+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Duanın Manası ve Hikmeti Nedir?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Dua’n?n manas? ve hikmeti nedir?

  (2672) Dua; Allah’a yalvarmak, yakarmak, niyaz etmek, çağ?rmak, yard?m dilemek anlamlar?na gelmektedir. Kelime anlam?yla da çağ?rma demektir. ?nsan dua ile Allah’a yak?nlaş?r ve ruhen rahatlay?p huzura erer.

  Üstad Bediüzzaman, duan?n manas? ve hikmeti konusunda şöyle diyor: “Dua, ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir iman?n neticesidir. Çünkü dua eden adam, duas? ile gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var ki; en küçük işlerime ?tt?la'? var ve bilir, en uzak maksatlar?m? yapabilir, benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyle ise; bütün mevcudat?n bütün seslerini işitiyor ki, benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yap?yor ki, en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, ondan istiyorum. ?şte duan?n verdiği hâlis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nur-u iman?n halâvet ve safîliğine bak, “Duan?z olmazsa Rabbim size ne diye değer versin?”(1) ayetinin s?rr?n? anla ve “Bana dua edin cevap vereyim” (2) ferman?n? dinle. Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi.” (3)

  Yani Allah (c.c), dualar?m?zla istediğimiz şeyleri vermeyecek olsayd?, bizlere isteme duygusunu vermezdi. Hem, midemizin istek ve ihtiyac? olan yiyecek ve içecekleri vermek için mevsimleri değiştirdiğini, “bahar?, erzak yüklü bir vagon” gibi muhaç olduğumuz g?dalarla doldurup imdad?m?za gönderdiğini görüyoruz. Kullar?na böylesine şefkatli ve merhametli olan Yüce Rabbimiz, elbette ve hiç şüphesiz dualar?m?zla da istediğimiz şeyleri verecektir. Diğer taraftan, midemizin istek ve ihtiyaçlar?n? giderdiği gibi, ruhumuzun en büyük istek ve ihtiyac? olan ebediyeti, r?zas?n? ve cennetini de vereciktir.

  “Duan?n en güzel, en latif, en leziz, en haz?r meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki, birisi var ki; onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya han?nda o yaln?z değil; bir Kerim zât var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyaçlar?n? yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlar?n? def' edebilir bir zât?n huzurunda kendini tasavvur ederek, bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağ?r bir yükü üzerinden at?p “Elhamdülillâhi Rabbi’l-Alemin”der.”(4)

  Dua ayn? zamanda bir ibadettir. Bu konuda ayet ve hadisler oldukça fazlad?r. Bunlardan baz?lar? şunlard?r:

  Cenab-? Hak, “Kullar?m sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yak?n?m. Bana dua edenin dileğine karş?l?k veririm. O halde (kullar?m da) benim davetime uysunlar ve bana inans?nlar ki doğru yolu bulalar”(5); “De ki: (Kulluk ve) Duan?z olmazsa Rabbim size ne diye değer versin?”(6).

  Numan ?bnu Beşîr (r.a)’den nakledildiğine göre “Rasulullah (s.a.v): ‘Dua ibadetin kendisidir’ buyurup sonra şu âyeti kerimeyi okumuştur: Rabbiniz: ‘Bana dua edin ki size icâbet edeyim. Bana (dua ve) ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalm?ş olarak cehenneme gireceklerdir’(7) buyurdu.”(8).

  Ayr?ca dua etmek, kişinin yapabileceği en kolay ve en güzel iştir. Çünkü abdestli, abdestsiz, yatarak, oturarak, gezerek, çal?şarak, has?l? her halde ve her şartta yapabileceği en kolay ibadettir. Dua yapan kimsenin dili sürekli Allah’? anacağ?ndan kendisine hay?r kap?lar? aç?lacak ve işleri kolaylaşacakt?r. Nitekim ?bnu Ömer (r.a)’den rivayet edilen bir hadisi şerifte, Hz. Peygamber (s.a.v), duan?n rahmet kap?lar?n? açt?ğ?n? beyan ederek şöyle buyurmaktad?r: “Kime dua kap?s? aç?lm?ş ise ona rahmet kap?lar? aç?lm?ş demektir. Allah'tan istenen (dünyevî şeylerden) Allah'?n en çok sevdiği şey afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydal?d?r. Kazay? sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlerin görevi dua etmektir.”(9).

