+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Nefsim!

 1. #1
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  NEFS?M!!!


  Y?llard?r beni uyuttun. Hep yar?na b?raka b?raka koca bir ömür heder
  oldu. Gecelerim teheccütsüz, heyecans?z, gündüzlerim semeresiz başar?s?z
  geçti. Acaba "yar?n, yar?n" diye uyuttuğun yar?nlar?m?, meçhul bir yar?nda
  nas?l doldurabileceksin...

  Ne zaman beni çevreleyen basitliklerle bağ?ml?l?klara, civciv misali
  küçük bir darbe vurup hür dünyaya aç?lmak istesem, granitten dağlar gibi
  karş?ma dikildin. Olmad?k desiselerle beni kand?rd?n. Bitmeyen isteklerle
  beni aldatt?n. Y?llard?r taam (yemek), kelam (konuşma) menam (uyku)
  hapisanesinde, inim inim inlettin, ?zd?raplar?m?, bana ney gibi
  dinlettin. ?rademi, rehavet, meskenet zincirleriyle s?ms?k? sard?n.
  Bana sunulan saat alt?nlar?n? değerlendiremedin. Hepsini bâd-? heva
  zâyi ettin. Kimbilir, içinde ne hediyeler saklayan günlerin ve aylar?n
  zarf?n? açamama bile müsaade etmedin. Hepsi boşa gitti. ?çlerinde neler
  saklad?ğ?n? anlayamadan.

  Söyler misin; ALLAH aşk?na, senin yaşayan bir cenazeden ne fark?n var?

  ?nsan sûresini ağlaya ağlaya okudun. Ama o muhteşem saray?n
  kap?lar?n? bir türlü aralayamad?n. Kendini, kendi çevreni tan?d?ğ?n kadar
  tan?yamad?n. Kendi içinde kendine yabanc? kald?n. Kendi kendine hapishane
  yapt?n.

  Fetih süresini okudun, b?rak d?şar?y?, içinde bir tek fetih bile
  yapamad?n. Konuşma, yemek, uyku esaretinden kurtulamad?n. ?radeni feth
  edemedin. Namazla cenneti takas etmeye çal?şt?n, ayetleri bir teyp gibi
  ezberledin ama uygulad?klar?n hep adetlerin oldu.

  Peygamberimizin (a.s) saçlar?n? ağartan Hud süresiyle karanl?k gecelerin bir
  türlü ayd?nlatamad?n. Gayreti hep birilerinden bekledin. Senin de
  birileri olduğunu hep unuttun.

  Bir fikir uğruna hayat? hakir gören peygamberlerin hayat?n?, uzun k?ş
  gecelerinde k?ssa niyetiyle okudun. Fakat hayat?ndaki k?şlar?, bir türlü
  baharlara çeviremedin. Çünkü onlar? anlayamad?n.

  Yusuf u düşündün mü hiç? Kuyu diplerini sultanl?ğa s?çrama
  rampas? yapt?ğ?n?, hapisaneleri nas?l medreseye çevirdiğini anlayabildin
  mi? Dünya ve içindeki her şey ayaklar?n?n ucundayken hayat? istihkar edip
  ölümü özlemesini anlayabildin mi? Anlayamad?n evet anlayamad?n... onun
  içindir ki Yusuf ta boğulan dünyada, boğulmak üzere ölüm ç?ğl?klar?
  at?yorsun.

  Ateşler içindeki ?brahim in ateşleri bir baharistana
  çevirdiğini, b?çak alt?ndaki ?smail in yeniden doğduğunu, Sefine-i
  Nuh'u bat?rmak isteyen tufanlar?n ancak sahil-i selametle ç?kmas?na
  hizmet ettiğini, suikastlar içinde ?sa n?n denizler ortas?nda,
  Musa n?n nas?l vuslata erdiğini anlayabildin mi?

  Anlayamad?n ...

  Ya çelikten duvarlara çarpm?ş gibi bir örümcek ağ? karş?s?nda
  beyinleri dumura uğrayan müşriklerin düştüğü perişan halde yatan gizli
  hikmeti çözebildin mi?

