+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Tefekkür

 1. #1
  Gayyur GuRBeTKuSu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  145

  Standart

  Düşünme, insanl?ğ?n en mümeyyiz vasf?d?r. ?nsana "düşünen canl?" derler. Ya düşünmeyen insana?.. Bilginin, görgünün ulaşamad?ğ? noktalarda hep tefekkürün bayrağ? dalgalanmaktad?r. S?n?rlarla kay?tl? insan, onda s?n?rs?zl?ğa erer ve zaman?n üstüne ç?kar. Tefekkür, insan melekelerinin ulvîleşmesi ve onun melekler âleminin esrar?na ermesi için ileri sürülen sebeplerin büyüklerindendir. Nübüvvetin ruhunda bir inci gibidir. Vahye dayanacağ? ana kadar her Nebî ilk dersini tefekkür edeceği çevreden al?r. Büyük Hakk dostlar? tefekkür sayesinde sonsuzluğa erer, eşyan?n hakikatini yakalamağa çal?ş?r.

  Sokratesten Paskala kadar, tefekkür sayesinde insanl?k nice k?ymetler kazanm?şt?r. Bu tefekkür, mucizevî imkânlar bekleyen beceriksizin, işsizin, güçsüzün kara kara düşünmesi değildir. Çaresiz, hâdiseler alt?nda ezilen, elleri boynunda, bitkin ve bedbinin düşüncesi de değildir. Hele sistemsiz düşünce hiç değildir. Nereden başlay?p, hangi maksada doğru düşünülmesi gerektiğini hesap etmeden, piste ortadan girer gibi işe başlamak, avâmca bir düşünce tarz?d?r.

  Bir de; meseleleri karanl?kta, el yordam?yla halletmeye çal?şan, sözlerinde tefekkür ağ?rl?ğ? bulunduğu hâlde gerçekten hiçbir fikir hamlesi olmam?ş bir kadro vard?r ki, yukar?da say?lanlara nazaran en bedbaht ve en zararl? olan işte bunlard?r. Bunlar?n hayatlar?, başkalar?na ait fikirlerin, cazip görünen nazariyelerin lâklâkç?l?ğ?n? yapmakla geçer. Düşünce dünyalar? adaptasyonculuk ve fikir ithalinden ibaret olmas? itibariyle, millî ruhu ve temel unsurlar? tefessüh ettirmesi bak?m?ndan bunlar, düşünürlerin en köksüz ve en soysuzudur. Şartlanm?ş kafalar?, y?kanm?ş beyinleri ile yeni neslin bir k?s?m beyin merkezlerine oturtulmuş bir tümör gibi, onlar?n hayat?n? felce uğratmakta ve neticesi meçhul bir k?s?m zikzaklara itmekteler. ?şte y?llardan beri, baştan at?lmalar? başar?lamayan bu baş belâlar?, tutunduklar? ve hâkim olduklar? nispette bir çok dimağlara hulûl etmiş, bir çok kimseleri melekleştirici melekelerden mahrum b?rakm?şlard?r. Bu türden nice yüksek okul hocalar?, nice yazarlar vard?r ki, hepsi de fikir dünyas?n?n en talihsiz esirleri ve yirminci asr?n yüz karas?d?rlar. Bütün ilim âleminin reddettiği bu nesebi gayr-i sahih ilimciler, ne gerçekçi düşünürden, ne de yak?n gelecekten iltifat ve itibar göremeyeceklerdir.

  Bergson, tefekkürle akl? yendi. Bu sayede ilmin luzümsuz kîl u kalini arkaya at?p dupduru hislerle ebediyet ufkuna erme yolunu gösterdi. Buna, "akl?n aklîliğe hâkimiyeti" demek sezad?r.

  Düşünmekten kaçmak, onu günah saymak, dini bilmezlik olduğu gibi; dinsiz için de bir çeşit yobazl?kt?r.

  Tefekkürden kaçan dindar; dinin ruhundaki tefekküre hürmetsizliği bir tarafa, H?ristiyanl?ğa reaksiyon olarak meydana gelen bütün fikir cereyanlar?n?n kendi öz dininin de teşniine ( kötülenmesine) eli bağl? seyirci kalm?ş olacakt?r. Zât-? Bâri hakk?nda kemiyet ve keyfiyet ifadeleri müstesna, ?slâmda hangi mesele vard?r ki, şimdiye kadar münakaşas? yap?lmam?ş olsun.

  Evet, işte Bat?l? bir sefâlet tasvircisinin Sefillerinin ve herkes gibi yaşamak, eğlenmek ve sevmek istediği hâlde kaderin, s?rt?na yüklediği bir kamburdan ve gözünün üstüne koyduğu urdan ötürü kendini sevmeye ve âş?k olmaya lây?k görmeyen bir kimsenin münakaşas? yap?lm?ş, akl?n, kâlbin, ruhun tatmin olacağ? şekilde neticeler istihsal edilmiştir. Bu, sünnet ehlinin yoludur ve aksi Kurân?n ruhuna ayk?r?d?r.

  "Düşünme, küfre girersin" zihniyeti, kadîm H?ristiyanl?ktan kalma değersiz ve hiçbir zaman ?slâm?n iltifat etmediği bir fikir düşmanl?ğ?n?n ifadesidir.

