Dünya Malı Dünya da Kalır.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, hâlbuki ALLAH(sizin için) ahreti istiyor…” (Enfâl, 67)

Rasûlullah (sav) buyurdular:


“…Size beş haslet vasiyet ediyorum ki Allah onlarla sizin için hayır hasletleri kemâle erdirsin:

  1. Yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamayınız;
  2. İçlerinde oturamayacağınız binalar yapmayınız.
  3. Yarın bırakıp gideceğiniz şeylerde başkalarıyla çekişmeyiniz.
  4. O’na kavuşup huzûrunda toplanacağınız ALLAH’tan korkunuz.
  5. Varacağınız ve orada ebedî kalacağınız yer için hazırlıkta bulununuz.
” (Ali el-Muttakî, Kenzü’l-UmmâI, hd. No: 1363)


Rivâyete göre yaptığı seferlerle yeryüzünün tamamına hâkim olan Zükarneyn (as) vefatından evvel şu vasiyette bulunmuştur:

“Beni yıkayın, kefenleyin! Sonra bir tabuta koyun! Yalnız kollarım dışarıya sarkık kalsın! Hizmetkârlarım arkamdan gelsin! Hazinelerimi de katırlara yükleyin! Halk, benim son derece ihtişamlı bir saltanat ve dünya mülküne rağmen eli boş gittiğimi, hizmetkârlarımın da, hazinelerimin de bu dünya da kaldığını, benimle beraber gelmediğini görsün! Bu yalancı ve fâni dünyaya aldanmasın!..” (Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlakından, Erkam Yay.)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)


el-Celîl: Azamet sahibi, celâlet ve ululuk sahibi demektir.


Dünya malı ahiretimizi unutturmasın.