  Bir gergef gibi ömrünün her an?n çile yumağ?yla dokuyan Hz. Muhammed
  (S.A.V) "Ümmetim" derken sen nefsim dedin. O davam derken sen
  hevam dedin. O davas?n? yüceltirken sen hevanda cüceleştin. Onun çağlar?
  peşinden sürükleyen davas?ndan ne yaz?k ki kala kala sar?ğ?, sakal?,
  tesbihi, umresi, namaz? kald?. Ne yaz?k ki; onlar? da bir türlü
  anlayamad?n.

  Kokularla süslediğin sakal?n ruhunu, ruhunla mecz edemedin.
  Dolay?s?yla sakall? çocuk olmaktan kurtulamad?n!

  Baş?ndaki sar?k beyaz kefenin iken, yast?ğ?n?n alt?ndaki ölümü çok
  uzaklarda zannettin. Dünyan?n oyuncaklar?yla evcilik oynarken, dünyan?n
  elinde, oyuncaklaşt?ğ?n?n fark?nda bile olamad?n.

  Bir adet halinde getirdiğin beş vakit namaz?n ayn? safta omuz omuza
  namaz k?ld?ğ?n kardeşini g?ybet etmekten seni kurtaramad?. Kalbine gözüne
  kulaklar?na el ve ayaklar?na tutturamad?ğ?n oruçlar?n sadece midene
  münhas?r kald?. Oruç tuttuğunu zannettin amma, aç kald?ğ?n? anlayamad?n.
  Baş?na taç ettiğin başörtüsü sadece baş?n? örtebildi. Baş?n?n
  alt?ndakiler ne yaz?k ki başörtüsünden nasibini alamad?. Çünkü
  başörtüsünü takva örtüsüyle birlikte örtmedin. Gözlerin, kalbin ve
  duygular?n ç?plak kald?. Kendini fark ettirebilmek için aynan?n
  karş?s?nda çeşit çeşit k?l?klara girdin. Yapmac?k gülüşlerle, h?rs?zlama
  bak?şlarla başkalar?n?n duygular?n? çalmaktan utanmad?n. Ruhunun
  ç?ğl?klar?na bedel sen gülüyordun. Düştüğünü ve düşürdüklerini
  anlayamad?n.

  Burnunun dibindeki farzlar? görmezden gelip, sünnet diye diye
  defalarca umreye gittin. Kabe yi tavaf ettin. Yeryüzündeki iki
  milyar Müslüman ?n sadece kemmiyet olduğunu, bir keyfiyet
  olmad?ğ?n? hiç düşündün mü? Düşündün mü binlerce birilerimiz varken nas?l
  ayr? kald?ğ?m?z? nas?l
  parçaland?ğ?m?z?.

  Ayn? camii de birlikte namaz k?ld?ğ?n kardeşinin fakr-u zaruretini
  görmezden geldin. Onu ihtiyaçlar? pençesinde k?vran?rken, zevkle
  seyrettin. O kuşlar?n dondurucu soğuklar?n? kemiklerinde işitirken, sen
  buğulu camlar?n arkas?nda tesbih çekiyordun. Dünya cennet kevserlerine
  denk bir lezzeti, kardeşinin ac?lar?n? dindirme lezzetini tadamad?n. O
  lezzeti falan duay? şu kadar okuyarak alacağ?n? zannettin. Aldand?n.
  Elindeki elmaslar? birkaç şekerlemeye değişen ahmak çocuklar? gibi
  aldand?n.

  Hani hepimiz mü'mindik, hani birimizin ?zd?rab? hepimizin ?zd?rab?yd?.
  Hani şarkta bir müminin ayağ?na diken batsa, garptaki mümin rahats?z
  olacakt?. Hani bir mümin öldüğü zaman, sema ve arz onun ölümüne gözyaş?
  dökerdi. Hani mü'min yeryüzünün zinetiydi. Hani müminler bir vücudun
  azalar? gibiydi. Hani göz ağr?sa, bütün vücud o ac?y? içinde
  hissedecekti.

  Hani Hz. Ebubekir'in teslimiyeti? Hani Hz. Ömer'in
  destanlaşan adaleti? Hani Hz.Osman ?n dillerden düşmeyen hayas??
  Hani Abdurrahman gibi zenginler? Hani Ebuzer gibi fakirler hani Ensar
  Muhac?r gibi kardeşlikte yar?şanlar nerede, nerede hani? Anlayamad?n. Ne
  yaz?k ki bunlar? anlayamad?n!

