+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Hadisler, Ahirzaman ve Kıyamet Alametleri

 1. #1
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  Peygamberimiz (a.s.m.), yüzlerce hadisinde ahirzaman ve k?yamet alametlerini, bilhassa Hz ?sa, Mehdi ve Deccal'i haber vermektedir. Bu hadisler, baz? sebeplere binaen ve ekseriyetle as?l manalar? temsil ve teşbihler içine gizlendiğinden müteşabih hükmüne geçmiştir. "?limde rasih olmayanlar"1 müteşabih hadislerdeki gizli manalar? anlamakta aciz kal?nca, kendi ak?l ve nefislerindeki zaaf?/sakameti unutup doğrudan hadislere itiraz etmekte, böylece kendilerini ve dinleyenlerini manevî zarara uğratmaktad?r.
  Mü'minlerin akidelerini bozmak kast?yla bir k?s?m "mülhidlerin" de ?srarla gündeme getirdikleri bu itirazlar?n çürütülmesi ve ahirzamanla ilgili hadislerin doğru yorumlanmas?, günümüzün en önemli ilmî ve imanî meselelerinden biridir. Bu sayede; hem hadislere yap?lan itirazlar ortadan kald?r?larak "akidenin" bozulmas? önlenecek, hem itiraz edenler intibaha davet edilecek, hem de ahirzaman?n "biçare" insanlar? bu kudsî ikaz, irşad ve teselliden mahrum kalmam?ş olacakt?r. Ahirzaman?n "en hakiki mürşidi" olan Risale-i Nur bu konuda herkesin anlayabileceği kolayl?kta izahlar taş?maktad?r. Bu bağlamda; mesela Yirmi Dördüncü Söz'ün Üçüncü Dal'?, Beşinci Şua'n?n Mukaddimesi, On Dokuzuncu Mektub'un Dördüncü Nükteli ?şaret'i okunduğunda bütün itirazlar anlam?n? yitirmekte ve meselenin esas? ayd?nlanmaktad?r. Biz bu yaz?da, an?lan bahislerdeki izahlardan hareketle ve k?saca konunun birkaç noktas?na temas etmeye çal?şacağ?z.
  Ahirzamanda meydana gelecek olaylar ve k?yamet alametleri hadislerde ilk bak?şta anlaş?lmas? zor ifadelerle anlat?l?r. Sözdeki gerçek anlamlar?n temsil, teşbih, kinaye, telmih vs. alt?nda gizlenmiş olmas?, Hz. Peygamberin hikmetli bir tercihidir. Bu tercihteki hikmeti tahkik etmeye çal?şal?m.
  ?man ve teklif, ihtiyar dairesinde bir imtihan, tecrübe ve müsabaka olduğundan, bununla ilgili nazarî meselelerin, ihtiyar? ortadan kald?racak şekilde aç?k olmamas? gerekir.2 ?stikbale ait haberler herkesi kabule mecbur b?rakacak şekilde verilirse, ervah-? tayyibe ile ervah-? safileyi birbirinden ay?racak "ölçü" ortadan kalkm?ş olur ki, bu da dinin hikmetine ayk?r?d?r. Bu sebeple Peygamberimiz (a.s.m.), istikbalden perdeli olarak haber vermektedir. Perdeli oluş o derecededir ki, ahirzaman?n Deccal ve Süfyan gibi dehşetli şah?slar? bile kendilerinin hakiki mahiyetlerini bilmeyecektir.3
  "Lâ ya'lemu'l-gaybe illallah" hakikati gereği biliyoruz ki, Resul-i Ekrem (a.s.m.), kendi kendine gayb? bilemez, yaln?z Cenâb-? Hakk'?n ona bildirdiklerini insanlara haber verirdi. Hem Hakîm, hem Rahîm olan Cenâb-? Hakk'?n hikmet ve rahmeti ise, gaybî olan şeylerin çoğunun örtülmesini ve müphem kalmas?n? gerektirmektedir. "Çünkü şu dünyada insan?n hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur; vukuundan evvel onlar? bilmek elîmdir. ?şte bu s?r içindir ki, ölüm ve ecel müphem b?rak?lm?ş ve insan?n baş?na gelecek musibetler dahi perde-i gaybda kalm?ş(t?r)."4 Ahirzamanda vukua gelecek ac?kl? ve dehşetli olaylar?n örtülü bir üslupla haber verilmesinin ikinci hikmeti mü'minleri incitmemektir.
