“Kalbin hasta olmasının alâmeti dörttür:

1. İbâdetten haz almaz.
2. Allah'tan korkmaz.
3. Eşyâya, mahlûkâta ibret gözüyle bakmaz.
4. Dinlediği ilim ve nasîhatten istifâde etmez.”

Zünnûn-ı MIsrî