+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7
Like Tree7Beğeni
 • 1 tarafından *SAHRA*
 • 2 tarafından Ahmet.Ramazan
 • 2 tarafından Ahmet.Ramazan
 • 1 tarafından Ahmet.Ramazan
 • 1 tarafından *SAHRA*

Konu: Ölümü istemek, temenni etmek, ölmek için dua etmek caiz midir?

 1. #1
  Global Moderator *SAHRA* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  10.127

  Standart Ölümü istemek, temenni etmek, ölmek için dua etmek caiz midir?

  - Yaşamak yerine ölümü dilemenin sakıncası var mıdır?


  - Şahsen ben "Allah uzun ömür versin." diye dua ettiklerinde ürperiyorum. İnsanlığın ağır yükü ve sınavın çetinliğinden cok korkuyorum. Tercih hakkım olsa taş toprak olabilmeyi isterdim; takdir Allah'ın ama yaşamaktansa ölmeyi tercih ederdim.


  - Bu şekilde düşünmek ve dua etmenin sakıncası var mıdır? Allah'ın zoruna gidecek düşüncelere sahip olmayı asla istemem.
  latin tarafından Pa, 27/08/2006 - 19:24 tarihinde gönderildi


  Cevap
  Değerli kardeşimiz,


  Bu hususta Allah Rasulu (asm)'nun ifadeleri aynen şöyledir:


  "Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin. Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin: 'Rabbim! Hakkımda hayat hayırlı ise yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al.' " (Buhari, Merda, 19)


  1. Hadiste Rasulullah (asm)’ın ilk muhatabı, ashab-ı kiram ise de kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar aynı şekilde muhatap olmaktadırlar, yani yasak hükmü bütün Müslümanlar için her zaman geçerlidir.


  2. Hadiste konu edilen “zarar” için, âlimlerin çoğu “dünyevi zarar” demiştir. Buna göre, kişi “dinde fitneye düşmek” gibi dini bir zarar söz konusu olacaksa, böyle bir durumda ölümü istmeke günah olmaz.


  İbnu Hibbân'da gelen bir rivayette bu konu daha da açık gözükmektedir:


  "Sizden hiç kimse dünyada mâruz kaldığı musibet sebebiyle ölümü temenni etmesin..." Burada "dünyada" diye sebep açıkça belirtilmektedir. Sahabeden bazıları, dünyevî olmayan bazı düşüncelerle ölümü temenni etmiştir.


  Nitekim Muvatta'da Hz. Ömer (ra)'in şöyle dua ettiği kaydedilir:


  "Ey Rabbim, yaşım ilerledi, kuvvetim zayıfladı, raiyyetim her tarafa intişâr etti. Artık fazla zarara düşmeden, ölçümü kaçırmadan beni yanına al."
  Yine Muvatta'da, Resûlullah (asm)'ın da şöyle dua ettiği nakledilmiştir:


  "Ya Rabbi, senden bana hayırlı işleri yapmayı, kötü işlerin terk etmeyi, fakirlerin sevgisini nasip etmeni temenni ediyorum. İnsanlar arasında bir fitneye sebep olacaksam, beni yanına al, fitneye bulaşmamış olarak dünyadan ayrılayım."
  Yine Ahmed İbnu Hanbel ve başka kaynaklarda kaydedildiğine göre, Âbis el Gıfârî şöyle dua etmiştir:


  "Ey Tâun! Beni al götür!.." Kendisine:


  "Niye böyle söylüyorsun, Resûlullah (asm): 'Ölümü temenni etmeyin!..' demedi mi!" denince, şu cevabı vermiştir:"


  "Ben Resûlullah'ın şöyle söylediğini işittim:


  "(Kıyamet alâmetlerinden) şu altı durum ortaya çıkmadan önce ölüme koşun: Sefih (kıt akıllı) insanların hâkimiyeti, polislerin çoğalması, hükmün satılması (mahkemelerde rüşvetle hüküm verilmesi), insan kanının değerini kaybetmesi, sıla-i rahmin (akrabaları ziyaretlerin) kaybolması, Kur'ân'ı musiki yerine tutacak zamanelerin çıkması..."
  Bu konuya temas eden âlimler, ölüm temennisiyle ilgili, Kur'ân'dan da iki âyet gösterirler:


  1. Hz. Yusuf'un duası:


  "... Benim canımı Müslüman olarak al ve beni sâlihlere dâhil eyle." (Yusuf, 12/101).
  Hz. Yusuf bu duayı, dünyevî nimetlerin zirvesine ulaşınca yapmıştır.


