+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Kalbin Ancak Çokluktan Kurtulunca Serinliyor

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart Kalbin Ancak Çokluktan Kurtulunca Serinliyor

  Dünyan?n içindesin. Yar? çemberin içindesin. ?çinde dünyaya küskünlük var . Yar? çemberin d?ş?ndas?n. As?l? m? kald?n hayatta? Ya da s?k?ş?k m? kald?n?


  Sevinçli vahşi yüreğin ile günahkar yanm?ş yüreğinin derinliklerinden gelen bunalt? m? geriyor seni? Yoksa yoruldun mu? Bu gün yaşad?klar?n yordu. Anlad?m. Sadece bugün yaşad?klar?n değil. S?k?nt?l? günlerden biriydi. Peki. Yok yok tam anlamad?m. Bir daha söyler misin? Ruhunu sürgüne mi yollad?n? Benliğini yüceltmenin sürgünündesin öyle mi? Azap verici bir gerilimin içindesin.

  Konuşmak istemiyorsun. Gerginsin. Bunal?mdas?n. Ağl?yorsun. Yaln?zs?n. Kederlisin. Mutsuzsun. Kimse seni anlam?yor. Sen kimseyi anlam?yorsun. K?y?da köşede kalm?ş gibisin. Durgunsun. Öfkelisin. Ne yapacağ?n? bilmiyorsun. Ne yapmayacağ?n? biliyorsun. Güçsüzsün. ?çinde kötü şeyler olacak korkusu var. Kayg?l?s?n. Heyacan bas?yor. Tedirginlik bedenini uyuşturuyor.

  Yabani sar?lgan bir sarmaş?ğ?n hayat ipine sar?lmas? gibi hem kendi benliğinin hem de kötücül benliklerin bencil arzular? ruhuna ve bedenine sar?lm?ş hissediyorsun.

  ?çimi rahatlasan ise şu: Herşeye rağmen hayat?n? yeniden ele geçirmek istiyorsun. Farkl? canl?l?k veren bir şeyin meydana gelmesini istiyorsun. T?kan?p kalm?şl?ğ?n biteceğine dair umudun sönmemesi ne güzel. Bu ölüm bile olsa.

  Dayanmak istiyorsun. Dayan?yorsun. Zaman?n ak?ş? içinde y?pranm?ş ve gevşemiş varl?ğ?n ayn? zamanda rüzgalarla bilenmiş kaya gibi seni güçlü k?l?yor.

  Bugün de mi ayn? sorular? sordun? Dur sen söyleme. Biliyorum o ünlü sorular?n?: Ben neye aç?m diye soruyorsun. Özlemini çektiğim nedir? Ben ne ar?yorum? Neyi çok istiyorum? Neyi çok arzuluyorum?

  Tam düşündüğün gibi. Kalbini çokluk yordu. Onun d?ş?ndaki herşey kalbine tutunmaya, kendine bir yer edinmeye çal?ş?yor. Kalbin dünyan?n mahzeni gibi. Odanda fazla eşyalar her zaman seni boğar biliyorsun. Bu yüzden s?k s?k temizlikler yapars?n. Kalbindeki herşeyi de arkanda b?rakmak ne güzel olurdu. Ama ayn? anda hem kalman?n hem gitmenin bir yolu yoktur. Bir çok şeyi nas?l b?rakabilirsin arkanda? Kalbinin kap?lar?n? aç?p içindekilerin d?şar? uçmas?n? nas?l başarabilirsin? Bunun için geceler uykusuz mu kalmal?, yemeden içmeden mi kesilmeli, b?rak?p gitmeli mi?

  Önce tek baş?na olma görevini üstlenmek istemelisin. Hani konuşmuştuk ya. ?nsan kendi kendine, kendi için uyan?k olmal? bu zamanda. Senin için uyan?k olan insanlar?n devri geçti art?k. Onun için bir hayat? yaşamak için tek baş?nas?n.

  Yaln?z baş?na ölmeden önce yaln?z baş?na varolmal?s?n.
  Kendi tekliğini hissetmeden Onun tekliğine varamayacağ?n? biliyorsun değil mi?

  Hemfikir olmam?za sevindim.



