Hangi göz'ün hasta ?

Sahip oldukları imkân ve nimetlerden dolayı insanları kıskanıp, onların dünyalıklarıyla kalbini meşgul etmen câhillik olarak sana yeter.

Onlar kendilerine verilenlerle kalplerini meşgul ederlerken, sen sana verilmeyenlerle kalbini meşgul ettiğin için onlardan daha câhilsin.

Gözün hastalandığında tedavisi için hemen çâreler aramaya başlarsın. Bunu sadece onunla dünyanın fâni güzelliklerini görmekten mahrum kalmayasın diye, dünyanın zevklerinden haz almak için yaparsın.

Oysa kalp gözün kırk senedir hastadır da onu tedavi ettirmeyi düşünmezsin. Düşün ki, koca bir ömrün baş tarafı hebâ oldu gitti; hiç olmazsa sonunu korumak gerekir.

Bir kadının on evlâdından dokuzu ölse, geriye sadece bir tanesi kalsa, o kadın bütün sevgisini o biricik yavrusuna adamaz mı? Sen de ömrünün çoğunu bitirdin; hiç olmazsa geriye kalan az bir kısmının kıymetini bil, onu da faydasız yerlerde tüketme.

Allah'a yemin ederim ki, senin asıl ömrün; doğduğun günden beri olan süre değil; bilakis Allah'ı tanıyıp bildiğin günden beri geçen süredir.

Gelin Tâcı - İbn Atâullah İskenderî (Kuddise Sirruh)