+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Ender Saraç: 'Her İnsanda Allah'ın Bir İsmi Baskın'

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Ender Saraç: 'Her İnsanda Allah'ın Bir İsmi Baskın'

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  HER ?NSANDA ALLAH’IN B?R ?SM? BASKIN
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı


  Bununla beraber her insan, hayat?nda Allah’?n farkl? bir ismini daha bask?n şekilde gösterebiliyordu. Bediüzzaman’?n da “?nsan bütün esmâya mazhard?r; fakat... tenevvü-ü esmâ (isimlerin çeşitliliği), insanlar?n dahi bir derece tenevvüüne (çeşitliliğine) sebep olmuştur” diyerek ifade ettiği bu gerçeği, Dr. Saraç şöyle dillendiriyor:

  Her insanda Allah’?n 99 isminin belirli aç?l?mlar? bulunuyor. Ancak bunlar?n baz?lar? bask?n, baz?lar? dengede, baz?lar? uyur durumda. Örneğin sürekli her konuda geri kal?yorsan?z, El Müzill isminin etkisi kuvvetli demek. El Mukaddim ise tersine, öne geçirici bir etki yap?yor, insan onun etkisini kullanmay? bilirse atak yapabiliyor.”

  Peki insan, kendisinde Allah’?n hangi isminin daha bask?n olarak tecellî ettiğini, ya da hangi isimleri daha çok üzerinde göstermesi gerektiğini nas?l anlayacakt?? Çünkü Saraç’a göre, insan hangi alanda s?k?nt? yaş?yorsa, Allah’?n o alanla ilgili ismini daha ziyade zikretmeliydi.

  Saraç’a göre, kişinin bunu tespit etmesinin yollar?ndan biri, kendi içine dönerek, sakin bir şekilde hayat?n hangi alan?nda s?k?nt?lar?n?n olduğunu tespit etmekten geçiyor.


  KIRK GÜN RUH TEKÂMÜLÜ
  Dr. Saraç ayr?ca, bahsettiği zikir tekniğinden daha fazla verim almak için, zikirden bir gün önce ‘detoks (ar?nma)’ denilen sebze türü g?dalarla beslenmeyi esas alan bir diyet program?na başlamak gerektiğini söylüyor. “40 gün boyunca mümkün olduğunca az k?rm?z? et, sarm?sak, soğan, k?rm?z? pul biber yenmesi gerek” diyen Dr. Saraç, “40 gün hiç yalan söylemeyin, kullanmad?ğ?n?z eşyalar? ihtiyac? olanlara verin, içinde bulunduğunuz ortam? daha pozitif yapmaya çal?ş?n, s?k s?k doğaya aç?lmaya, mükemmelliğini fark etmeye çal?ş?n, çocuklar?n baş?n? okşay?n, duâ edin” derken de, asl?nda hep f?trat dini ?slâm?n prensiplerine işaret ediyordu. Nitekim Bediüzzaman da, insan?n mizaç ve huylar?n?n beslendiği şeyden etkilendiğini söyleyerek, “K?rk günde hergün et yiyen kasâvet-i kalbiyeye dûçâr olur” darb?meselini buna delil gösteriyordu. (9. Lem’a, s. 89)

  Öte yandan insan?n manevî/ruhsal boyutta derinleşmesi, maddiyâtta s?ğlaşmas?yla mümkündü. Yani insan maddeden uzaklaşmal?yd? ki, mânâda yoğunlaşabilsindi. Bediüzzaman bu gerçeğe “Maddiyatta tevaggul eden, mâneviyâtta gabileşir ve sathî olur” sözüyle de işaret etmişti.

  ?şte Saraç’?n, 40 gün çal?ş?lmas? gerekir dediği zikir tekniği için tavsiye ettikleri, asl?nda her zaman için insan?n ruh tekâmülünü sağlayacak ?slâmî prensipler.


  ESMÂ HAZ?NES?: CEVŞEN


  Şifâ kaynağ? olarak Allah’?n isimleri zikredilince, Cevşen’den bahsetmemek mümkün değil elbet.

  Cevşen de, Cebrail’in (as) Peygamberimize (asm) indirdiği ve içerisinde Allah’?n binbir isminin bulunduğu tesirli bir duâd?r. Zeyne’l-Âbidin (ra) taraf?ndan rivayet edilen bu zengin duây? Bediüzzaman da okumuş, hatta birçok s?k?nt?dan bu duâ sayesinde kurtulduğunu ifade etmiş, başkalar?na da okumas?n? tavsiye etmiştir.


  Z?K?R VE DUÂ ?BADETT?R; NET?CES? AH?RETE BAKAR


  Ancak burada küçük bir hat?rlatma yapal?m. Her ne kadar Dr. Saraç, ortaya koyduğu zikir tekniğinden, Müslüman olmayanlarca da yap?labilen bir teknik olarak söz etse de, en az?ndan Müslüman olanlar?n, mensup olduklar? dinlerinin bu konuda koyduğu ölçüyü bilmesi gerekir. Bediüzzaman bu hususu en güzel şekilde izah etmiştir. Şöyle ki:

  Herşeyden önce, duâ bir ibadettir. Allah’?n isimleriyle yap?lan zikir de bir ibadettir. Yap?lan bu zikir ve duâlar neticesinde dünyada elde edilmek istenen bir tak?m şeyler ise, yap?lan duân?n/zikrin vakti olarak alg?lanmal?d?r. Yani elde edilmek istenen neticeler, o zikrin amac?/hedefi haline gelmemelidir. Hedef, bir ibadet şuuruyla Allah’?n r?zas? olmal?d?r. Allah, arzu edilen şeyi dilerse verir, dilerse vermez. Verirse şükredilir, vermezse ilgili duân?n/zikrin vaktinin bitmediği düşünülerek, ibadete devam edilmelidir. (Bu hususun detayl? izah? için bkz: Bediüzzaman, Sözler, 23. Söz, 5. Nokta)