  Herşeyi arkanda b?rakmak ve tekbaş?nal?ğ? yaşaman?n bir yolu olmal? .
  Kalbin ancak çokluktan kurtulunca serinliyor. Kalbin o zaman karmaşadan kurtulup bir düzene giriyor.



  Kalbini ne düzene sokacak?

  96: 19 Secde et ve yaklaş

  Allah?n bu sözü ruhuna nefes ald?r?yor.

  Secdeye varmal? diyorsun. Her secde Ondan başka her varl?ğ? arkanda b?rakmak değil mi? Bütün çoklar geride. Önünde teklik var. Önce kendinin tekliğ?. Yaln?z ölmeden önce yaln?zca secdeye kapanmal?s?n. Başkas?yla birlikte secdeye kapansan da her secde yine de biriciktir.

  Melekler kalbine dokunacak secdede. Yenilenme, yeniden hayat bulma secdede gerçekleşecek. Kalbinin önündeki varl?klar arkaya çekilecek. Sen ve O. ?kiniz aran?zda bir ilişki an? olacak. Sen ve O. O ve sen. Ne büyüleyici bir an olmal?. Tüm dünyaya bedel bir an olmal? bu. Tüm evren secdedeki tek bir anda yaşanan sen ve O ilişkisi bile edemiyor değil mi?

  Bedenin, ruhun, duygular?n ve benliğin secdede olacak birazdan. Duygular?n? rahat b?rakacaks?n ama. B?rakacaks?n kalbin ne yaşayacaksa yaşayacak. Yak?nlaşay?m diye çabalamayacaks?n . Kalbini yöneltmeye kalkmayacaks?n. Secdede ne hissediyorum diye kendini yoklamayacaks?n.

  Bunu nas?l yapabilirim diye endişe mi duyuyorsun? Sen yapmayacaks?n ki zaten. Kalbin yapacak. Sen Kalbinle oynama yeter. Tüm iradeni aln?n? secdeye koymak için toplayacaks?n. Kalbinin yaklaşmas? için değil.

  ?nsan kalbini kurcalamamal?.

  Günde k?rk kere secde etmek demek, k?rk kere Ona yaklaşmak demek. Bu f?rsat? insan nas?l kaç?rabilir? Mustafa Ulusoy
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 22:36 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....



  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  “Secde et ve yaklaş”


  Ama olmuyor. Oturduğun yere çak?l? kal?yorsun. Hoyrat bir el tutuyor seni. Ne kadar çok hoyrat eller var değil mi?


  Kalbin ne kadar arzuluyor secdeyi. Ancak bu arzu sana kadar ulaşam?yor.
  Ulaşsa bile c?l?z ve güçsüz bir sesten öteye gidemiyor.
  Kalbinle aranda ses geçirmez bir duvar m? var dedin?
  Belki. Belki başka şeyler.
  Bilemiyorum. Cans?z ve sönmüş bir bedenin içinde hayat bulmaya çal?ş?yorsun öyle mi?



  Durmal?s?n önce. Sakinleşmelisin. Ne kendi üzerine silah? doğrultup can?n? yakmal?s?n ne de bahanelere s?ğ?nmal?s?n. ?nsan kendini anlayabilmeli değil mi? Tamam. Duracağ?na söz vermen sevindirdi beni.

  Melekler kalbine dokunam?yor diye üzülüyorsun. Meleklerin kalakald?ğ?n? hissediyorsun. Ağlayabilseler ağlayacaklar. Senin için ağlayacaklar. En derin ac?y? çekecekler senin için. Sana dünyan?n en değerli armağan?n?-Ona yaklaşma hissini kalbine b?rakamad?klar?ndan dolay? üzgünler. Sende mi üzgünsün? Fark?nday?m üzgün olduğunun. Meleklerin yerine sen ağl?yorsun.

  Son bir gayret gösteremez misin? Onun için bunun yapamaz m?s?n?

  Secdeye varmak için içinde en ufak bir istek yok öyle mi? Secdeye varmak için kalbinin bunu tam tam?na istemesi gerektiğine mi inan?yorsun? Kalbin önce Ona yak?nl?k hissetmeli ve sonra bu seni secdeye götürmeli diye mi düşünüyorsun?

