+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Çeyiz

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Çeyiz, kad?n?n baba evinden gelin olarak ç?karken koca evine getirdiği eşyalard?r. Ancak dinimize göre genç k?z veya kad?n evlenirken bir şey getirmekle yükümlü değildir. Çünkü evlenmek isteyen her erkeğin, maddi bak?mdan evini haz?rlamas? ve ailesini geçindirmesi en başta gelen vazifesidir. K?z taraf?n?n zenginde olsa çeyiz yapmak gibi bir sorumluluğu yoktur. Bunun yan? s?ra kad?n?n kendi isteği ile çeyiz getirmesine de hiç kimse kar?şamaz.
  Günümüzde aileler maddi imkanlar? yettiği sürece evlatlar?na çeyiz yaparak, onlar?n kuracaklar? yuvaya bir nebze yard?mda bulunmay? amaçlamaktad?rlar. Ancak zaman zaman isteklerimiz bu amaçlar?m?z?n d?ş?na ç?kmaktad?r. Çeyizler yap?l?rken bir çok israf yap?lmaktad?r. Mesela zaman israf?, sağl?k israf? para israf?… gibi.
  Paray? tekrar kazanabilir, sağl?m?za tekrar kavuşabiliriz ama geçen zaman? geri getirmek gibi bir meziyetimiz olmad?ğ?na göre zaman?m?z? doğru kullanmal?y?z. Hayat?m?z boyunca belki de hiç kullanamad?ğ?m?z çeyizlere gereğinden fazla zaman harcamam?z şüphesiz ki en büyük israft?r.
  Birçok anne, çocuk daha beşikte iken başl?yor çeyiz yapmaya. Hiç düşünmüyor ki; "Acaba çocuğumun bunu kullanacak ömrü var m?? Yada bunu yap?yorum ama bunlar? kullanmak isteyecek mi?" ?nan?n bir çoğu sand?kta çürüyor. Çürüyor çünkü ayn? çeyizden üç-dört tak?m yap?yorlar. Hatta sekiz-on tak?m yapanlar da var. Bunlar torunlar?n torunlar?n? bile gelin eder. Tabii çürümezse… Bu çeyizin görebildiğimiz maddi israf?. Ah! Birde manevi israf?n? görebilsek… Çeyiz yapacağ?m diye ibadetlerimizi aksatmak, başl? baş?na büyük bir günah olmas?n?n yan? s?ra maneviyat?m?z? da sand?ğa kapat?p ziyan etmektedir.
  Genç k?zlar ve anneler adeta çeyiz yapmakta yar?ş?yorlar. Eh! Kazara birde kendilerinin çeyizlerinde eksik olursa… başl?yorlar "aman niye biz yapamad?k, düşünemedik" diye hay?flanmaya… tabii geç kalm?ş say?lmazlar… hemen bi koşu çarş?ya gidip borç harç al?yorlar eksiklerini.
  HANIMLAR! Ne olur samimi söyleyin abartma var m? şu yazd?klar?mda? Belki eksiği var ama fazlas? yok.
  Sevgili anneler; bu çeyizler havadan inmiyor sand?klara. Kimisi eşlerinizin bir günlük yevmiyesi, kimisi bir ayl?k, kimisi ise bir y?ll?k maaş?… tabii bir sand?k dolusu çeyizin hesab?n? da var?n siz yap?n. Daha bitmedi değerli kardeşlerim; sand?ğ?n d?ş?ndaki şeyleri henüz saymad?m. Bunlara siz, vitrin içindeki kristal kadeh bardaklar? ( ki ne için kullan?ld?ğ? belli olan bu eşyalar?n Müslüman evinde işi neyse), gümüşten yap?lm?ş z?mb?rt?lar, küçük biblo heykeller (haram olmas?na rağmen evlerimizin baş köşesinde bulunan PUTLAR) ad?n? bile sevmediğim, ne işe yarad?ğ? belli olmayan F?SKOS masas?, saymakla bitiremeyeceğim ve belki de benim görmediğim, bilmediğim lüzumsuz bir sürü eşyalar var… sadece şu bilip sayd?klar?m kendilerine hizmetçi yap?yor bizleri… kullanmad?ğ?m?z eşyan?n hizmetçisi oluyoruz. Bunlar?n bak?m?na, temizliğine harcad?ğ?m?z zaman?, çocuklar?m?za, annelerimize, babalar?m?za, yak?nlar?m?za ay?rsak. Hele hele ileride birer anne olacak genç k?zlar?m?z?n, göğüsleri iman dolu birer birey, müşfik birer anne, kocalar?na itaatkar bir eş olabilmeleri için onlar?n yetişmesine harcasak daha doğru olurdu herhalde …Ama her şeyden önemlisi zaman?m?z?, Kur'an-? Kerim'i anlamaya, anlatmaya, yaşamaya, güzel ahlak? öğretmeye ay?rmam?zd?r. Bu bizim tek amac?m?z olmal?d?r…Diğerleri nasibimiz oran?nda zaten kendiliğinden gelecektir.
  Allah (c.c.)'in verdiği nimeti Allah (c.c.)'in emrettiği şekilde kullanmak her Müslüman'?n borcudur. ?sraf ve gösterişten kaç?nmak, Allah(c.c.) yolunda kullanmak şart?yla, zenginlikte büyük bir nimettir. Kur'an-? Kerim de Al-i ?mran suresinin 133. Ayet - i Kerimesinde Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "Önceden kendiniz için ne gönderirseniz, onu Allah(c.c.)kat?nda daha hay?rl?, büyük ecirli olarak bulursunuz."
  Bu Ayet - i Kerimeden hareketle sizlere soruyorum sevgili anneler, geç k?zlar: Aile büt çenizden aç?k vererek, göz nuru dökerek, değerli zaman?n?z? boş yere heba ederek yapt?ğ?n?z, haz?rlad?ğ?n?z fiskos örtüsünü göstererek; "Rabbim senin bana bir nimet olarak verdiğin zaman?, sağl?ğ? ve zenginliği kullanarak bir fiskos örtüsü yapt?m. Hay?r ve ecrini bekliyorum" mu? diyeceksiniz.Ya da "Senin haram k?ld?ğ?n biblolar? ald?m evimi süsledim. Ecrini ve hayr?n? bekliyorum" mu? diyeceksiniz. Fiskos'un isminde bile hay?r yokken cisminden ne hay?r umuyorsunuz?