  Cenâb-? Hak, bu dünyadaki imtihan s?rr?na uygun olarak çok mühim baz? şeyleri diğerlerinin k?ymeti azalmas?n ve insanlar gaflete düşmesin diye kesretli eşya içinde saklamaktad?r. Meselâ, Kadir gecesi Ramazan'da, dualar?n kabul edileceği vaad edilen vakti (saat-i icâbe-i duây?) Cuma gününde, makbul velîsini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve K?yâmetin vaktini ömr-ü dünya içinde saklam?ş(t?r).5 Çünkü eğer ecelini bildirseydi, insanlar ömrünün ilk yar?s?n? gafletle ikinci yar?s?n? dehşetle geçirecek, her iki hal de Rahmet ve Hikmete ayk?r? olacakt?. Mü'minin ahiret-dünya dengesini korumas?, daima havf ve reca (korku ve ümit) aras?nda bulunmas?, yani her dakika hem hayata hem ölüme mazhar olmas? ecelin gizlenmesini iktiza etmektedir. K?yamet de insan-? ekber olan dünyan?n ecelidir. Eğer onun da vakti tam olarak bildirilseydi, o tarihten evvelki bütün as?rlardaki insanlar gaflete dalacak, yaln?z k?yamet asr?ndakiler dehşette kalacakt?. Bu da hikmete ayk?r? olacağ? içindir ki, "Hakîm-i Mutlak, k?yâmeti mugayyebât-? hamseden olarak, ilminde sakl?yor. ?şte bu ibhâm s?rr?ndand?r ki, her as?r, hattâ asr-? hakikatbîn olan Asr-? Saadet dahi dâimâ K?yâmetten korkmuşlar. Hattâ bâz?lar?, 'Şerâiti hemen hemen ç?km?ş' demişler(dir)."6
  K?yamet vaktinin ve ecelin gizlenmesi örneği bize, ahirzamanla ilgili haberlerin neden örtülü bildirildiğinin çok önemli bir hikmetini göstermektedir. Bu "ipham" (örtülülük) ile her as?rdaki insanlar?n bu manalara ihtiyac? olduğu anlat?lmakta ve böylece mü'minlerin havf ve reca ortas?nda bulunup ahirete ciddî çal?şmas? maslahat? tahakkuk etmektedir. Her as?rda Deccal ve Süfyan manas? yaşamal?d?r ki müslümanlar gaflete düşüp kendi asr?n?n Deccal ve Süfyan?na uymas?n ve teyakkuzda bulunsun; Mehdi ve Hz. ?sa'n?n gönderilmesi hakikati her as?rda yaşamal?d?r ki mü'minler dalalet karş?s?nda yeise düşüp perişan olmas?n ve iman ve Kur'an'a hizmet için vazife baş?na koşsun.. Aksi olsa, yani ahirzaman ve k?yametle ilgili ya hiç haber verilmeyip bütünüyle gizlense ya da her şey aç?kça bildirilseydi "maslahat-? irşâd-? umumi zâyi olurdu."7
  Yirmi Dördüncü Söz'ün Üçüncü Dal'?n?n Sekizinci As?l'?nda yer alan şu veciz ifade bize meselenin asl?n? öğretmektedir: "Her zaman, her as?r, kuvve-i mâneviyenin takviyesine medâr olacak ve yeisten kurtaracak Mehdî mânâs?na muhtaçt?r. Bu mânâda her asr?n bir hissesi bulunmak lâz?md?r. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lâkaydl?kta nefsin dizginini b?rakmamak için, nifâk?n baş?na geçecek müthiş şah?slardan her as?r çekinmeli ve korkmal?."
  Buraya kadar örnek olarak zikrettiğimiz hikmetleri düşünce, ahirzaman hadiselerini ve önemli şah?slar?n? haber veren hadislerin neden "örtülü" anlamlar taş?d?ğ?n? kolayl?kla anlayabiliyoruz. Unutmayal?m; Hakîm ve Rahîm olan Rabbimiz "ilimde rüsuh" verir ve biz de iman?m?z? inkişaf ettirirsek, akl-? selimimizin önündeki perdeler aç?lacakt?r
  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 01:18 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Gayyur aciz_fakirim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  65

  Standart

  Herkesin kıyameti ölümüdür ancak bizler ölümü yakıştıramayınca maalesef onun haberini getiren alametlerede göz yumuyoruz..
  hayat uzun gibi görünsede,gün kısa...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İşte Gerçekleşen Kıyâmet Alâmetleri
  By Müellif-e in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 22.07.09, 15:11
 2. Kiyamet Alametleri
  By ebu_zer in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01.10.08, 15:13
 3. Kıyamet Alametleri
  By şahmeran in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.04.08, 09:49
 4. Kıyamet Alametleri
  By neri in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 09.04.08, 23:03
 5. Kıyametin Büyük Alametleri
  By Sonsuz-Nur in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 13.08.06, 12:45

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0