+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Herşey Kur'an'da Varsa, Alimlere İhtiyaç Var mı?

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Herşey Kur'an'da olduğuna göre âlimlere ne ihtiyaç var?

  BU SORUNUN ne derece mant?ks?z olduğuna baz? misâllerle bakmaya çal?şal?m:
  Bizler, kudret kalemiyle yaz?lm?ş kâinat kitab?ndan kendi akl?m?zla çok az şeyler anlayabildiğimiz gibi, sadece okumakla da Kur’ân-? Kerîm’in âyetlerinden çok az anlayabiliyoruz.
  Kâinat kitab?n? farkl? yönleriyle bizlere ders veren araşt?rmac? kimseler ve kâşif zatlar olduğu gibi elbette ki, Kur’ân-? Kerîm’i de bizlere ders verecek âlimler ve müçtehidler olacakt?r.
  Âmi bir insan, güneşi bir elma kadar zannederken, bir astronom, o güneşin bu dünyadan bir milyon defadan daha fazla büyük olduğunu görebilmektedir.
  Yine, okuma yazma bilmeyen bir adam, kan?, k?rm?z? bir su olarak görürken, bir doktor o kan içindeki milyarlarca alyuvar ve akyuvara nazar edebilmektedir.
  Bir insan, bir nehre bakt?ğ?nda sudan başka birşey göremezken, bir elektrik mühendisi o nehrin arkas?nda şelâleleri ve o şelâlelerin arkas?nda ise elektrik cereyan?n? görebilmektedir.
  Kimya ilminden bîhaber olan kimse bir bitkinin yüzüne suretâ bakarken, o fende terakki etmiş bir zât, nebatatta gizli olan birçok hazineleri ortaya ç?karmakta ve bir eczac? ise onlardan ilâç yapmaktad?r.
  Şimdi, bir adam eczaneden ilâç almay?p, “madem ki bütün ilâçlar çeşitli bitkilerden yap?l?yor; o halde bu ilâçlar? bir eczac?ya başvurup almak yerine bunlar?n menba?ndan istifade edeceğim” diyerek, dağlara ç?k?p ot toplasa ne derece divanelik etmiş olur; k?yas ediniz.
  ?şte, Kur’ân-? Kerîm’in her bir âyetinde ne derece azametli nurlar, ne gibi eczalar ve nas?l ince mânâlar bulunduğunu ve her necm-i âyetin ne kadar azîm ve büyük olduğunu anlayabilmemiz için de elbette ki, onun mütehass?s?, eczac?s? ve mühendisi olan zatlar?n ilimlerinden faydalanmam?z lâz?md?r.
  Aksi halde, ne kadar sathî nazarl? kalacağ?m?z ve ne derece cahil olacağ?m?z yukar?daki misâllerden anlaş?lmaktad?r.
  Mehmet K?rk?nc?
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 10:58 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Dost hagitech - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Bulunduğu yer
  Aksaray
  Mesajlar
  18

  Standart

  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  ALLAH RAZI OLSUN ...evvela k?sa bir şey söylim bu fikrin alt?nda zaten peygamberleri inkar etmeye veya onlar? da bir senin benim gibi beşer göstermeye çal?şan felsefecilerin attğ? ak?l rahber insanlard?r bilmezlerki asl?nda şeytan?n ve nefsin elline düşmüşlerdir yoksa bu çok masum gibi görünen ve sözde ihlasl? olamkla başlayan islam?n içine bidat ak?tan baz? fitnecilerin bir oyunu...ALLAH la kul aras?na hiç bir mürşid giremez le başlam?şlar d? sonra fenafillah makam?zday?p diyip resula ihtyaç duymamşlard? ...ah şu insan ne zalim ve nankör ...hiç ak?l etmzler mi...göz verdik görmezler ...kulak verdik işitmezler ...
  var ................
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 10:58 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  elff kardeşim yazını kopyalayıp başka foruma da yazmak isterim.

  İzninle


  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı seha Nickli Üyeden Alıntı
  elff kardeşim yaz?n? kopyalay?p başka foruma da yazmak isterim.

  ?zninle

  Yaz? bana ait değil

  Kopyalayabilirsiniz tabi seha abi, yaz? Mehmet K?rk?nc? Hocaya ait,alt?na eklemeyi unutmuşum,şimdi ekleyeyim .
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 10:59 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Allah razı olsun.

  Ben bü türden adamlarla bir ara fazlası ile didiştim. Muvaffak olamadım.  Bir cevabımı kardeşlerimle paylaşmak isterim.


  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 6. #6
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alimleri red eden bir adama verdiğim cevapt?r.

  ?limde derinlik kazanm?ş alimlerin tevillerini ve Allah'?n her hangi
  bir ayette görünen manan?n d?ş?ndaki Allah'?n murad etmiş olduğu
  manalar? bize bildiren alimleri kabul etmemek pek çok muhali
  beraberinde getiriyor.

  Bizi Kur'an ayetleride Allah'?n murad ettiği manay? kabul etmemekle
  suçlamay?n?z. Biz kabul ediyoruz ki Kur'an Allah'?n kelmad?r ve murad
  ettiği mana ve manalar?n hepsi hakt?r.