  Bizler var oluş s?rr?na ve hikmetine bakmaz, dünyaya geliş ve gidişteki manây? kurcalamazsak, yap?lan tenkitleri ister istemez kabullenmiş olacağ?z.

  Nedir varolmadaki o büyük s?r ki, bilindiği takdirde hakikaten var olacağ?z?

  Nedir bir koridora geçitten daha uzun sürmeyen şu dünya hayat?... Elemi, ac?s?, ?zd?rab?!..

  Nedir şu sefilllerin çektiği? Şu gözsüzler, şu koltuk değnekleri ile gezenler? ?nsan değil mi bunlar? Yoksa adaletten nasipsiz, rahmetten -haşa- mahrum mu b?rak?lm?şlar?

  Ve tu meyhanedekiler, hastahanedekiler, daha binlerce mezellethanedekiler... Hikmetten ve refetten nasipleri nedir onlar?n?

  Sonra şu ahiret mükâfat?ndan mahrum olan, dünyada ise gadre uğram?ş, rahat yüzü görmemiş topyekûn hayvanlar.. Ayaklar alt?nda ezilen haşere ve boğucu kanunlar?n tehdidi alt?nda ezilen, şu vahşet diyar?na geldiğine bin pişman görünen vahşîer ve onlardan ürkenler, şahinler, kartallar ve onlar?n korkusundan uykusu kaçanlar.. Bütün bunlar?n, cihanlar ağ?rl?ğ?ndaki hayata mazhariyetleri şu yaşay?ş için mi?

  Bu istifhamlara ve daha yüzlercesine cevap verilmeden kaç?n?lsayd?, "Bunlar kaderi alâkadar eder, bu hususta düşünmek ve söz söylemek memnudur" denseydi... Dünkü kelâmc?n?n, büyük ?slâm mütefekkirlerinin meseleyi vuzuha kavuşturur beyanlar? olmasayd?, gönüller ve kâlbler bu günden çok evvel bir süre şüphe ile dolacak ve bugünkü neslin maruz kald?ğ? imans?zl?k felâketi as?rlar öncesinden hâkimiyet kuracakt?.

  Evet A.Camusun "Saçmalar"? ile dile getirmek istediği "Veba"s? ile isyan ettiği hususlar işte bunlard?.. Bunlard? Hristiyanl?ğ?n cevaps?z b?rakt?ğ? meseleler.. Bunlard? ?slâmda da cevab? yokmuş gibi yerli kâfirler taraf?ndan her f?rsatta nesle sunulan öldürücü yudumlar ve işte bunlard? yirminci asr?n simsiyah bulutlarla örtülü sinesinde buhranlar?n oynaşmas?n?n, f?k?rdaşmas?n?n as?l sebebi...

  Eğer büyük terbiyeciler küfür- ^?mân muvazenelerine vak?f olsalard?.. Eğer yirmi dört saat yaralanan neslin ruhuna, Nur-u Kurândan "Yirmi Dördüncü Mektub"u üflemeyi ak?l etselerdi.. Eğer kaderin yüzünden peçeyi kald?r?p îlâhî takdir ile insan iradesinin sarmaş dolaş olduğunu görselerdi.. Ve eğer tefekkürü nefyeden hâttâ ondan ürkenler, hayatlar?yla, düşünce dünyalar?yla bu büyük gerçeğin s?n?rlar aşmas?na perde olmasalard?, bugün, ayaktaki kangren, beyindeki kanser, bu kadar onulmaz hale gelmezdi.

  Allah Resûlü (sav) eşyan?n hakikat?na vak?f olmay? diliyor. Allahtan yeni tefekkür semeresi olarak, Allah?n gönüle "Ledün Âleminden hikmet ak?tmas?"n? istiyor. Sonra bir saat tefekkürü senelerce yap?lacak ibadete denk tutuyor. Zira insan, ancak düşünerek yaşad?ğ? hayatta "Yaşad?m" diyebilecektir. Ve yaşad?ğ? nisbettedir ki, duygular? inkişaf edecek ve ötelelerin ötesinde, sermedî manzaralardan haz duymaktan s?n?rs?zl?ğa erecektir.

  Hayat?n zikzaklar?ndaki manây? düşünmeden yaşayan nâdanlar?n, hikmetin tefekkür üzerinde açm?ş bir çiçek olduğunu anlamalar?na imkân var m??

  Allah gönlümüzü hikmete âş?k, ruhumuzu tefekküre hahişkâr eylesin.

  Bu Makale, Fethullah GÜLEN Hoca efendinin Hitap Çiçekleri eserinden al?nm?şt?r
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 22:43 ) değiştirilmiştir.
  Gençliğine güvenip vakit erken derken
  Belki elveda bile diyemezsin giderken..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tefekkür
  By muhibbülkurra in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.01.10, 12:19
 2. Tefekkür
  By muhibbülkurra in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.10, 11:36
 3. Bir Tefekkür
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07.07.08, 09:29
 4. Bir Tefekkür
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.05.08, 11:42
 5. Tefekkür
  By sekeskin in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.07.06, 23:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0