? senden alan y?ld?z oldular karanl?k gecelerimize. Sen son peygamberdin, sen Allah’?n Habibiydin! Daha ötesi nedir ki? Ve gelince vakit, b?rak?p nûrundan bir parça bize, sen Refîk-i Âla ile vuslâta erdin. Bize ise hep hüzünler düştü ey Nebî! Bir boşluktu sanki senden ayr? kalman?n sonu!

  Halbuki ne “zaman” açabilirdi seninle aram?z?, ne de sonu toprak bir beden yak?nlaşt?rabilirdi seninle bizi; farkedemedik...
  Bilemedik! Senin o siyah gözlerinin nûru bir miskinin, bir fakirin gözlerinde sakl?ym?ş meğer; göremedik...

  Bilemedik! Senin ellerinin s?cakl?ğ?n? hissedebilmek için bir yetimin baş?n? okşayabilmek yetermiş; düşünemedik...
  Ve yine bilemedik ey Nebî; seni sevindirmek, senin gönlünde yer edinebilmek, karanl?klar içerisinde kalan bir kalpte sevginin ateşini yakabilmekmiş; beceremedik...


  Yolda kalm?şl?ğ?m?z?n, şaş?p durmuşluğumuzun kusuruna bakma ey Nebî!

  Hani sen kral gibi değil de kul gibi yaşayan bir peygamber olmay? tercih etmiştin. S?k?nt?, ezâ, hüzün... sanki senin en yak?n yol arkadaşlar?nd?. Bir gün tok olursan bir gün aç olurdun. Ve hani yat?şs?n diye açl?ğ?n, bir değil de iki tane taş bağlam?şt?n ya mübârek karn?na! Biz de sanki gönlümüze say?s?z taşlar bağlam?ş?z ey Nebî, seni unutmam?za sebep olan... Sanki, sana muhtâç ruhumuzun üzerine demirden ve betondan yapt?ğ?m?z gökdelenlerle koca bir şehir inşâ etmişiz de seni anmak istersek, seni bulmak istersek o şehrin sokaklar?nda kaybolup değil seni, kendimizi dâhi unutal?m, bulamayal?m diye!

  Ey Nebî, nefesini ver bize! Nefes ver sensiz kalmaktan, seni hat?rlayamamaktan kurumuş gövdelerimize! Nefes ver ki dile gelelim ve dem vural?m firâk?ndan... Nefes ver ki bize yeşersin gövdemiz, gülzar olsun bedenimiz... Nefes ver bize; bitsin art?k bu as?rlard?r süren ümmetinin kara k?ş?; nefes verdiğin baharlar? teneffüs edelim senin kokundur diye, kokusu sensin diye...

  Ey Nebî! ?çimdeki hüznümü hasretine adad?m... Ne zaman sensizliği tüm hücrelerimle hissedebilsem takatim kalm?yor. Nefesim kesiliyor da, kan?m donuyor. Ey Nebî, yolda kalm?şl?ğ?m?z? yüzümüze vurma n’olur! Pürkusur hâlimizle gelip de aklayamazsak kendimizi mizanda, bizi önce sen sitemli gözlerinle utanc?n nâr?na atma, n’olur!

  Ey Nebî! Seni yarat?lm?ş tüm zerreler miktâr?nca sâlat ve selâmla an?yoruz; utanarak...
  Ey Nebî! Şefaâtini umarak...

  Allah’?m! Peygamberimiz Muhammed’e, âline ve ashâb?na selâm olsun...
  Allah’?m! Sen peygamberimize vesîleyi ve fazîleti ihsân et.
  Ve onu vaad ettiğin Makâm-? Mahmûd’a eriştir. Âmin!  Allah?m Peygamber Efendimize rahmet eyle.Öyle rahmet ki,onun hürmetine bizi ve bütün korku ve belalardan kurtar.Bütün ihtiyaçlar?m?z? o rahmetin hürmetine yerini getir.Bütün günahlar?m?z? o rahmetin hürmetine temizle,o rahmetin hürmetine bütün hata ve günahlar?m?z? bağ?şla.
  Ey Allah?m,ey dualara cevap veren !Hayat?m boyunca ve ben öldükten sonra, her an be salavat?n kat kat?n? ver.Bir milyon salat ve salam,bir okadar da çarp?m?ndan ç?kan netice ve bunun da kat? kat?,Efendimiz Muhammed'e(a.s.m) O'nun AL,ashab,yard?mc? ve tabilerine olsun.
  Bu salavatlar?n herbirini benim ömür müddetimdeki günahkar nefeslerim say?s?nca çoğalt.Bu salavatlar?n herbirisi hürmetine beni affeyle bana merhamet et.Bunu rahmetinle yap,Ya Erhamer-Rahimin

  AM?N

  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEC?YYALLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALK?LLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN?HTÂREHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYY?DELMÜRSELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ?MÂMELMÜTTEKÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEB?YYÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZN?BÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABB?L ÂLEMÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYY?DEL EVVELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYY?D?L AH?RÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂ?DEL MÜRSELÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMET?
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL H?MMET?
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂM?LE L?VÂ?L HAMD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂH?BE MAKÂM?L MAHMÛD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊK?YEL HAVZIL MEVRÛD
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂS? TEBEAN YEVMEL KIYÂMET?
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYY?D? VELED? ÂDEM
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AH?RÎN
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
  Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂ?YELLÂH? B??ZN?HÎ VESS?RÂC?L MÜNÎR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEB?YYERRAHMET?
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBB?YYETTEVBET?
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFF? ESSALÂT?
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞ?R
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
  Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYY?D? MUHAMMED
  Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halk?hî aleyke
  Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 23:30 ) değiştirilmiştir.
  selamün aleykummm

 2. #2
  Dost nuri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Aksaray
  Mesajlar
  48

  Standart

  Amin ona layık olmak dileğiyle dualarda anılmak üzere

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Rasulullah'ın asv Rüyası
  By insirah in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 20.08.08, 22:38
 2. Rasulullah'ın Kılıçları
  By naksibendi in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 16.08.08, 10:27
 3. Büyüklerin Kaleminden Rasûlullah
  By Ab-ihayaT in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.07.08, 11:52
 4. Seyahat Ya Rasulullah
  By SeRDeNGeCTi in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.11.06, 21:36
 5. Rasulullah'ın Tesettür Hakkında İkazları
  By LeMaLaR in forum Tesettür
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.07.06, 18:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0