+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Ben de Aleviyim

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart Ben de Aleviyim

  Mustafa ÖZCAN
  ‘Ben de Alevîyim’
  Alevîliğin üç boyutunu iyi kavramak gerekir. Bu boyutlardan birisi meşrep boyutudur, ki buna genel mânâs?yla Alevîlik diyoruz. Bir de bunun f?khî boyutu var. Buna da Caferîlik diyoruz. Problemli k?s?m ise, üçüncü boyutta yat?yor. Bu boyuta da siyasî klik mânâs?nda Şiîlik diyoruz. Elbetteki bu mânâda Sünnîliğin Alevîliği sadece manevî boyutla s?n?rl?d?r. Bu, meşrep boyutudur. F?khî mezhep boyutu en az?ndan nötr bir aland?r. Alevîliğin üçüncü boyutu ki, buna genel olarak Şiîlik diyoruz, bu boyut, siyasî klik boyutudur. Öyleyse, üçüncü boyutuyla Şiîlik siyasî bir kliktir. Ayr?ld?ğ?m?z ve içtima ettiğimiz noktalar bunlard?r. Birinci makamda ve anlamda hepimiz Alevîyiz. Bu hususta ihtilaf yok. ?kinci alan da, Mutezile deyimiyle “menziletü beynelmenzileteyn” makam?, yani ara makamd?r. Mut’a gibi bir tak?m hususlar?n d?ş?nda f?khî alanla Sünnîlerin pek bir al?p veremedikleri yoktur. Şiîlik veya siyasî boyut ise, akaid boyutuyla iç içedir. Siyasî zemin gücünü itikadî boyutundan al?r. Bu boyutlar? birbirinden tefrik etmeli ve birbirine kar?şt?rmamal?y?z. Abdullatif Şener’in kastettiği Alevîliği de bu olmal?d?r. Bu anlamda, Alevîlik moduna geçenlerden veya daha doğru bir aktar?mla, aidiyetini ifade edenlerden birisi de Hayreddin Karaman Hocad?r. Ümran dergisinin Ocak say?s?nda Abdullah Y?ld?z’?n kendisiyle yapt?ğ? söyleşide şunlar? söylüyor: “Anadolu’daki ortalama dindar/muhafazakâr bir aileden geliyorum. Alevî kardeşlerimizin çoğunlukta olduğu, birkaç da muhacir ailenin bulunduğu bir mahallede oturduğumuz için, çocukluk arkadaşlar?m?n da çoğu onlardand?. Dolay?s?yla ben, Hz. Ali’yi ve Ehl-i Beyt’i çok severim; Sünnî bir ailenin çocuğu olduğum halde, bir anlamda Alevîliğim de vard?r. Yani, normal Sünnîlerden daha fazla Hz. Ali’yi, Hz. Fat?ma’y?, Ehl-i Beyt’i severim; onlara eziyet edenleri de hiç sevmem...”
  ***
  Şener bu anlamda, ‘hepimiz Alevîyiz’ derken Hayreddin Karaman Hoca da tekil veya ferdî olarak kendisinin de bir Alevî olduğunu vurgulamaktad?r. Burada Alevîliği sosyolojik ve psikolojik boyutuyla da tahlil etmek gerekiyor. Şüphe yok ki, Sünnîlerin Alevîlik aidiyeti sevgi bağ?yla kaimdir. Çünkü Kur’ân-? Kerim de buna vurgu vard?r. Bu tarafgirlik bağ? veya boyutu değildir. Hem Hazreti Mesih, hem de Hazreti Ali bağlam?nda onlar? sevmekle; sevgiden naşî olan bir tak?m illetleri birbirinden ay?rmam?z gerekir. Bu illetlerden ilki tarafgirliktir. Tarafgirlik geldiğinde hakikat ortadan kalkar. Aş?r?l?k noktas? buradan başlar. Aş?r? nefret veya sevgi de genellikle taragirlik kal?b?na bürünür ve dökülür. Tarafgirlik sevginin taassup ve kal?p haline gelmiş halidir. Başka bir aç?dan nurun nar haline gelişidir. Bu anlamda, Sünnîler Hazreti Ali’yi severler, ama tarafgirlik mânâs?nda teşeyyü etmezler. Partizanl?k yapmazlar. O da kendisine körü körüne değil, anlay?ş?na bağl? olanlar? takdir ederdi. Bu itibarla, Sünnîlerin sevgi ve sayg?lar? ak?l kal?plar? ve insaf ölçüleri dahilindedir. Aristo ile Eflatun aras?ndaki münasebette olduğu gibi, hakikat?n sadakat? kişinin sadakatine müraccaht?r. Bu bizi şöyle bir soruya da götürecektir: Hakikatla Hazreti Ali ayr? düşebilir mi? Sünnîlikte teorik olarak, evet. ?mam-? Gazali’nin de vurgulad?ğ? gibi, bize göre tek Kur’ân-? nat?k, Hazreti Peygamberdir. Onun rihletinden sonra Kur’ân-? nat?k kalmam?şt?r. Bu bağlamda, ‘Ali ne yana düşerse, hak o yana düşer’ yaklaş?m? en az?ndan mübalâğal?d?r. Bu tespit sadece Hazreti Ali için değil, bütün kibar sahabîler için de geçerlidir. Hazreti Ömer’in, ‘Levla Aliyyin leheleke Ömer’ sözü doğru ise de bu doğruluk hiçbir zaman mutlak zorunluluğu ifade etmez.
  *** Hatta Abdulkerim Suruş ‘tebiru nahl/Medine’de hurma aş?lanmas?’ hadisine gönderme yaparak ‘Bu hadis Şiîlerde olsayd? Şiîler kurtulmuştu’ şeklinde bir görüş serdetmiştir. Suruş, bu hadisin ?ş?ğ?nda muazzam bir epistomolojik keşfiyatta bulunmuştur. Bu epistomolojik boyut fark? daralt?labilirse, Sünnîlerle Şiîler aras?ndaki mesafe de zamanla ortadan kalkabilecektir. Derinliğini kaybedip, s?ğlaşabilecektir. Hurma aş?lanmas?yla ilgili hadis Peygamberimizin beşerî hallerinde yan?labileceğini ortaya koymaktad?r. O yan?lg?lar ya vahiyle müeyyed olarak tashih edilmiş, ya da içtihadla veya sahabîlerin alternatif mütalaalar?yla ortadan kalkm?şt?r. Her şeyin vahye bağlanmas? insan akl?n? ve tecrübesini atalete sevk edebileceğinden, daima akla bir alan aç?lm?şt?r. Peygamberimiz mürebbî olduğundan dolay?, sahabeleri terbiyesinde elbetteki beşerî arazlar göstermiştir. S?k?nt?m?z?n bir k?sm? da epistomolojik ayr?mdan kaynaklanmaktad?r. Zaman zaman Sünnîler de, Ehl-i Beyt bağlam?n?n d?ş?nda olsa da yüce şah?slar? ihtiram, takdis ve tenzih noktas?yla hakikat? takdis noktas? aras?nda s?k?ş?p kalm?şlard?r. Sehviyat? düzeltmek b?rak?n sayg?ya engel olmay?, bilakis sayg? ve ihtiram?n ikmal ve tekmilidir. Doğrular? ortaya koymak için sayg?y? zedelemeye ihtiyaç yoktur.

  10.01.2007

  E-Posta: mustafaozcan@yeniasya.com.tr

  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:38 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ben de Gerçek Aleviyim!
  By yuksek-Sadakat in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 16.12.08, 07:42
 2. Ben de Alevîyim
  By Şahide in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.09.08, 12:43

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0