Efendimiz (ص) bir kudsî hadiste buyurdu ki:
“Allah Azze ve Celle buyurur ki: Ümmetine haber ver ki, sabahleyin on kere, akşamleyin on kere ve yatarken on kere ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” desinler. Çünkü yatarken söylendiği zaman dünya belasını, akşam söylendiği zaman şeytanın hilesini, sabahleyin söylendiği zaman da gazabımı önler.”


(Kenzü’l-Ummâl, c.2, h. 3607)

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh (Güç de kuvvet de ancak Allah’tandır)”. Kim bu kelimeleri çokça söyler ve sonra da “Allah’ın gazabından ancak O’nun rahmetine iltica etmekle kurtuluşa erilebilir” derse Allah ondan yetmiş çeşit zararı kaldırır ki, bunların en hafifi fakirliktir.”


(Tirmizi, c.5, Daavat 130, h. 3601)