Kendini acziyet içine koymak takva değildir


‘Biz nifakı tanımıyoruz…’


Mürai, riya ve gösterişe düşkün olan (riyakâr) kişidir. O, bu hali ile Yüce Allah’ın takdirini değiştireceğini sanır. Hâlbuki o, Allah katında gazaba uğramış bir fasıktır. Cenab-ı Hak onun bu halini mümin kullarına haber vermiştir. Evet, o, insanların kendisini methetmelerini, övgüyle kendisinden bahsetmelerini arzular. Fakat bu ne mümkün! Allah’ın, kulları hakkındaki ilmi çoktan tespit edilmiştir.


Adamın biri, bir gün şu ayeti okur: “İman edip, salih ameller işleyeni Rahman, (hem Allah hem de mahlûklar nezdinde) sevimli kılacaktır.” (Meryem; 96)


O sırada, orada bulunan ve onu dinleyenlerden birisi şöyle der: “Ben öyle ibadet edeceğim, Allah’a o şekilde bir kulluk yapacağım ki bu ibadetin sayesinde dünya durdukça anılacak, asla unutulmayacağım.”


Adam bu söylediklerini aynen yapmaya çalışır. O günden itibaren namazlarını kılar, oruçlarını tutar. Hatta oruç tutmadığı gün, namaz kılmadığı an olmaz. Her gün zikirle meşguldür. Fakat hiç kimse onu sevmez. Rastladığı herkes: “Riyakâra bakın. İşi gücü mürailik” diyerek, onu kınar.


Halkın bu kabil muamelelerinden rahatsız olan adam, nihayet yaptıklarından pişman olur. Kendi kendine şunları söyler: “Ey nefis! Keşke anan seni doğurmasaydı! Görüyorum ki hep kötülükle anılıyor, insanların kınamasına maruz oluyorsun. Bunun sebebi, niyetinin kötülüğü, itikadının bozukluğudur. Zira sen, amellerini Allah rızası için yapmıyorsun.


Adam böylece yaptıklarına pişman olur. Kalbindeki fesadı, amelindeki riyayı terk eder. Salih ameller işlemeye koyulur. Yüce Allah’ın onun hakkındaki hüküm ve kazası da işte böylece değişmiş olur. Artık nereye varsa, kime uğrasa, herkes ona: “Allah işini rast getirsin. Evet, işte şimdi adam oldun” diyerek, ona hoş muamele ederler.


Recâ b. Hayat, sabah namazından sonra bir kişinin bir köşeye çekilmiş uyukladığını gördü. Ona şöyle seslendi: “Ey kardeş! Kendine dikkat et. Burada uyuma. Zira seni böyle görenler, gece ibadetin sebebi ile uykusuz kaldığını sanırlar. Bu takdirde, bütün amellerin boşa gider.”
Şöyle anlatılmıştır: “Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi veselleme gelerek: ‘Ey Allah’ın Resulü! Biz artık nifakı tanıyamıyoruz. Onu bize tanıtır mısın?’ diye sormuştu. Resul-i Ekrem ona cevaben: “Münafık, amelleri ile insanlara gösteriş yapandır” buyurmuşlardır.


Rivayet edilmiştir ki Hasan Basrî radıyallahu anhu, bir gün, Ferkadü’s-Subhî’nin üzerinde, yünden yapılmış (gösterişli) bir elbise görmüş, sonra ona şöyle söylemiştir: “Şu elbisenle insanlar arasında üstünlük mü taslıyorsun? Hâlbuki ben cehennem ehlinden çoğunun bu kıyafette olacaklarını duydum.”


Riya yapan Allah’a hakaret etmiştir


Riya yapan, aynı zamanda Allah’a hakaret etmiş olur. Bu hususta Hasan-ı Basri radıyallahu anhu şöyle demiştir: “Amellerinizi hulusî kalple, sırf Allah rızası için yapın. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellemin şöyle buyurdukları rivayet edilmiştir: ‘Sizden her kim, namazını toplum içinde güzelce kılar da yalnız başına olduğunda ona riayet etmezse bu (Rabbinin emrine karşı) bir hafife almadır. Kul, bu davranışı ile Rabbine hakaret etmiş sayılır.”


Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem yine şöyle buyurmuşlardır: “Her kim, amellerine riya katarak, onu insanlara ilan ederse kıyamet günü, Cenabı Hak onu hor ve hakir kılar. Kötü amellerini orada teşhir eder.”


Bir Allah dostu, riyakârlara hitap ederek şöyle seslenir; “Ey insanoğlu! Abitler gibi konuşup zalimlere has zorbalık yapmaktan niçin utanmıyorsun? Ey âdemoğlu? Derviş kılığına girmiş bozgunculuk yapıyorsun. Müritler gibi mütevazı görünerek, nefsine gururla bakıyorsun.


Vay senin şu haline! Mümin olan böyle mi yapar! Hayır, şu yaptıklarının imanla alâkası yoktur. İhlâsı olan bu şekilde hareket etmez. Şüphe yok ki sen, kıyamet günü gözlerin hain bakışlarını, kalplerin ince sezişlerini bilen Allah Zülcelal’in huzuruna çıkarılacak, yaptıklarından O’na hesap vereceksin.”


Cenab-ı Hak, güzel amel işleyen kullarını, bu amelleri sebebi ile cennetine koyacaktır. Bir gün, Hasan Basrî radıyallahu anhuya: “Ya Eba Saîd! İnsanların yaptıkları iyilikler nereye gider?” diye sorarlar. O buna şu cevabı verir: “Şüphe yok ki Cenabı Hak ucub, yani kendini beğenmekten uzak, riya karışmayan saf ve temiz amelleri kabul eder. Kimin buna benzer sağlam bir iyiliği varsa işte o, kurtulanlardandır.”


Kendini acziyet içine koymak takva değildir


Said İbn-i Cübeyr ibadet ederek bitkin düşen birisini görür. Ona şöyle der: “Ey kardeşim! İslâmiyet bir hayat nizamıdır. O halde ibadet ederken canlı ol. Onun diriliğini yaşat. Aksi takdirde, Cenabı Hak da seni öldürür; bir daha dirilmezsin.”


Büyükler şöyle derler; “Bir toplum içinde nefsini kınayan, hakikatte kendini övüyor demektir. Onun bu davranışı ne kadar çirkindir.”
Salih bir zat da aynı noktaya parmak basarak şöyle demiştir: “Zahidlerin en faziletlisi, zühdünü gizleyendir.”


Allah’ın razı olmayacağı şeyleri, sırf insanlara hoş görünmek için yapan kulları, Cenabı Hak rezil rüsva eder. Fazilet (farzlarda) her ne kadar cemaat içinde ise de (nafileler hususunda) uzlette de selâmet vardır.


Rivayete göre, Ebu Hureyre radıyallahu anhu bir gün evinin inşası ile uğraşan Mervan b. Hakem’e uğramış. Kendisine şunları söylemiştir: “Ey Abdülkuddus! Çalış; evini sağlam yap. Uzun emeller taşı. (!) Az yaşa; fakat çok ye. (!) Ancak şunu unutma ki, bir gün gelecek, herkes gibi sen de Allah’ın huzuruna çıkacaksın.”


Abidlerden biri, dostunu üzgün görür ve ona hâlinden sorar: Dostu ona şöyle anlatır:


- Yanımda bir yetim vardı, şimdi o vefat etti. Ona Allah rızası için bakıyordum, abid:


- O halde, kendine başka bir yetim bul. Onu gözeterek aynı sevabı kazanabilirsin. Dostu:


- Doğrusun, fakat bu kadar kötü bir yetimi ben nereden bulayım. Abid:


- Yazıklar olsun sana! Senin yerinde ben olsam, katiyen onun kötülüğünü söylemezdim, diyerek, dostunu bu hareketi sebebi ile ayıplar. (Ayrıca, o kişi, yaptığı amelin zorluğunu, dolayısıyla takvasını ima etmektedir.)Derviş Enes KIR