HAZRET-İ OMER’İN TEMENNİSİHalîfe Hazret-i Ömer radıyallâhü anh, Ashâb-ı Kirâm’dan bazı zâtlara: “Bir şeyler isteyecek olsanız, ne isterdiniz?” dedi. Bazısı: “Şu evin altınla dolu olmasını ve onu Allah yolunda sadaka olarak vermeyi dilerdim” dedi. Bir diğeri: “Şu evin zeberced ve en kıymetli mücevherlerle dolu olmasını ve onu Allâh yolunda sadaka vermeyi isterdim” dedi.

Hazret-i Ömer (r.a.): “Daha başka şeyler dileyiniz!” dedi.

“Daha ne isteyeceğimizi bilemiyoruz, ey Mü’minlerin Emîri” dediler. Buyurdu ki: “Ben de şu evin Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Muâz bin Cebel, Ebû Huzeyfe’nin kölesi Sâlim ve Huzeyfe bin Yemân gibi zâtlarla dolu olmasını (onlarla Allah yolunda hizmet etmeyi) isterdim.” Radıyallâhü anhüm ecmaîn.

(Müstedrek, Hakim)