  "Aman yokluk görmesin, s?k?nt? çekmesin" diyerek bütün eşyalar?n? tam tak?m haz?rlayarak evlendirdiğimiz evlatlar?m?z?, biraz da biz al?şt?r?yoruz "HAZIRLOP" çuluğa…. B?rak?n bir şeyleri eksik olsun ne olur? B?rak?n eksik gördüklerini kendileri tamamlamaya çal?şs?nlar. VARLIĞIN değeri yokken daha iyi anlaş?l?r. B?rak?n yokluğu da görsünler.

  Zaman zaman kendimizde ve çevremizde s?kça rastlad?ğ?m?z çeyiz sergileme merak?n? eleştirmeden geçemiyeceğim. Konu-komşuya gösteriş yaparak, adeta birer panay?r haline getirdiğimiz evlerimiz, diğer evlerde fitneye sebep oluyor. Babalar?n bin bir güçlükle kazand?ğ? paralar, lüzumsuz eşyalara ac?mas?zca (gizlice mutfak masraflar?ndan k?sarak) harcan?yor. Han?mlar EL ?NSAF!….Buna hakk?m?z yok. Mutfak masraf? olarak verilen bu paray? istediğimiz gibi harcamaya hakk?m?z yok. Ad? üstünde mutfak masraf?… mutfak israf? değil. Bunun d?ş?nda yapacağ?m?z al?ş-verişlerden eşlerimizi haberdar etmek zorunday?z, izin almak zorunday?z. Bunu yapmazsak eşimizin mal?n? korumam?ş oluruz. Bu da eşimizin bizim üzerimizdeki haklar?ndan birisidir. Tabii bu da başl? baş?na bir yaz? konusu…
  Allah (c.c.) Araf suresinin 31. Ayet - i Kerimesinde şöyle buyurmaktad?r; "Yiyin, için, israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez."
  Yine ?sra suresinin 26-27. ayetlerinde şöyle buyurmaktad?r; "Mal?n? israf ile saç?p savurma. Çünkü mal?n? saç?p savuranlar şeytan?n kardeşleri olmuştur. Şeytan ise Rabbine karş? çok nankördür."