  Kur'an'?n ifadeleri cezaletlidir, ak?c? ve tutuk olmayan bir tarz?
  vard?r. Hitap ettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve
  hakikatl? söz söyleme ve halin gerektirdiğine uygun söz söylemek
  Kur'an'?n vasf?d?r. Yani belagat-? harikas? taklit edilemez.Görülmedik
  derecede yenilikler getirmiş ve üstün ve acip bir Kitapt?r.Meseleleri
  insan? hayrette b?rakacak derecede doğru ve düzgün söyleyerek aç?k ve
  güzel ifadeler kullanm?şt?r.Ayet ve cümlelerinin tertip ve düzeninde
  aç?kl?k, ahenklilik, rahatl?k ilk göze çarpan Kur'an vas?flar?ndand?r.
  ?cazl?d?r,az sözle çok şeyler anlat?lm?şt?r.
  Þimdi,Kur'an herşeyi apaç?k yazm?şt?r. Oysa başka bir ayet,
  Rabbimizin ilmininin yaz?lmas?na okyanuslar mürekkep olsa
  yetmeyeceğinden bahseder. Oysa Kur'an 6600 kusür ayetten ibarettir.
  Madem Kur'an ,beliğ, fasih, selis, cezaletli ve i'cazl? bir
  Kurân'd?r,madem az söz ile çok manalar? içerebilmektedir yani icaz?nda
  bir i'caz vard?r,madem imam-? mübündir o zaman her bir ayetin mana-?
  ula tabir edilen ilk manas? ve onlara ta'lik ettirilmiş ,as?lm?ş
  maani-i sanevi tabir edilen ikinci, üçüncü yani farkl? manalar?da
  vard?r. Kur'an'da yaş ve kuru herşey bildirilmiştir. Baz? meseleler
  zaman ve hale taaluk ettirilmiştir.Buda Kur'an'?n her geçen zaman
  gençleştiğine delildir. Mana bir olsa idi ilim bir olurdu. 1400 sene
  önce hal ve zaman ne gerektiriyorsa öyle kal?rd?. Bu da her as?ra hitap
  eden icazl? Kur'an'?n i'caz?na münafidir. Mesela "Ey ateş serin ve
  selametli ol" ayetinin mana-? ulas? bellidir söze hacet yok.
  Mana-senevisi yani diğer manalar? yüz sene önce farkl? idi şimdi ise
  farkl?d?r. Mesela bir manas?,mucizane buzdolab?na ima ediyor olmas?d?r.
  Buzdolab?n?n Allah kat?nda değeri neyse o kadar ima vard?r. Mesela "ona
  ateş dokunmasada ?ş?k verecek kabiliyettendir.Geçemiş as?rlarda burdan
  ç?kan ikinci mana farkl?,bu as?rda elektirkten mucizane ima belki
  serahat derecesinde işaret vard?r. Ve yine elektrik Allah indinde ne
  kadar önemli ise o kadar işaret vard?r.

  Mesela Cuma namaz? cemaatle k?l?nmaktad?r. Namaz? ayetlerin ilk
  manalar?na göre k?larsak cemaate bir kar?ş?kl?k olacakt?r. Zira,
  herkezin Rükü ve secdeyi ve k?yam? farkl? anlamas? ve düzgünlük yerine
  bir kaos oluşmas? muhtemeldir.

  Peygamberimizin Kur'an'? en iyi anlayan ve uygulayan olduğunu
  kabul eden ve mesela namaz?n nas?l k?l?nmas? gerektiğini merak eden
  birinin Peygamberimize bakmas? doğru bir yaklaş?md?r. Zaten ayet ona
  itaati emretmektedir. Zaten Kur'an' muhalif bir durum yoktur. Madem
  peygamberimiz art?k yok ve onu taklid etmek için bir zaman makinesine
  sahip değiliz madem onu görenler gitimşler o zaman Kur'an'da işaret
  edilen ilimde derinlik kazanm?ş kişileri taklit etmemizde bir sak?nca
  yoktur. 1500 milyar insan yanl?ş alimin peşine gitse bu alimleri inkar
  etmenin mümkünat? yoktur. Çünkü, ak?l bunu böyle gerektirmektedir.

  Baki Selam
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 10:59 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Allah raz? olsun,cevab?n?z? okuken 25. Söz canland?.Şu an 25. sözü okuyorum ve okuduğum her bölümde kendimin Kuran'? Kerim anlay?ş?m?n ne kadar k?s?r olduğunun biraz daha fark?na var?yorum.
  Alimlere tabii ki ihtiyac?m?z var,iyiki varlar..
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:00 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Kuyunun dibinde su varsa kovaya ne gerek var gibi birşey. Bu arada elff abla 12+8 nas?l gidiyor?25. Sözü okuyormuşsun.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:01 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı
  Kuyunun dibinde su varsa kovaya ne gerek var gibi birşey.
  Bu arada elff abla 12+8 nas?l gidiyor?25. Sözü okuyormuşsun.
  Hasan abi,güldürdünüz,akl?mdan da geçti,şimdi yazd?m ama Hasan Abi beni yakalar diye ama,birkaç gün geçince gözünüzden kaçt? zanettim.Ama yakaland?k.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:01 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  12+8 e ben de uyamıyorum ki..
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mustafa İslamoğlu ve diğer (Z)alimlere dikkat
  By vertyucek in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.12.14, 02:55
 2. Şübhen varsa al, oku!
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.06.14, 09:36
 3. Alimlere Düşmanlik...
  By Melis in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.09, 18:38
 4. Mevlana'dan Heybenizde Ne Varsa..
  By zerre06 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 09.08.08, 22:27
 5. O Varsa Hersey Var
  By Selim Akif in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 02.01.08, 01:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0