Uyanınca Okunacak DualarResûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:


“Elhamdülillahillezi ehyana bade ma ematena ve ileyhinnuşuri”


“Bizi öldürdükten sona dirilten Allah’a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr ü neşr olmak da yine Allah’ın huzurunda olacaktır.”


(Ebû Dâvud, Tirmizi, İbn Mâce’den naklen Tuhfetû’z-zâkirîn


Kulun uykudan kalkınca söyleyeceği şeylerin en sevimlisi:


“Elhamdülillahillezi radde aleyye ruhi ve afani fi cesedi ve Ezine li bizikrihi”


“Bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah’a hamd olsun.”


(el-Ezkâr, 21)


“Subhanellezi yuhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir”


“Ölüyü dirilten Allah’ı tesbİh ederim ve O her şeye kadirdir.” demesidir.


(Ebû Dâvud, Vitr, 32)


alıntı