  Anla art?k!... Ne olur anla!
  Anla ki, cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil!
  Anla ki; cennete giden yol asfaltla döşenmemiş!
  Anla ki; bedelini ödemediğin hiçbir şeye sahip olamazs?n!
  Anla ki; dünyay? bize bizler zindan ediyoruz.. ihmallerimiz,
  enaniyetimiz, samimiyetsizliğimiz ......
  Anla ki; Eyüp gibi sab?r erbaini doldurmadan, Yusuf gibi kuyu
  diplerinde y?llarca çile çekmeden, Yakuplar gibi gözlerini hasrete kurban
  etmeden ,olmaz!

  Anla ki; ?smailler gibi b?çak alt?na yatmadan, ?brahimler gibi
  YA ALLAH deyip kendini ateşlere atmadan olmaz. Sefine-i Nuh gibi
  tufanlar? yara yara hedeflere gitmeden olmaz!

  Ve Anla ki; bir ömür boyu gözyaşlar?n? ceyhun edip al?n teriyle mecz
  ederek ümmeti için an be an, dem be dem, çile çeken Hz. MUHAMMED (s.a.v.)
  gibi çekmeden olmaz!

  Ve Anla ki; bir ömür boyu gözyaşlar?n? ceyhun edip al?n teriyle mecz
  ederek ümmeti için an be an, dem be dem, çile çeken Hz. MUHAMMED (s.a.v.)
  gibi çekmeden olmaz!

  Ve şunu çok iyi anla ki; başkalar?n?n hayata Aş?k olduğu kadar Ölüme
  Aş?k olmadan Olmaz!!!

  - al?nt?d?r-


  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 14:00 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Kardeşim, bu ne müthiş bir şey? Yaa gerçekten harika. Böyle şeyler nadiren yazılabilir Asya Nurdağ. Bu nasıl bir ruh hali ki bu kadar mükemmel bir nefis muhasebesi yaptırmış? Harika kardeşim, harika!!!
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Abi ald?ğ?m yerde yazar? yazm?yordu. Yani al?nt?d?r. Benim de çok hoşuma gitti. Çok etkilendim. Hissederek ve içtenlikle yaz?lm?ş. Bu muhasebeyi kendi nefsine uygulayanlara ne mutlu. Gerçekten harika bir yaz?. Allah bir an bile nefsimizin eline b?rakmas?n.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 14:00 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 4. #4
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  içimi ac?tt?n,burktun,kardeş. Allah bizi ve sizi bu yaz?da methettiklerinden eylesin.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 14:01 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Garip_Maznun
  Guest Garip_Maznun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Ey Nefsim!...
  Allah'a karsi gelen kavimlerin hâllerine bir bak; Onlardan bir kismi suda boguldu. Bir kismi yerin dibine batti. Bir kavim tasa tutuldu. Bir baska kavmin sûretleri maymun ve domuz sûretine döndürüldü ve helâk olup gittiler. Bugünde böyle zulüm yapanlar, dünyayi atese verenler, tarihe yüz karasi olarak gececekler.

