+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Besmelenin Anlamı Nedir?

 1. #1
  Gayyur AsiL_NuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Seydişehir&Nevşehir
  Yaş
  34
  Mesajlar
  76

  Standart

  Besmelenin anlam? nedir?”


  Besmele Kur’ân’da 114 defa nâzil olan bir âyettir. Bu âyette Allah üç ismiyle zikredilir. Müslümanlar bu âyeti dillerinden düşürmezler ve böylece her hay?rl? işte Allah’?n ad?n? anarak Allah’?n kudretine, inayetine ve merhametine s?ğ?n?rlar. Mânâs?, Rahman ve Rahim olan Allah’?n ad?yla demektir.

  Bedîüzzaman Hazretleri On Dördüncü Lem’a’n?n ?kinci Makam’?n? Besmeleye ay?r?r; Besmelenin rahmet noktas?nda parlak bir mânâs?n? alt? s?r içinde izah eder. Bu s?rlar üzerinde k?saca dural?m:

  Birinci S?r: Kâinat simas?ndan, yeryüzü simas?na, yeryüzünden de insan simas?na; yani kâinattan insana, yani arştan ferşe bir nuranî sat?r gibi uzanan kâinatla ilgili üç ?lâhî hakikat vard?r. Bunlar: 1- Ulûhiyet, 2- Rahmâniyet, 3-Rahîmiyet.

  Kâinat?n her yan?nda, bütün varl?klar?n birbirlerine karş? yard?mlaşmalar?, dayan?şmalar?, birbirine sayg?, sevgi ve ilgi duymalar? Ulûhiyet mührünün tezahüründen başka bir şey değildir. “Bismillahirrahmânirrahim”de bulunan Allah lâfz?, böyle yüksek tezahürlerle bize kendisini gösteren Ulûhiyet s?fat?na bakmaktad?r. Yeryüzündeki bitkilerin ve hayvanlar?n idaresi, terbiyesi ve işlerinin düzenlenmesinde görülen birbirine benzemeklik, uygunluk, düzgünlük, incelik, lütuf ve merhamet ise bize Rahmâniyet imzas?n? göstermektedir. Besmeledeki “Rahman” ismi de, Rahmâniyet s?fat?na delâlet etmektedir. ?nsan?n manevî mahiyetinde ve simas?nda bulunan nezaket duyarl?l?klar?, şefkat incelikleri ve merhamet p?r?lt?lar? ise bize Rahîmiyet sikkesini bildirmektedir. Besmeledeki üçüncü isim olan “Rahîm” ismi ise Rahîmiyet s?fat?na işaret etmektedir.

  ?kinci S?r: Kur’ân, mahlûkat?n bütününe hâkim olan Vâhidiyet içinde ak?llar? boğmamak için, her bir şeyde Ehadiyet cilvesini gösteriyor. Meselâ bütün dünyay? kuşatan güneşi dev cüssesiyle alg?lamak gayet geniş ve kapsaml? bir nazar gerektirdiğinden; nazar? geniş olmayan kitlelere güneşin zat?n? unutturmamak için, her bir parlak şeyde yans?malar? vas?tas?yla güneşin zat? gösterilmelidir.—Temsilde hata olmas?n—Cenâb-? Hakk’?n Ehadiyet itibariyle her bir şeyde, husûsan her bir canl?da, husûsan insan?n mahiyetinde bütün isimleriyle bir cilvesi bulunduğu gibi; Vahidiyet itibariyle de her bir ismiyle bütün kâinat? kuşatmaktad?r. ?şte “Bismillâhirrahmânirrahîm” kelimesi, Cenâb-? Hakk’?n bütün kâinat? kuşatan Vahidiyeti içinde ak?llar? boğmamak ve kalplere Cenâb-? Hakk’?n Zat?n? unutturmamak için Ehadiyet mührünün “Allah, Rahman ve Rahîm” isimlerinden müteşekkil üç mühim kaynağ?n? göstermektedir. Yani bu üç ismin her bir şeyde kolayca görünen tecellîleri ?srarla nazara verilmekte ve kalplerin Cenâb-? Hakk’? unutmamas? sağlanmaktad?r. Bu üç ismin, bir ?slâm nişan? olan Besmele içerisinde hayat?m?za girmiş olmas? ve her hay?rl? işin baş?nda dilimizden düşürmememiz bundand?r.

  Üçüncü S?r: “Besmele”, bütün kâinata hâkim olan Rahmet hakikatinin arş?na yetişmek için mü’minin elinde bir vesile, bir şefaatçi ve bir miraç hükmündedir.

  Dördüncü S?r: Mahlûkatta Allah’?n bir olduğunu gösteren say?s?z birlik mühürleri vard?r; fakat varl?klar ve sebepler içinde boğulduğunda insan, Allah’?n birliğine ak?l erdiremez hale gelebiliyor. Bundan dolay?, her bir varl?kta Allah’?n birlik mühürlerini göstermek gerekiyor. Tâ ki, şaş?rmadan Cenâb-? Hakk’?n varl?ğ?na ve birliğine inanmak mümkün olsun. Varl?klara en cazibedar nak?ş, en parlak nur, en şirin tatl?l?k, en sevimli cemal ve en kuvvetli hakikat olan Rahmet ve Rahîmiyet mührü bunun için konmuştur. Bu Rahmetin kuvveti, insana Allah’?n bir olduğu inanc?n? vermeye yeterlidir. ?şte “Besmele”, Rahmetten Allah’?n birliğine ulaşan bu s?rr?n bir ad?d?r.

  Beşinci S?r: “Besmele” ile insan, manevî simas?n?n işaret ettiği Rahman ismine ulaş?r.

  Alt?nc? S?r: Hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenâb-? Allah’?n rahmet hazinesinin en birinci anahtar? “Besmele”dir.