  2. Hz. Süleyman'ın duası:


  "Rabbim!... Rahmetinle beni iyi kullarının arasına koy." (Neml, 27/19).
  Buharî'de kaydedilen Resûlullah (asm)'ın bir duası da şöyledir:


  "Allah'ım, beni affet, bana merhamet buyur ve beni Refik-i Ala'ya / Yüce Dost'a ulaştır."

  Bu duaların ölüm geldiği ana mahsus olduğu belirtilir, yani bu dualarda ölümün âcilen gelmesi istenmiyor, "öleceğimiz vakit hayırlı bir sonla hayatımız kapansın, öbür dünyada salihlerle birlikte olalım" temennisinde, duasında bulunuluyor, denmiştir. Ayrıca, "Dualarda ölüme yer verilmesi, ölmeyi istemek değil, ölüm hâdisesini zihinde canlı tutmak, unutmamak içindir." şeklinde açıklama da yapılmıştır.


  Hz. Peygamber (asm), hayatın mü'minler için ölümden hayırlı olduğunu söyler:


  "Mümin kişinin ömrü, onu hayırca ziyadeleştirir.”


  "Sizden kimse ölümü temenni etmesin. Muhsin (iyi amel üzere) ise hayır cihetiyle artacağı umulur. Kötü amel işliyorsa, kötülükten dönüp Allah'ın rızasını arayacağı ümid edilir."

  Mamafih, iyilerin de bozulma ihtimali olsa da bunun istisna olduğu, aslolanın, Resûlullah (asm)'ın buyurduğu gibi, yaşamanın daha hayırlı olacağı belirtilmiştir. Şu halde ölüm, hayırlı amellerin, sevabın son bulmasıdır. Öyle ise ölüm temenni edilmemelidir.


  - Ölümü istemek niçin yasaklanmıştır?


  İslâm inancına göre, ecel kaderle bağlıdır, dua ve temenni ile değildir. Kişinin eceli gelince, istese de istemese de, ne uzar ne kısalır (Yunus, 10/49, Nahl, 16/61). Şu halde ölümü temenni etmek veya etmemek, ahlakî bir yöne sâhip, bir müminlik edebidir. Bu açıdan ölümü temennî etmede iki mühim ahlâkî sakınca görmek mümkündür:


  1) Kadere karşı bir itiraz söz konusu olabilir.


  2) Gayesi çeşitli hallerle imtihan olan hayat vazifesinden kaçmak olabilir. Bu ise meskenettir, kişiyi ruhen yıkmaktır. Kur'ân-ı Kerim, maldan, candan, meyvelerden eksiltmeler, musibetler ve korkularla imtihan edilmek üzere insanın yaratıldığını bildirmekte (Bakara, 2/155; Mülk, 67/2) bu imtihanı kazanmak için sabır tavsiye etmektedir. Resûlullah (asm) "yarın kıyametin kopacağını bilse bile bugün elindeki filizini dikmeyi" emretmektedir.


  Böylesi bir hayat anlayışı getiren İslâm dininin diğer taraftan, dünyevî, maddî musibetler sebebiyle ölümü temenni etmeyi uygun görmesi mümkün değildir. Bu durumlarda ölümü temenni etmenin meşru olması, hayatın musibetleri karşısında mukavemet gücünü kırıcı olurdu.


  Hatta, ölümü temenni etmeyi meşru kılan sebepler arasında zikredilen bazı durumların meydana geldiği zamanlarda bile hayattan kaçmanın esas alınmaması gerekir. Zira ölümü temenniyi meşru kıldığı belirtilen hallerle ilgili rivayetlerin asıl gayesi, sayılan o hallerin kötülüğünü bildirmek ve zihinlerde yer etmesini sağlamaktır. Söz gelimi son kaydettiğimiz hadiste sayılan altı halden meselâ "hükmün satılması" yani rüşvet yoluyla mahkemelerden hüküm satın alınması, böyle bir toplumda adaletin kalmadığının ifadesidir. Böyle bir toplum, sosyal yapının bozukluğun en ileri safhalarına varmış demektir. İnananlar, ölümü bile meşru kılacak böylesine kötü bir amelden sakındırılmış olmaktadır. Sayılan diğer ameller de böyledir.


  Bu çeşit hadislerin asıl gayesi, sayılan ameller sebebiyle ölümün temennisini meşru kılmak olsaydı, her devirde ölümü temenni etmek meşru olmuş olurdu, zîra bu kötü ameller hiç bir zaman toplumlarda eksik olmamış, aksine hep işlene gelmiştir. Söylediğimiz bu konuya destek veren bir durum, Ahmed İbnu Hanbel'den kaydettiğimiz hadisin başka bir veçhinde:


  "Altı kötü iş ortaya çıkmadan önce hayır amel işlemekte acele edin..."
  denmiş olmasıdır. Yani o fitneler hatırlatılarak, iyi amele teşvik edilmektedir.