  Dergimizin ilk say?s?n? okuyanlar bilirler; orada Peygamberimiz (s.a.v.)'in biricik Fat?ma's?n?n çeyizini yazm?şt?k. Tekrar yazmakta yarar görüyorum; "3 adet minder, 1 adet seccade, 1 adet içi hurma lifiyle dolu yüz yast?ğ?, 2 adet el değirmeni, 1 adet su tulumu, 1 adet su testisi, 1 adet meşin su bardağ?, 1 adet elek, 1 adet havlu, 1 adet koç postu, 1 adet alaca kilim, 1 adet divan, 2 adet yemen işi alaca elbise, 1 adet kadife yorgan."

  Sizin çeyizinizde kaç yorgan, kaç yast?k, kaç yatak, kaç minder, kaç seccade, kaç yatak örtüsü, kaç hal? , kaç çanak, tencere, bardak vs. vs. vs. var.

  Daha dantel denen z?rval?klar? saym?yorum… Bunlar Müslüman mümine kad?nlar? meşgul etmemeli. Onlar?n meşguliyetleri daha ulvi, daha yüce, daha kutsal olmal?. Bak?n Gayri Müslim han?mlara kaç tanesinin elinde dantel,t?ğ var … Kaç tanesinin evinde televizyonun, buzdolab?n?n, çamaş?r makinesinin üstünde dantel örtü var?

  Maalesef boş işlerle uğraşt?ğ?m?z? söylemek zorunday?m… Siz kabul etseniz de etmeseniz de ayetler, hadisler, sünnet - i seniye bunu gösteriyor ve emrediyor.

  Haramlara dikkat etmek, helal s?n?rlar?n? aşmamak dileğiyle…
  Allah(c.c.)'a emanet olun.

  http://www.tevhidgemisi.com/dergi/ceyiz.html
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:11 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Gayyur ahgnz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Varşova
  Yaş
  31
  Mesajlar
  64

  Standart  Helal olsun abi. çok önemli bir yere temas ettin. gerçekten de öyle şuan kadınlara baktığımda ellerinde bişeylerle çeyiz örüyorlar. Bunlar hayatlarının başından sonuna kadar çeyiz yapıyorlar. yazık geçen o zamana hepsi israftır...

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı ahgnz Nickli Üyeden Alıntı


  Bunlar hayatlar?n?n baş?ndan sonuna kadar çeyiz yap?yorlar. yaz?k geçen o zamana hepsi israft?r...
  Çok lüzumsuz şeyler de yap?l?yor. Hatta çoğu lüzumsuz desem daha yerinde bir tabir olur. Ama görenek belas? zaruri olmayan çeyizi, zaruri telakki ettiriyor bu acip as?rda.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:12 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Meyvenin Zeyli kardeşim Hz. Fat?man?n çeyizinin ne olduğunu eklemişti foruma önceleri; Örnek olmas? aç?s?ndan

  Hazreti Ebû Bekir Efendimiz, yan?na Bilâl ve Selmân'? da alarak doğruca Medine çarş?s?na ç?kt?. Hazret-i Ali'yle nikah? k?y?lm?ş olan Fât?ma validemizin çeyiz eşyas?n? alacak, birlikte Hz. Ali'nin evine b?rakacaklard?.Cennet han?mlar?n?n baştac? olan Fât?ma validemizin ömrü boyunca kullanacağ? ev eşyas? da, bundan ibaret olacakt?. Bu çeyiz eşyas?n?n paras?n?, müstakbel eşi Hz. Ali vermişti. Bunun ?slam'daki ad? mehirdi. Bakal?m Hz. Ali'nin verdiği (dört yüz dirhemlik) mehirle, Resûlullah'?n muazzez kerimesi Fât?ma validemize nas?l bir çeyiz eşyas? al?nacak; cennet han?mlar?n?n baştac?, günümüzdeki han?mlara örnek olan saâdethanesini nas?l bir çeyiz eşyas?yla süsleyecektir?
  Neden sonra Hz. Ali'nin evinin kap?s?na bir deve yükü olarak getirilen çeyiz (doğru ad?yla cihaz) eşyas? indirilmeye başland?.Ashab?n herbiri hizmetin içindeydiler. Bu mutlu günün sevinç ve huzuru, herbirinin mütebessim yüzlerinden okunuyordu.Dilerseniz, Hazret-i Ebû Bekir'in seçip, Bilâl-i Habeşî ile Selmân-? Farisî'nin yard?m ederek getirdikleri çeyiz eşyas?na bir göz atal?m. Bunlar nelerdi?