  Yine Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edilen bir Hadis-i Kudsi de, Rabbimizin şöyle buyurduğu haber verilmektedir:

  “Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunay?m’ der.” Hadisin Müslim'deki bir şekli şöyledir: “Melik benim, Melik benim. Kim bana dua edecek?”(10)

  Dua konusunda Üstad Bediüzaman?n şu tesbitleri çok önemlidir:


  “Hem, dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semereleri uhreviyedir. Dünyevî maksatlar ise, o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar, gayeleri değil. Meselâ: Yağmur namaz? ve duas? bir ibadettir. Yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua, yağmuru getirmek için değildir. Eğer s?rf o niyet ile olsa; o dua, o ibadet hâlis olmad?ğ?ndan kabule lây?k olmaz. Nas?l ki güneşin gurubu, akşam namaz?n?n vaktidir. Hem Güneş'in ve Ay'?n tutulmalar?, küsuf ve husuf namazlar? denilen iki ibadet-i mahsusan?n vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani âyetlerinin perdelenmesiyle bir azamet-i ?lahiyeyi ilâna medar olduğundan, Cenab? Hak ibad?n? o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz, (aç?lmas? ve ne kadar devam etmesi, müneccim hesab?yla muayyen olan) Ay ve Güneş'in husuf ve küsuflar?n?n inkişaflar? için değildir. Ayn? onun gibi; yağmursuzluk dahi, yağmur namaz?n?n vaktidir. Ve belalar?n istilas? ve muz?r şeylerin tasallutu, baz? dualar?n mahsus vakitleridir ki; insan o vakitlerde aczini anlar, dua ile niyaz ile Kadîr-i Mutlak'?n dergâh?na iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde belalar def' olunmazsa denilmeyecek ki: "Dua kabul olmad?." Belki denilecek ki: "Duan?n vakti, kaza olmad?." Eğer Cenab-? Hak fazl u keremiyle belay? ref' etse; nurun alâ nur... o vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua, bir s?rr-? ubudiyettir.

  Ubudiyet ise, hâlisen livechillah olmal?. Yaln?z aczini izhar edip, dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine kar?şmamal?. Tedbiri ona b?rakmal?. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini ittiham etmemeli. Evet hakikat-? halde âyât-? beyyinat?n beyan?yla sabit olan: Bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususî ibadet, birer has secde ettikleri gibi; bütün kâinattan dergâh-? ?lahiyeye giden, bir duad?r. Ya istidat lisan?ylad?r. (Bütün nebatat?n dualar? gibi ki; her biri lisan-? istidad?yla Feyyaz-? Mutlaktan bir suret talep ediyorlar ve esmas?na bir mazhariyet-i münkeşife istiyorlar.) Veya ihtiyac? f?trî lisan?ylad?r. (Bütün zîhayat?n, iktidarlar? dâhilinde olmayan zaruri ihtiyaçlar? için dualar?d?r ki; her birisi o ihtiyac? f?trî lisan?yla Cevvad-? Mutlaktan idame-i hayatlar? için bir nevi r?zk hükmünde baz? metalibi istiyorlar.) Veya lisan-? ?zd?rar?yla bir duad?r ki: Muztar kalan her bir zîruh; kat’î bir iltica ile dua eder, bir hâmi-i meçhulüne iltica eder, belki Rabb-? Rahîmine teveccüh eder. Bu üç nevi dua, bir mani olmazsa daima makbuldür.”(4)

  Kaynaklar:
  (1) Furkan, 25/77.
  (2) Mü’min, 40/60.
  (3) Risale-i Nur Külliyat?, I, 489, (24. M.).
  (4) Risale-i Nur Külliyat?, I, 489, (24. M.).
  (5) Bakara, 2/186.
  (6) Furkan, 25/77.
  (7) Mü’min (Gafir), 40/60.
  (8) Tirmizî, Tefsir, (Mü’min (Gâfir), (2973); Ebû Dâvud, Salât 358, (1479).
  (9) Tirmizî, Daavât 112, (3542).
  (10) Buhârî, Tevhid 35, Teheccüd 14, Daavât 13, Müslim,Salâtu'1-Müsâf?rin 166, (758); Muvatta, Kur'ân 30, (1,214); Tirmizî, Daavât 80, (3493); Ebû Dâvud, Salât 311, (1315
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 12:19 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ruhanilerin Yaratılma Hikmeti Nedir?
  By erdal purc in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 03.09.15, 20:33
 2. Cennetin Vadedilmesinin Hikmeti Nedir?
  By adas in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 17.07.09, 01:06
 3. Nickinizin manası nedir?
  By KeKe in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 08.02.09, 19:52
 4. Efendimiz asm ile Hz.Aişe r.a'ın Evliliğinin Hikmeti Nedir?
  By insirah in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.12.07, 12:17
 5. Salavatın Manası Nedir ?
  By SeHZaDe in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.03.07, 14:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0