  Ölüm acıdır. Hayatta olmak ahirete daha iyi hazırlanma imkan ve fırsatını verir. Bunun için ölüm arzu edilmez. İşte bundan dolayı Peygamberimiz: "Ölümü temenni etmeyin" buyurmuştur.


  Şiddetli ağrılar ve sancılar içinde kıvranan bir hasta, düşkün ve bakacak kimsesi olmayan bir kişi şöyle dua edebilir:


  "Allah'ım! Bana yaşamak hayırlı ise hayat ver, ölüm hayırlı ise canımı al." (Müslim, Zikr, 10)
  Can çekişmek, ruh teslim etmek, ölüm sarhoşluğu (sekeratu'l-mevt) zordur. Mümin bunu Allah'tan bilir ve sabreder. Eğer bu elem ve ızdıraba sabrederse günahları silinir, derde sabretmek günahlara keffaret olur. (Ebu Davud, Cenaiz, 1, 3)


  (bk. Prof. Dr. İbrahim CANAN, Kütüb-ü Site Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, V/9.)


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Ararad bunu beğendi.

 2. #2
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.255

  Standart

  Âl-i İmrân, 193. Ayet: R"abbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al."
  *SAHRA* ve Ararad bunu beğendi.

 3. #3
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.255

  Standart

  A'râf, 126. Ayet: "Sen sırf, Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al."
  *SAHRA* ve Ararad bunu beğendi.

 4. #4
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.255

  Standart

  Yûsuf, 101. Ayet: Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat."
  *SAHRA* bunu beğendi.

 5. #5
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.255

  Standart

  Peygamberimizin sözleri Allahımızın ayetlerine uyum göztermezse o söz Peygamberimizden değildir. 14küsür asır geçdi. Her yüzyıla bir fitnefasat rezil eklesek imanımız nekadar olumsuz etki ettikleri ortada. Bu ölüm istemek şifresi 23.mektupda bariz beli başından musibete uğramışlardan ortalar duanın kabul şartları sonu ise hz. Yusuf peygamber örneği. Netice: ölüm duamı hertürlü seve seve yaparım.

 6. #6
  Global Moderator *SAHRA* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  10.127

  Standart  hadisi anlamada usul günümüz müşevveş akıl değil hadisin kaynağı esas alınır. hadis günümüz anlayışına ters düşerse edep: ben bunu tam anlayamıyorum, buradaki hikmeti anlayamıyorum demek lazım.
  23 mektupta geçen daha iyi olanını talep etmektir sıkıntı ve musibetten kaçmak değildir.


  Peygamberimiz( a.s.v) bir sohbetinde Mekkenin fethinden sonra: Rabbi kuluna dünya saltanatını mı yoksa Rabbine kavuşmayı mı teklif etti.
  Peygamberimiz- kul rabbine kavuşmayı tercih etti
  söylemesi üzerine bir çok sahabi peygamberimizin ölüm vaktinin geldiğini anlayıp ağlamışlardır. yoksa diğerini tercih etseydi hükümdar olarak devam edecekti. burada ölümü temenni etmek hakkında daha hayırlı olanı tercih etmektir

  bir başka örnekte: üstadın mahkemesinde binbaşı asım ağabey doğru söylesem üstad zarar görecek yalan söylesem haram deyip ruhunu orada teslim etmiştir. burada ölümü temenni etmek daha iyi olanı tercih etmektir
  sıkıntı ve meşakkatten dolayı ölümü tercih etmek caiz değildir

  Ararad bunu beğendi.

 7. #7
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.255

  Standart

  Ayetlerin gücünün farkı. Fitne fesat asla bulaşamaz.Hicr, 9. Ayet: Şüphesiz o Zikr'i (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kocaya Hizmet Etmek Bir İbadet midir?
  By Yalan_olmasın in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 09.12.16, 08:03
 2. Sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatı da yaratan Odur.
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 26.03.15, 20:50
 3. Allah İçin Sevmek-Buğz Etmek(Nefret Etmek)
  By Ene-Zerre in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.06.09, 12:54
 4. Beddua Etmek Caiz midir?
  By Ramazann in forum Fıkıh
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 24.06.08, 00:30
 5. İnanmak İman Etmek midir?
  By hasandemir in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.01.08, 00:22

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0