+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Gıybetiniz Bitince Haber Verin, Hemen Dön

 1. #1
  Pürheves muhammedyahya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Yozgat
  Mesajlar
  152

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  .: VEHB? VAKKASOĞLU :.

  ---
  Kur'ân-? Kerîm g?ybeti, ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetiyor.

  Yüce Yarat?c?'n?n bu ikaz?na rağmen, Müslümanlar bu büyük günaha ara
  vermeden devam ediyorlar.

  G?ybet, hakk?nda konuştuğumuz kişinin duyduğunda hoşlanmayacağ? sözlerdir.

  Başkalar?n?, yan?m?zda bulunmayanlar?, g?yaplar?nda çekiştirmektir.

  Çoğu kişi söylenenler doğru olursa, g?ybet say?lmayacağ?n? san?yor. Oysa
  söylenen doğruysa, g?ybettir.

  Eğer söylenen doğru değilse, o zaman çifte günah imleniyor demektir. Çünkü
  birine yapmad?ğ? bir kötülük isnat edilirse, bu işin ad? iftirad?r.

  Benim baş?ma s?kça gelmektedir. G?ybete başlayan birini ikaz ettiğim zaman,
  çoğu defa feveran ediyor ve diyor ki:

  -Yemin ederim anlatt?klar?m tamamen doğrudur. Gözlerimle gördüm!

  ?şte budur g?ybet...

  Doğru da olsa, anlatt?ğ?n yerde bulunmayan kişinin duyunca hoşlanmayacağ?
  şeylerdir...

  Beni bir dernek lokalinde sohbet için davet etmişlerdi. Sohbetin konusunu
  g?ybet olarak tespit etmiştik. Bir saatlik konuşman?n sonunda,
  dinleyicilerimden nüktedan bir zat dedi ki:

  -?yi de efendi, biz şimdi burada sabah akşam ne konuşacağ?z?

  Bu arif kişi çok doğru söylüyordu.

  Birçok sohbet mekân?nda, gerçekten g?ybet yap?lmasa, söz öylesine azal?r
  ki...

  Bak?yorsunuz, kahvede, lokalde, çayhanede, ev toplant?lar?nda hep g?ybet
  var.

  Ya bir siyasînin, ya bir komşunun, ya bir sanatç?n?n, ya bir akraban?n
  g?ybeti yap?l?yor.

  Yani Kur'ân'?n deyimiyle, ölmüşünün eti yeniliyor.

  Oysa bu türlü konuşmalar?n hiçbir faydas? yoktur.

  Üstelik insan?n içini karart?r, ümitsizleştirir ve toplumdaki güven
  duygular?n? yok eder.

  Hem zaman israf edilmiş, hem de durduk yere günaha girilmiş olur...

  G?ybet, yapan?n içini karart?r, kendine olan sayg?s?n? kaybettirir.
  Hep başkalar?yla uğraşan, kendisinin değersizliğini kabul ediyor demektir.

  Bahsedeceği şeyi bilmeyen, kültürsüz, fikirsiz insan hep konuşur. En kolay
  sohbet mevzuu olan g?ybete kayar.

  Çünkü kendi değerleriyle kendini kabul ettiremeyenler, başkalar?n?n
  eksikliklerini söyleyerek bir varl?k göstermek isterler. Ötekini bat?rarak
  kendini yüceltmeyse şerefli insanlara yak?şmayan kötü bir haslettir.

  G?ybet, yap?s?n?, f?trat?n? bozduğu insanlar?n meydana getirdiği toplumlar?
  da zehirler. Kimse kimseden emin olamaz.


  G?ybet, içinde taş?d?ğ? sû-i zan, zarar verme, k?skançl?k gibi birçok kötü
  duygular sebebiyle toplum hayat?n? çürütüyor.

  ?nsan kendi nefsiyle kendi hata ve günahlar?yla uğraşacağ? yerde hep
  başlar?n?nkiyle meşgul olmay? iş ediniyor. Başkalar?n?n hatalar?yla
  uğraşansa, kendine dönüp bakma f?rsat?n? bulam?yor.

  G?ybet ağ?zdan ağza dolan?rken şekil ve muhteva değiştiriyor.
  ?şin içine yalanlar kar?ş?yor. Yani günah adedi art?yor.

  Baz? g?ybet konular? da ağ?zdan ağza eğrilerek dolaş?yor ve hakikatinden
  ayr?l?yor.