  Bir yili daha geride biraktik. Ya da âhirete bir yil daha yaklastik. Ticarethaneler geride kalan senenin kâr–zarar cetvellerini cikarip, hesaplarini gözden gecirecekler.
  Ey nefsim! Sen de gecen senenin hesabini yaparak, kâr ve zarar bilâncosu gibi, sevap ve günahlarini gözden gecirecek misin? Yeni yila girdim diye seviniyorsun; ama geride kalan o koskoca seneyi gercekten de sevinecegin sekilde mi gecirdin yoksa telafisi mümkün olmayan hatalarla mi doldurdun?..
  Ey nefsim!
  Hz. Ömer Radiyu Anh: "Hesaba cekilmeden önce nefsinizi hesaba cekiniz." buyurdu. Ben de bu yeni yilin basinda seninle yüzlesmek, hatalarimi ve günahlarimi sorgulamak, hatta seninle catir catir hesaplasmak istiyorum.
  Sen her yaptigin hata ve kusura bir bahane, bir mazeret buluyorsun. Âhiret konusunda da sanki pek endisen yok, üstelik garantiymi_ gibi bir tavrin var. Bu ne umursamazlik, bu ne vurdumduymazliktir. Bilmez misin; Hz. Ömer Radiyu Anh, bir keresinde Beytullah'i tavaf ederken:
  "Yâ Rabbi! Eger saîdler listesindeysem, ne olur beni orada sabit kil; yok eger sakîler listesindeysem, ne olur beni oradan sil de saîdler listesine yaz." diye gözyaslariyla Allaha yalvariyordu. Koskoca Hz. Ömer böyle bir endise duyabiliyorken, sen kendini nasil garantide görebiliyorsun? Yine o Hz. Ömer, münafiklarin listesi kendisinde bulunan Hz. Huzeyfe Radiyu Anh'in etrafinda dolasir:
  "Yâ Huzeyfe! Ben de listede var miyim?" diye sorardi. Hz. Ömer; Resûlullah'in ikinci halifesi ve adaletin günesi olmasina ragmen nefsini bu kadar hakir görüp, münafiklar listesinde olmaktan korkuyorken, sen hic merak etmiyor musun acaba hangi listedeyim diye?.. Düsün ey nefsim! Büyüklerin hâli böyle olunca senin hâlin nasil olmali?
  Ey zavalli nefsim!
  Bünyende yiginla kötü huy barindiriyorsun. Heva ve hevesin, ihtiras ve sehvetin, dünyaya olan sevgin ve meylin seni sarip sarmalamis. Dedikodu, giybet, hased sende… Riyakârlik, büyüklenmek, kibirlenmek sende… Aldatmaca, kandirmaca, yalan sende… Kin, nefret, bugz sende… Bu kötü huylardan ne zaman kurtulacak, ne zaman tezkiye olacaksin? Üstelik bunca kötü hasletlerin varken, kendi hata ve kusurlarini nedense hic görmüyorsun; ama bir baskasu bir hata yapmaya görsün, hemen elestiri bombardimanina tutuyorsun. Sen baskalarinin hatalarini arastirmayi birak da kendine bak! Halkin ayiplari ile mesgul olup, kendi ayiplarina karsi kör olma.
  Ey bicare nefsim!
  Gecici oldugunu bile bile dünyaya öylesine tamah ediyorsun ki! Bu dünya kime yar olmus ki, sana olsun? Gelen bir gün mutlaka gitmis ve er gec sen de gideceksin. Hele bir düsün, kimler geldi gecti?... Firavunlar, Nemrutlar, Hâmanlar, Karunlar, Seddatlar hep gittiler. Ne kudretli krallar, kayserler, kisralar dünyaya veda ettiler. Dünya onlari bir oyuncak hâline getirdi, oyalanip durdular. Seytan onlari aldatip kandirdi. Yaptiklari isyanlari, zulümleri süsledi. Onlar saglam kalelerde ve kulelerde bir yandan binbir gece eglenceleriyle zevk ederlerken, diger yandan nicelerinin haklarini yiyip zulmettiler. Oralarda nice namuslar kirletildi. Nice beller bükülüp, iskenceler edildi. Nice caresiz, fakir fukaranin, gözyaslari akitildi.
  Sonunda Allah'in emri geldi. Kendilerine birer emanet olarak verilen canlari geri alindi. Böbürlenerek sahip cikislari mallardan ve mülklerden de oldular. Onlarin topladiklari servetler hep dagildi gitti. O kus tüyü yataklardan kaydilar. Büyük ve gösterisli konaklarindan cikarildilar. Geriye bir sey kalmadi; ne mal, ne mülk, ne de saltanat... Simdi ise onlarin esâmesi bile okunmuyor. "Hele bir bak, onlardan yana bir bakiye görebiliyor musun?" (Hâkka, 8 ) Geriye sadece bunlarin hesabini vermek kaldi. Öyle ki, hic hesaba katmadiklari seylerden dahi hesaba cekilecekler.