  28.11.2006 SÜLEYMAN KÖSMENE/YEN?ASYA GAZETES?/FIKIH GÜNLÜGÜ'DEN ALINTIDIR

  E-Posta: fikihgunlugu@yeniasya.com.tr
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 14:13 ) değiştirilmiştir.

  Hoştur bana senden gelen

  Ya gonca gül, yahut diken

  Ya hil-atu yahut kefen

  Lütfunda hoş,kahrında hoş...


 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Besmelenin anlam?; her şeyde tecelli eden Kudret-i ?lahiyenin fark?nda olduğunu yine O'nun(c.c) kelam?ndan dillendirme keyfiyetidir..Ez cümle:

  Sual : Bu fiili isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?
  Cevap : Kudret-i ezeliyenin, kainattaki mevcudat?n nevilerine, fertlerine olan nispet ve taallukundan husule gelir. Bu itibarla, kudret-i Ezeliyenin taalluk ve tesirini celb eder. Ve o taalluk, abdin kesbine ve işine yard?m edici bir ruh gibi olur. Öyleyse, hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz b?rakmas?n! ?.?'caz

 3. #3
  Gayyur ümitvari - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar
  50

  Standart

  allah razı olsun kardeşler çok istifade ettik.Devamımı bekliyoruz.

 4. #4
  Müdakkik Üye !bR@h!M - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Orta dünya'da ayrıkvadi
  Mesajlar
  748

  Standart

  Biraz klasik olacak ama Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
  Bana sen niçin şuna buna sataştın diyorlar farkında değilim.Karşımda müthiş bir yangın var,alevleri göklere yükseliyor içinde evladım yanıyor,imanım tutuşmuş yanıyor.O yangını söndürmeye,imanımı kurtarmaya koşuyorum.Yolda biri beni kösteklemek istemişte ayağım ona çarpmış,ne ehemmiyeti var?O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi?Dar düşünceler,dar görüşler...

  BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

 5. #5
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Besmele SIRLAR hazinesidir..O sırlardan biride teshir sırrıdır..
  Besmelede teshir SIRRI vardır
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 6. #6
  Ehil Üye nezafet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  1.270

  Standart

  Madem Bismillah Allah'ın abdlerine bir ders olarak nâzil olmuş, elbette söylemek mânâsında olan kelimesi Bismillah içinde vardır. İlm-i sarf ile, mukadder tâbir edilir. İşte Bismillah'taki takdiri, bütün Kur'ân'daki , (söyle, söyle) lâfızlarının esası ve anası, bu Bismillah'taki 'dür.

  Buna binaen kelimesinde Risalete işaret olduğu gibi, Bismillah'ta dahi Ulûhiyete remiz var ve 'deki 'nin takdimi, 'ün besmelenin âhirinde mukadder olması hasr ve yalnız mânâsını ifade ettiğinden tevhide işaret ediyor.

  Yani, yalnız Onun ismiyle başla ve medet al.

  Ve Rahman isminde adaletin nizamına ve rahmetin cilvelerine işaret var.

  Çünkü, muhtelif, karmakarışık mevcudat, intizamı ile güzelleşmiş. Ve rahmetin cilvelerine mazhar olabilir.

  Ve Rahîm'de haşre işaret var.

  Çünkü, mânâsında hem affetmek, hem rahmet ve şefkat etmek ve bu fâni dünyada o dört mânâ hakikati ile umumî bir surette görünmediğinden elbette bir diyar-ı âharda o mânâlar tamamıyla tezahür edebilir. Hem rahmet ve şefkatin hakikati, dirilmemek üzere ölmekle kabil-i tevfik değildir. Demek Rahîm'deki şefkat, parmağını Cennete uzatmış gösteriyor.

 7. #7
  Gayyur hacı anne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  111

  Standart

  allah hepinizden razı olsun..
  kabrin arkası için çalışınız,hakiki saadet ve lezzet ondadır...

 8. #8
  Dost El-Melik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Mesajlar
  9

  Standart

  "Bismillah her hayrın başıdır.Biz dahi başta onunla başlarız."

  Allah razı olsun...

 9. #9
  Ehil Üye nezafet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  1.270

  Standart

  “Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü Teâlâ da râzı olur. ” (Deylemî)

  başka bir hadisi şerifde ise
  “Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.” (Beyhâkî)

  "Bismillah her hayrın başıdır.Biz dahi başta onunla başlarız."

 10. #10
  Vefakar Üye edafülibad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  322

  Standart

  geçen haftalarda din kültürü dersinde konum besmeleydi.öğrencilerimden birine besmeleyi söyle bakayım dedim ben bilmiyorum öğretmenim dedi. sure okurken nasıl başlıyoruz dedim o zaman söyledi ama ne söylediğinden habersizdi..
  ilkokul 4. sınıfa gelmiş bir öğrenci hala besmelenin ne olduğundan habersiz yaşıyorsa(her daim söylenmesi gereken bir kelimeden) bizlere çok iş düşüyor bu konuda..ulaşılması gereken hala bir sürü insan var.....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Letaif Nedir, Letaiflerin Anlamı, İşlevi, Görevleri Nelerdir?
  By muhsin iyi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.08.13, 15:13
 2. Tevhid, Tevhit Nedir, Tevhidin Anlamı, Tevhidin Sırları
  By muhsin iyi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.06.13, 20:00
 3. Mesnevi-i Nuriye,Reşhalar'daki Bu Cümlenin Anlamı Nedir?
  By dagistani in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 27.10.09, 00:00
 4. Ülke Bayraklarının Anlamı Nedir?
  By akıncı in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 18.04.09, 17:16
 5. Besmelenin Fazileti Nedir?
  By yakaza in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.02.09, 18:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0