  Bu türlü g?ybetlerin ne dinleyicisi, ne de taş?y?c?s? olal?m.
  Çünkü hem insanl?ğa, hem de Müslümanl?ğa ters bir durumdur.

  ?mam-? Şafii hâzretleri buyuruyor ki:

  "Süt dolu bir tas?n etraf?nda dolaşan ağz? süt bulaş?ğ? bir kedi görseniz,
  kedinin o tastan süt içtiğine şahitlik etmeyin."

  Çünkü kedinin o tastan süt içtiğini söyleyebilmeniz için, kediyi süt içerken

  bizzat görmeniz gerekir.

  Hasan Basrî Hazretleri, g?ybetini yapan kişilere değerli hediyeler
  gönderirmiş... Sebebini soranlara da dermiş ki:

  - Onlar benim g?ybetimi yapmak suretiyle, iyiliklerinin ve ibadetlerinin
  sevab?n? bana hediye ediyorlar. Onlar?n bana verdiklerinin yan?nda, benim
  onlara verdiğimin hiçbir k?ymeti yoktur...

  G?ybet iki kişiyle yap?l?r:

  1) Söyleyen,
  2) Dinleyen.

  Dolay?s?yla g?ybet edenle, g?ybete kulak veren, suç ortağ?d?r.

  Çünkü dinlemek söyleneni paylaşmakt?r.

  Hele bu g?ybet çirkinliğini bas?n yoluyla yapanlar, bir anda bir g?ybeti
  binlerce, milyonlarca kişiyle paylaşm?ş ve çoğaltm?ş oluyorlar.

  ?nsanlar?n özel hallerine, mahrem mekanlar?na, şahsi s?rlar?na ulaşmak ve
  bunlar? söze, sohbete konu yapmak, hangi yolla, kim taraf?ndan ve kim için
  yap?l?rsa yap?ls?n g?ybettir.

  Bir toplant?da, hepsi de benden küçük yaşta bulunan insanlar g?ybete
  başlay?nca kalkm?ş ve demiştim ki:

  -Beyler, ben d?şar?ya ç?k?yorum. G?ybetiniz bitince haber verin, hemen
  dönerim...

  Beni özür dileyerek oturttular. Sonra da toplant?ya başkanl?k eden genç
  işadam? dedi ki:

  -Arkadaşlar, hocam doğru düşünüyor... G?ybet etmeyelim, arkadaşlar?m?z?
  çekiştirmeyelim. Çünkü biz de onlar? çekiştirirsek, onar?n durumuna düşmüş
  oluruz.

  Toplumumuz Öylesine bir g?ybet batakl?ğ?na dönüşmüş ki, "g?ybet etmeyelim"
  derken de g?ybet ettiriyor. Böyle bozulmuş bir ortamda bile bana güzel
  gönüllü insanlar rastlar.

  Derler ki:

  -Hakk?n?z? helâl ediniz ve bizi bağ?şlay?n?z... Biz sizi böyle bilmiyorduk,
  çok g?ybetinizi yapt?k geçmişte. Acaba bildikleri gibi olsam, g?ybet yapmaya

  haklar? olacak m?yd?? Ama hiç olmazsa helallik al?p bir kul hakk?ndan
  kurtulmuş oluyorlar.

  Bu şekilde helallik isteyenlere yumuşak ve dostça davranal?m ki, say?lar?
  çoğals?n...

  Biz de g?ybetini ettiklerimize korkusuzca başvurup af isteyelim.

  -Sizden biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? diyerek g?ybeti,
  hem aklen, hem kalben, hem insaniyetten, hem vicdanen, hem f?traten ve hem
  de milliyeten kötüleyen ve yasaklayan Kur'ân-? Kerîm'dir.

  Bu sebeple, Müslümanlar g?ybeti de art?k büyük günahlar aras?na almal?,
  uygulamal?d?rlar.

  G?ybet düşmanl?ğ? iş edinenlerin, k?skançlar?n ve inatç?lar?n en çok
  kulland?klar? alçakça bir silaht?r. "?zzet-i nefis sahibi, bu pis silaha
  tenezzül edip kullanmaz. Nas?l meşhur bir zat demiş:

  -Düşman?ma g?ybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül
  etmiyorum. Çünkü g?ybet, zay?f, zelil ve aşağ?lar?n silah?d?r."

