Bir düşüncenin ne kadar çok taraftarı varsa, o düşüncenin doğru olduğuyla ilgili kanaat da o derece yükselir.
Ama ''doğru '' yu insana bağlamak doğru değildir...
''Doğru''yu belirleyecek üst değerlere / ölçütlere ihtiyaç vardır.
İmam-ı Maturidi ra.