Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız,


o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada,


hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyâde


belâlar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile, o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak,


iffet ve nâmusluluk ve tâatte sarf etseniz,


o gençlik mânen bâkî kalacak ve


ebedî bir gençlik kazanmasına sebep olacak.


On Üçüncü Söz