  Büyüklerden öğrendiğimize göre, g?ybet ancak baz? özel hallerde yap?labilir:

  1) Hakk?n? yiyen bir adam?n, ilgili makama şikayet suretinde yap?lan g?ybeti

  g?ybet değildir.

  2) Bir kötülüğü, bir yolsuzluğu, bir günah? önlemek amac?yla, belli yerlere
  be makamlara anlatmak.

  3) Kendisiyle meşveret eden birine, başka biri hakk?nda fikir söylemek de
  g?ybet değildir. Mesela kendisiyle ortakl?k yap?lacak olan biri soruluyorsa,

  gerektiğinde, "Onunla ortakl?k etme zarar görürsün!" denilebilir.

  4) Tahkir ve teşhir amac? taş?madan, s?rf tan?tmak için biri hakk?nda
  konuşulabilir. ?cab?nda tuhaf ve saçma da olsa lâkab? söylenebilir.

  5) Günah? aç?ktan işleyen, fenal?ktan s?k?lmayan, hatta onunla da yetinmeyip

  işlediği günahla iftihar edeni zulmünden lezzetlenen kişiler için de g?ybet
  söz konusu değildir. Çünkü bunlar zaten kötülüğü aç?ktan yapan, mütecahir
  fas?kt?rlar. Başka bir art niyet taş?maks?z?n, s?rf Hak r?zas? ve iyilik
  olsun diye, bu konularda konuşulanlar g?ybet say?lmam?şt?r.

  Aksi halde, işin içine başka niyetler kar?ş?rsa, Efendimiz'in (SAV) diliyle,

  "Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, g?ybet de Salih amelleri yer bitirir."

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Doğru da olsa, anlatt?ğ?n yerde bulunmayan kişinin duyunca hoşlanmayacağ?
  şeylerdir...  Bununla ilgili kütübi sitteden bir bölüm okumuşrum.Orjinali değil ama peygamberimiz diyor ki kişinin doğru özelliklerini söylersen g?ybet,olmayan özelliklerini söylersen iftira olur...
  G?ybet odur ki, g?ybet edilen adam haz?r olsayd? ve işitseydi, kerahet edip dar?lacakt?. Eğer doğru dese, zaten g?ybettir. Eğer yalan dese, hem g?ybet, hem iftirad?r; iki katl? çirkin bir günaht?r.
  G?ybet, mahsus birkaç maddede caiz olabilir:
  Birisi: Şekvâ suretinde bir vazifedar adama der, tâ yard?m edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakk?n? ondan als?n.
  Birisi de: Bir adam onunla teşrik-i mesai etmek ister, seninle meşveret eder. Sen de, s?rf maslahat için, garazs?z olarak, meşveretin hakk?n? edâ etmek için desen: "Onunla teşrik-i mesai etme. Çünkü zarar göreceksin."
  Birisi de: Maksad? tahkir ve teşhir değil, belki maksad? tarif ve tan?tt?rmak için dese: "O topal ve serseri adam filân yere gitti."
  Birisi de: O g?ybet edilen adam fâs?k-? mütecahirdir. Yani fenal?ktan s?k?lm?yor, belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor, zulmüyle telezzüz ediyor, s?k?lmayarak âşikâre bir surette işliyor.
  ?şte bu mahsus maddelerde, garazs?z ve s?rf hak ve maslahat için g?ybet caiz olabilir. Yoksa, g?ybet, nas?l ateş odunu yer, bitirir; g?ybet dahi a'mâl-i salihay? yer, bitirir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:42 ) değiştirilmiştir.
  'Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil;
  belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir.
  O da, hizmete ciddi devam ile olur..KASTOMONU LAHİKASI

 2. #2
  Dost zeugma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  sanliurfa
  Mesajlar
  17

  Standart

  münaf?klar?n g?ybetini yapsak acaba günah? var m?? veya kafirlerin g?ybetini yapsak acaba günah olur mu?
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:43 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Gayyur aShuRe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  110

  Standart

  Alıntı zeugma Nickli Üyeden Alıntı
  münaf?klar?n g?ybetini yapsak acaba günah? var m??
  veya kafirlerin g?ybetini yapsak acaba günah olur mu?
  ben?m b?ld?g?m olcu g?ybette Eger k?s? soyled?kler?n? duydugunda yada yuzune soyled?g?nde bundan uzuntu duyuyorsa hoslanm?yorsa g?ybet olur
  Ama kaf?r munaf?k bunlar?n ?c?ne dah?lm? b?lm?yorum kardes?m
  yanl?s?m varsa duzelt?n?z lutfen..
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:43 ) değiştirilmiştir.
  Bilmezler, Bilmezsin, Bir Ben Bilirim Bende Türkçeye Çeviremem Seni...

