Bir gün bir sahabî gelir Efendimiz (s.a.v.)’in yanlarına.

Daha sonra da giden bir zatı göstererek;

- “Yâ Resûlallah! Ben şu adamı çok seviyorum” der.

Resûl-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem:

-“Onu sevdiğini kendisine söyledin mi?” diye sorar.

-“Hayır, söylemedim” deyince:

- “Hemen git ve ona kendisini sevdiğini söyle!” buyururlar.

Sahâbî yerinden kalkar, o zâtın arkasından yetişir ve:

- “Ben seni ALLAH rızâsı için seviyorum,” der.

O da ona şu eşsiz cevabı verir:

- “Uğrunda beni sevdiğin ALLAH da seni sevsin.”


(Ebû Dâvûd, Edeb 112, 113; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 140-141, 150)