  1- Üzerinde namaz k?l?nacak güzel bir seccade.
  2- Üç adet üzerine oturulacak minder.
  3- ?çi hurma kabuğu lifleriyle doldurulmuş yast?k.
  4- Buğday öğütecek el değirmeni ile, su tulumu, su testisi, su bardağ?,
  5- Değirmende öğütülmüş buğday?n kepeğini ay?rmaya yarayacak, yeni geliştirilmiş bir elek...
  6- Elle örülmüş bir battaniye, havlu, üzeri yünlü deri, pösteki.
  7- Sedir, yani divan.
  8- Kadife yorgan...
  9- Geliştirilmiş deriden mamul, yere serilecek sofra


  Fât?ma validemizin bu cihaz eşyas?, Hazret-i Ali'nin evine indirilip içeri al?n?rken, durumu seyreden Allah?n Resûlü, bunu onlar?n çok göreceklerini, fazla bulacaklar?n? düşünmüş, ellerini kald?r?p, p?r?l p?r?l gözyaş? dökerek şöyle dua etmişti:

  * Yâ Rab! Senin sevmediğin israftan çekinen bu insanlara, bu eşyay? ha y?rl? eyle!*
  ?şte cennet han?mlar?n?n seyyidesi olduğu hadislerle sabit olan Fât?ma validemizin cihaz? bu idi.O, bunlarla mutlu oldu. Bu eşyalarla ömrünü ta mamlad?. Bunlarla huzur bulup rahat etti.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:12 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Gayyur ahgnz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Varşova
  Yaş
  31
  Mesajlar
  64

  Standart

  Çok güzel bir örnek verdiniz. Allah razı olsun. inşallah bayanlara örnek olur. Tabi erkeklerede olabilir

 6. #6
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı muhakeme Nickli Üyeden Alıntı
  kardeşler söyledikleriniz doğru tabi de,israf haram.yaln?z verdiğiniz örnekler realist değil.hz fat?ma (ra) n?n devriyle zaman?m?z? çeyiz bak?m?ndan k?yaslamak k?yas? fasit olur bence.ölçü belli.iktisat.
  lükse kaçmadan zaruri eşyalar? çağ?n gerekleri ölçüsünde almak mecburi.zira siyasal islamc?lardan pek fark?m?z kalmaz.

  KANAAT EDEN ?KT?SAT EDER,?KT?SAT EDEN BEREKET BULUR
  Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki, kap?da uzanm?ş vefâdar bir it ve kaba, sert, sâkin bir kap?c? ve sönük bir vaziyet vard?. Merak ettim: Ne için o öyle, bu böyle? ?çeriye girdim; bakt?m ki, içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde, ayr? ayr? nâzik vazifelerle, saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar saray?n idaresini, tedbîrini görüyorlar. Üstündeki dairede k?zlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde, han?mlar, gayet latîf sanatlar, güzel nak?şlarla iştigal ediyorlar. En yukar?da, efendi, padişahla muhâbere edip halk?n istirahatini temin için ve kendi kemâlât? ve terakkiyât? için kendine has ve ulvî vazifeler ile iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için, "Yasak!" demediler; gezebildim.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=282
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:13 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 7. #7
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  Çok lüzumsuz şeyler de yap?l?yor. Hatta çoğu lüzumsuz desem daha yerinde bir tabir olur. Ama görenek belas? zaruri olmayan çeyizi, zaruri telakki ettiriyor bu acip as?rda.
  sadakte.............
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 01:13 ) değiştirilmiştir.


 8. #8
  Gayyur karanfil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Bulunduğu yer
  Rize
  Mesajlar
  123

  Standart

  hasanba abi çok hakl?s?n?z doğru sözede ancak amenna denir.Ama bu çeyiz işi art?k öyle bi hale geldiki çeyiz yapmayanlar ay?plan?yor. Ah bu doğrular? bide anneme anlat?p kabul ettirebilsem.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Genç Kızlar Çeyiz Topluyor
  By BiKeS_ in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.03.09, 09:50
 2. Sünnet'te Nikah, Mehir, Çeyiz ve Düğün
  By Medresetü'zZehra in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 04.11.08, 14:32

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0