 4. #4
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Al?nt?:G?ybet, mahsus birkaç maddede caiz olabilir:

  Birisi: Şekvâ suretinde bir vazifedar adama der, tâ yard?m edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakk?n? ondan als?n.

  Yani birisi sana bir kötülük mü yapt?, onu şikayet edersin gerekli mercilere, o zaman g?ybet olmaz başkas?n?n kötü yan?n? başkas?na anlatmak.
  Al?nt?:
  Birisi de: Bir adam onunla teşrik-i mesai etmek ister, seninle meşveret eder. Sen de, s?rf maslahat için, garazs?z olarak, meşveretin hakk?n? edâ etmek için desen: "Onunla teşrik-i mesai etme. Çünkü zarar göreceksin."


  Yani bir adam diğeriyle beraber bir iş yapacak, sana da soruyor, yapay?m m?, ne dersin. O da, o adama garaz? olduğu için değil, meşveretin hakk?n? vermek için ve o arkadaş?n? korumak için, o adamla iş yapma, sana zarar? dokunur diyor, yine o adam?n kabahat?n? anlat?yor.
  Al?nt?:
  Birisi de: Maksad? tahkir ve teşhir değil, belki maksad? tarif ve tan?tt?rmak için dese: "O topal ve serseri adam filân yere gitti."

  Yani, birinin bir kusurunu teşhir etmek ve o adam? aşağ?lamak değil amac?n, ama o adam?n ismini hat?rlayamad?n, veya karş?ndaki onun ismini bilmiyor, sen de dedin ki, hani geçen gördüğün topal vs. adam, şuraya gitti. Yani o adam? tan?tt?rmak ve tarif etmek için....

  Al?nt?:Birisi de: O g?ybet edilen adam fâs?k-? mütecahirdir. Yani fenal?ktan s?k?lm?yor, belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor, zulmüyle telezzüz ediyor, s?k?lmayarak âşikâre bir surette işliyor.

  O adam fas?k-? mütecahirdir, yani hem aç?kca günah işliyor, hem de işlediği günah?n? kendisi etrafa anlat?yor, hatta bir de iftihar ediyor, ya geçen meyhaneye gittik, kafalar? çektik, şöyle ettik, böyle ettik, ne güzel de oldu vs, bu adam?n bu günah? hakk?nda g?yaben (yani o yokken arkas?ndan) konuşmak, g?ybete girmez. Zaten kendi kendini teşhir ediyor, bundan da zevk al?yor. F?sk?n? anlat?yor...

  Al?nt?:?şte bu mahsus maddelerde, garazs?z ve s?rf hak ve maslahat için g?ybet caiz olabilir.

  Yani, g?ybet, bu mahsus durumlarda, hak nam?na veya ?slahat?, baz? iyilikleri, düzeltmeleri gözetmek için caiz olabilir, yoksa haramd?r, kul hakk?d?r, tövbe kifayet etmez, helallik almak gerekir okuldan.


  Bu aç?klamalardan anlad?ğ?m kadar? ile. Kafirden zarar görme tehlikesi varsa uyarmak ve zarar?n muhtemel şeklini tarif etmek caizdir. Münaf?k ise müslüman gözükür.Yani, sizden biri gibidir. Kusurunu gizler. Ispat çoğu kez mümkün değildir. Bazen garaz için birini münaf?k görme ihtimali ver. Mesela Üstad demiş ,s?rf siyasette rakib olduğu için bir Mümine münaf?k denilebiliyor. Demek g?ybet etmiş.
  Aşikar münaf?kl?ğ?n? görmek herkezin sanat? değil. Bunu hakkalyakin idrak edn elbetet uyarabilir, diye düşünüyorum.

  Muhabbetle
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 11:44 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hayat mı Başlardı Masal Bitince...
  By m_safiturk in forum Edebiyat
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.10.08, 23:40
 2. Atlamayın Hemen
  By selma23 in forum Mizah
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 05.05.08, 20:34
 3. İşin Bitince Beni Severmisin Anne
  By Esed-ül Esved in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.02.08, 07:48
 4. Hemen Şimdi
  By bEtüL in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.07.07, 23:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0