  Düsün ey ahmak nefsim!
  Bu göcüp gidenlerin hâllerinden senin alacagin ibret dersi yok mudur? Meselâ, su Ad kavmi ne büyük ibret… Bunlarin minare gibi upuzun boylari vardi. Çok güclü kuvvetliydiler. Kayalarin icini oyup cok muhkem, kale gibi saglam evler yapiyorlar ve oralarda bariniyorlardi. Kendilerine kimsenin karsi koyamayacagini sanan bu kavim azinca, haddi hududu asinca, Mevlâ Teâlâ onlari nasil da sildi süpürdü. Sen bunlardan daha mi kuvvetlisin, Neronlardan daha mi güclüsün, (hâsâ) ben karsi koyarim mi saniyorsun? Allah'a karsi gelen kavimlerin hâllerine bir bak: Onlardan bir kismi suda boguldu. Bir kismi yerin dibine batti. Bir kavim tasa tutuldu. Bir baska kavmin sûretleri maymun ve domuz sûretine döndürüldü ve helâk olup gittiler. Bugün de böyle zulüm yapanlarin, dünyayi atese verenlerin, tarihe yüz karasi olarak gececek olan despotlarin feci akibetlerini, ömrün olursa göreceksin. "Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'i var." diye atalarimiz bosuna söylememisler. "Sakin, Allah'i zalimlerin yaptiklarindan habersiz zannetme!" (Ibrahim, 42)
  Ordusuna güvenen Nemrud, topal bir sivrisinekle helâk oldu. Malina güvenen Karun, maliyla batti. Makam ve mevkisine güvenen niceleri, coktan toprak oldu da isimleri bile unutuldu. Peki, sen neye güveniyorsun ey nefsim? Haberin olsun ki; Allah'tan baska her neye güveniyorsan, o seyle beraber Allah seni de batirabilir. Onun icin sana bu nimetleri vereni unutma! Sana bu makami ve mevkiyi vereni, bu mali, mülkü ve serveti vereni sakin unutma!!! Hem bu dünyada bizlere ihsan edilen nimetler ne kadar cok olursa olsun, âhirete nispetle cok az bir seydir. Bunlar icin, sonsuz cennet nimetleri fedâ edilir mi? Bugün dünyanin az bir zahmetine dayanamayan, yarin cehennem azabina dayanabilir mi? Parmagini mumun alevine tutsan, ona dahi dayanamasin, öyleyse acizligini anla ve atese dayanabilecegin kadar günah isle!
  Ey günahkâr nefsim!
  Artik sana düsen, bugüne kadar isledigin isyanlardan dolayi pisman olup tevbe etmek, Mevlâ'nin dergâhina yüzler sürmektir. Bugüne kadar gönlünce yasadin, isyanlar ettin, günahlar isledin de ne oldu? Aldigin sehevî zevkler, tatmin ettigin o ihtiraslar ve arzular nerede? Hepsi o anlikti gecip gitti degil mi? Tabiî zevki gecti; ama hesabi duruyor. Sayet Rabbini razi edemezsen, sana verdigi bu fânî nimetleri, bâkî olana ceviremezsen isin zor, hem de cok zor ey nefsim. Allahu Teâlâ Kerîm'dir, Rahîm'dir, beni affeder deyip avunuyorsun; fakat affa mazhar olmak icin ne yapiyorsun? Evet, Allah "Kerîm ve Rahîm'dir"; ama ayni zamanda da "Sedîdü'l–ikabdir", haberin olsun!..
  Tevbeyi geciktirme; cünkü ölüm her an gelebilir. Hem tevbe, geciktikce zorlasir; zira yapilan günahlar aliskanlik hâlini alir ki, aliskanliklari terk etmek cok daha zordur. Bu durum ise; dersine zamaninda calismayip, bunu imtihan gününe saklayan tembel talebenin durumuna benzer ki, badari sansi cok azdir, bilesin.


  Alıntı...

  SELAM VE DUA İLE...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ey Nefsim
  By Selim Akif in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 18.02.20, 16:48
 2. Ey Nefsim!...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.01.09, 00:37
 3. Nefsim Derken Ne Kastolunur? Ben ile Nefsim Ayrı Ayrı Varlıklar mıdır?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 31.07.08, 15:35
 4. Ey Nefsim!
  By nurlu dağ in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.11.06, 01:39
 5. Ey Nefsim!
  By LaLeTuTKuNu in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 18.08.06, 07:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0