  NAMAZ TESB?HATI GÜNLÜK ?HT?YACI KARŞILIYOR


  Allah’a duâ edilmektedir. ?nsan ruhunun, günün her vaktinde maddî-manevî pek çok ihtiyac?n?n olduğu dikkate al?n?rsa, bu esmâ hazinesi tesbihat?n ne kadar önemli olduğu ortaya ç?kmaktad?r. Ki, Bediüzzaman’?n, s?rf talebelerinden birinin bu namaz tesbihat?nda gösterdiği tembellikten dolay?, ‘tesbihat?n önemini’ anlatan bir mektup yazmas? da konunun ehemmiyetini ortaya koymaktad?r.


  NAMAZ TESB?HATI GÜNLÜK ?HT?YACI KARŞILIYOR


  Allah’a duâ edilmektedir. ?nsan ruhunun, günün her vaktinde maddî-manevî pek çok ihtiyac?n?n olduğu dikkate al?n?rsa, bu esmâ hazinesi tesbihat?n ne kadar önemli olduğu ortaya ç?kmaktad?r. Ki, Bediüzzaman’?n, s?rf talebelerinden birinin bu namaz tesbihat?nda gösterdiği tembellikten dolay?, ‘tesbihat?n önemini’ anlatan bir mektup yazmas? da konunun ehemmiyetini ortaya koymaktad?r.

  devam? burda;http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=5145

  Konu Ebu Hasan tarafından (30.08.07 Saat 14:24 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen, Cenâb-ı Hakkın mârifetini kazan. Çünkü, bütün hakàik-ı mevcudât, ism-i Hakkın şuââtı ve esmâsının tezâhürâtı ve sıfâtının tecelliyâtıdırlar. Maddî ve mânevî, cevherî, ârazî her bir şeyin, her bir insanın hakikati, birer ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinat eder. Yoksa, hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir sûrettir. Bediüzzaman

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart  (Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzura kavuşur. (Ra’d Sûresi: 28.) )


  Bütün ervâh ve kulûbun dalâletten neş’et eden ızdırâbât ve keşmekeş ve ızdırâbâttan neş’et eden mânevî elemlerden kurtulmaları, birtek Hàlıkı tanımakla olur. Bütün mevcudâtı birtek Sânia vermekle necât buluyorlar. Birtek Allah’ın zikriyle mutmaîn olurlar.

  Çünkü, hadsiz mevcudât birtek zâta verilmezse, Yirmi İkinci Sözde katî ispat edildiği gibi, o zaman, her birtek şeyi hadsiz esbâba isnad etmek lâzım gelir ki; o halde birtek şeyin vücudu, umum mevcudât kadar müşkül olur.
  Çünkü, Allah’a verse, hadsiz eşyayı bir zâta verir. Ona vermezse, herbir şeyi hadsiz esbâba vermek lâzım gelir. O vakit, bir meyve kâinat kadar müşkülât peydâ eder, belki daha ziyâde müşkül olur. Çünkü, nasıl bir nefer yüz muhtelif adamın idaresine verilse, yüz müşkülât olur ve yüz nefer, bir zâbitin idaresine verilse, bir nefer hükmünde kolay olur; öyle de, çok muhtelif esbâbın birtek şeyin icâdında ittifakları, yüz derece müşkülâtlı olur. Ve pekçok eşyanın icâdı, birtek zâta verilse, yüz derece kolay olur.


  İşte, mahiyet-i insaniyedeki merak ve taleb-i hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdıraptan kurtaracak, yalnız tevhid-i Hàlık ve mârifet-i İlâhiyedir.
  Mâdem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkülât ve ıztırâbât var; elbette o yol muhâldir, hakikati yoktur. Mâdem tevhidde, mevcudâtın yaratılışındaki suhûlete ve kesrete ve hüsn-ü sanatına muvâfık olarak, nihayetsiz suhûlet ve kolaylık var; elbette o yol vâcibdir, hakikattir.
  Pencerelerden


 4. #4
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  devam? burda;http://www.risaleforum.com/webwiz/forum_posts.asp?TID=5916

  sayfa görüntülenemiyor.Yani devam? yok...
  Konu Ebu Hasan tarafından (30.08.07 Saat 14:13 ) değiştirilmiştir.

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 5. #5
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı serraben Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  devamı burda;http://www.risaleforum.com/forum_posts.asp?TID=5916

  sayfa görüntülenemiyor.Yani devamı yok...
  Sağlık olsun gayretiniz yeterli.Ameller niyete göre değil mi.?

 6. #6
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Yunusum abinin mesaj?ndaki link düzenlenmiştir.


  devam? burda;http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=5145
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hak, Gerçeklik, İslam, Allah’ın el-Hakk Güzel İsmi
  By muhsin iyi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.02.12, 02:13
 2. Allah'in İsmi Neden Allah?
  By Ahmad in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 16.11.08, 12:34
 3. Ender Saraç: Doktorlar Esma-i Hüsna İlacını da Kullanmalı
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.11.08, 08:31
 4. Allah'in (99) İsmi, Ellere Yazili
  By xKaRaMüRSeLx in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 26.03.08, 22:39
 5. Yüce Allah'ın Nesneye Yansıyan İsmi...
  By rky in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.09.07, 16:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0