  Secdeye varmak için böyle bir istek olmas? gerekli mi diye düşündün mü hiç peki? Düşünmedim mi diyorsun? Tahmin etmiştim.

  Zihinine bir çok amalar geliyor. Eskiden secdeye var?rken içinde büyük bir zevk mi vard?? Anlad?m. Büyük bir hazla secdeye var?yordun eskiden. ?çinde büyük bir lezzet duyuyordun. Kalbini Ona yak?n hissediyordun. Şimdi secdeye varmak içinde ne bir istek var, ne bir haz var. Tüm lezzetini yitirdi kalbin. Hatta sadece secdeye değil, hayata karş? yitirdi. Yaşama lezzeti içindeki çölde kurudu gitti.

  Öyle yorgunsun ki. Saatlerden beri açs?n. Yorgunluğundan kendine yemek bile haz?rlayamam?şs?n. Yaln?zs?n. Burnuna bir yan?k kokusu geliyor. Ocakta unuttuğun çaydanl?k geliyor akl?na. Yana yana kül olmuş çaydanl?k imgesi geliyor zihnine. ?çine bir endişe düşüyor. Ya ateş ocağ?n yan?ndaki perdeye s?çrarsa. Birden hayaline evin cay?r cay?r yand?ğ? imgesi düşüyor. Yatağ?ndan f?rl?yorsun. Bitkinliğini unutuyorsun. Bedeninini ve ruhunu ele geçirmiş yorgunluğu, halsizliği, bitkinliği, isteksizliği unutuyorsun. Bir tehlikeyi önleme isteğin tüm bedenine canl?l?k kazand?r?yor. Mutfağa gidiyorsun. Ocağ? söndürüyorsun. Çaydanl?k simsiyah olmuş. ?çin ferahl?yor. Ateş perdeye s?çramam?ş. Bir yang?n? önlemenin ferahl?ğ? doluyor yüreğine. Anlayamad?ğ?n bir zindelik geliyor üzerine. Şaş?r?yorsun.

  Uyan?yorsun.

  Gördüğünün bir düş olduğunu anl?yorsun. Saatine bak?yorsun. Gece yar?s? olmuş. Seni uyand?ran?n bir melek olduğunu anl?yorsun. Ne güzel. Bir melek taraf?ndan uyand?r?lmak. Kulağa ne hoş geliyor. Sanki melek kalbine şöyle sesleniyor: “Hadi kalk. Kendi aleyhine yakt?ğ?n ateşi namaz için kalkarak söndür.”1 Bu rüyay? böyle yorumluyorsun. Bence de. Yorumuna kat?l?yorum.

  ?çinde hala bir istek yok. Arzu yok. Bedenin yorgun. Ama kalbinde yang?n var.

  Biliyor musun? ?çinde hiç bir istek, arzu, haz, lezzet yoksa; işte şimdi özellikle secdeye varacaks?n. Özellikle şimdi. Bu f?rsat? kaç?rm?yacaks?n. ?şte şimdi secdenin zirvesinde olacaks?n.

  Şaş?rd?n m?? Biliyordum şaş?racağ?n?. Seni secdeden al?koyacak hoyrat el bunu ne kadar çok kulland? değil mi? Haz alam?yorsan, içinde bir arzu ve istek yoksa, secdeye varmak duygular?nda bir anlam ifade etmiyorsa orada ne işin var diyor değil mi? Hatta isteksizce yap?lan bir secdeden Onun raz? olmayacağ?n? dam? düşündün? Ne kadar çok hoyrat sesler var içimizde.

  Belkide yaşad?ğ?n kötü şeylerden dolay? secdeye varmaya kendini lay?k görmüyorsun. Tahminim doğru ç?kt? m?? Hangi insan secdeye lay?k olduğu için var?r ki? Secdeye Ona lay?k olabilmek için varmaz m?y?z? Bir kere de böyle düşünecek misin?

  Onun “Secde et ve yaklaş” demesini bir kere daha düşünebilir miyiz? Bak şimdi farkettim ben de birden. Rab önce yaklaş demiyor değil mi? Kalbinde secdeye varmak için ne bir yak?nl?k, ne bir istek, bir lezzet bekliyor senden. Tersine önce secde bekliyor. Sonra yak?nlaşma geliyor dikkat ettiysen.

  ?çinde hiç bir istek yokken bile, hiç bir haz alm?yorken bile secdedeysen, Onu ne kadar memnun ediyorsun. Biliyor musun? Haz almak için değil. Lezzet duymak için değil. Rahatlamak için değil. Tüm isteksizliğine rağmen sadece ve sadece Onun için secdeye varabilirsin art?k.

  Zevk al?yor muyum diye, Ona şu an yak?nm?y?m diye de kendini sorgulam?yorsun. Aln?n orada olmas? yetecek sana. ?nan bak. Kalbini rahat b?rak yeter. Kalbinin içini kurcalam?yorsun. Orada istek, lezzet, arzu olup olmad?ğ?n? yoklam?yorsun. Kalbin kendi karar?n? kendi verecek.

  ?nsan kalbini kurcalamamal? değil mi? .

  Kalbinin ateşini secde yat?şt?racak. Yat?şm?ş bir kalple secdeye varmak değil art?k amac?n. Çok iyi bir haber bu. Bunu duymak gerçekten güzel bir haber.

  Hangi itfaiyeci ateşi söndürürken zevk al?r ki? Ateş kadar ateşi söndürmek te yak?c?d?r. Namaz içindeki ateşi söndürme eylemiyse bu zevk al?nacak bir eylem değildir illa da. Rabbin kimi zaman zevk verir kimi zaman vermez. Bu karar? Ona b?rak?yorsun art?k değil mi?

  ?çindeki tüm isteksizliğe rağmen. Hiç zevk almasan da. Çok zor gelse de. ?nsan kalkmal? ve içindeki ateşi söndürmeli. Ateşi söndürme eylemi ateşe maruz kalmak kadar meşakkatli ve zordur. Her zorluğun içinde ise bir kolayl?k vard?r.

  Şimdi Onu sevindirdin işte. Şimdi melekler seni alk?şlad?. Ve Ona haber götürmek için semaya yükseliyorlar melekler şimdi2 . Hatta evren bile sevindi belki. Kimbilir. Hay?r kimbilir değil. Melekler sevindiyse evren neden sevinmesin? Aya m? bak?yorsun? Tebessüm ediyor mu dedin? Sana m?? Bence de.

  Aln?n secdede. O bu davran?ş?ndan raz?.

  ?nsan başka ne isteyebilir ki? Bir de sen Ondan raz? olduktan sonra.




  1. Şüphesiz Allah Tealan?n her namaz vaktinde, şöyle seslenen bir meleği vard?r: “Ey ademoğullar?! Kendi aleyhinize yakt?ğ?n?z ateşi (namaz için) kalkarak söndürün!” Büyük Hadis Külliyat?. Cem’u” l Fevaid. Rudani. Cild 1. 933 nolu hadis.
  2. “Gece melekleri ile gündüz melekleri nöbetleşe sizinle beraber bulunurlar. Bunlar sabah ve ikindi namaz?nda buluşurlar. Sonra sizi geceleyin gözleyen melekler yukar?ya yükselirler. Sizi onlardan daha iyi bilen (Allah) sorar: “Kullar?m? nas?l b?rakt?n?z?” cevap verirler: “Onlar? namaz k?larken b?rakt?k, vard?ğ?m?zda yine namaz k?l?yorlard?” Büyük Hadis Külliyat?. Cem’u” l Fevaid. Rudani. Cild 1. 938 nolu hadis.
  Mustafa Ulusoy
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 22:37 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....



  ***


 3. #3
  Gayyur papatya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Sakarya
  Mesajlar
  73

  Standart

  Allah razı olsun elff kardeşim.
  HER ŞEY FANİ, ALLAH BAKİ

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yardım Tamam, Ancak DUA da Etmeliyiz
  By ıslak seccadem in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.08.11, 23:09
 2. Bu Hâle Ancak Gülünür
  By Bîçare S.V. in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.09.08, 10:28
 3. Melikin Atiyyelerini Ancak...
  By Mahkum in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.08.08, 15:23
 4. Ancak Talabe Olabilirler..
  By Selim Akif in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.12.07, 14:24

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0