+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Çağın Dini : Hümanizm

 1. #1
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart

  Çağ?n Dini : Hümanizm bir cemil meriç yaz?s?d?r...
  Yürekten inan?yorum ki geleceğin dini kat?ks?z bir hümanizm olacakt?r, yani insan?n bütününe sayg?; hayat ahlaki bir değer taş?yacak, kutsileştirilecek yüceltilecek. Yar ?n?n başl?ca kanunu güzelim insanl?ğa özen göstermek. Belli bir şekle bürünmeyecek bu inanç, hizipler ve tarikatlar gibi kimseye kapal? olmayacak. Ak?ldan başka k?lavuz tan?mayan, gizli remizleri, tap?naklar?, rahipleri bulunmayan, kiliseler d?ş? dünyada gönlünce yaşayan geniş ve hür ilim.. işte insanl?ğ? kanatland?racak biricik inanç" (Renan, ?lmin Geleceği)

  ?man?n? kaybeden bir çağ?n dini. Sözünü dinletmek isteyen her felsefe bu kaftana bürünmek zorunda. Marksizmden egzistansiyalizme kadar Avrupa'n?n tüm düşünce ak?mlar? hümanist. Kavramdan çok k?l?f; kelime değil bukalemun: demokrasi gibi, sosyalizm gibi. Hümanizm genç bir kavram, bat? dillerini 1850'den sonra fethetmiş. Ama müstağriplerimiz hemen benimsemiş kelimeyi, onlara göre Yunus'lar , Mevlana'lar, Hac? Bektaş Veli'ler su kat?lmam?ş birer hümanist. Hümanizm nedir, kimsenin tarife yanaşt?ğ? yok.

  Kelimenin iki ayr? manas? var:

  1) Antikite hayranl?ğ?.

  16. as?r Avrupas? için bir kaç?ş, bir meçhulü aray?şt? hümanizm. Bir egzot i zm, bir yeni boyut ihtiyac?. Kilisenin yasaklar?ndan kurtulmak isteyen Orta Çağ insan? Eski Çağ edebiyatlar?na kaçt?. Ferdi cemaat içinde eritmeyen paganizm, hürriyetti, direnişti. Nas'lar?n çelik korsas?ndan kurtulup kilisenin duvarlar? d?ş?na f?rlamak h em cazip hemde tehlikesizdi. Kendi mazisine s?ğ?n?yordu bat?; manevi miras?n? yeni baştan inceliyor, o metruk hazineden el değmemiş mücevherler derliyordu. Antikite hem kendisiydi hem başkas?. ?nsan Hristiyanl?ğ?n posalaşt?ramad?ğ? bir düşünceyle yak?ndan temas ediyordu. Vesayetten kurtuluşdu bu, kendi kanatlar? ile uçmak arzusuydu. Aç?ktan aç?ğa bir isyan değildi şüphesiz, çünkü Hristiyanl?k, greko latin kültürü ile hiçbir zaman göbek bağlar?n? koparmam?şt?. Fakat nas'lar?n korkuluğundan atl?yarak putpere s t dünyan?n şiir ve düşünce bahçelerine aç?lmak yine de tehlikeliydi.

  Ne olursa olsun Avrupa, zincirlerini k?rmak, rüştünü ispat etmek, horlanan haysiyetini kurtarmak zorundayd?. Böylece bat? ayd?n? çeşitli tahriflerle tan?nmaz hale gelen Hristiyanl?ğ? bi r yana b?rakacak ve giderek kendi kendini tanr?laşt?racakt?r. Filhakika hümanizmin ikinci manas? insanl?k dinidir. Kilisenin abesleriyle bunalan serazad zekalardan kimi, "tabiatta tanr? yoktur, tanr?y? yaratan insand?r. Toplum kendi değerlerini gö k kubbeye aksettirmiş, beşeriyi ilahileştirmiştir", dedi; kimi, "insanl?ğ? kurtaracak tek k?lavuz ilimdir"; ne Rab ne ibad.

  ?nsan?n yabanc?laşmas?yd? din, bir çeşit afyondu. Geçen asr?n düşünce fatihleri Promete'yi bayraklaşt?r?rlar, "bütün tanr?lardan iğr e niyorum" diyen Promete'yi. ?yi ama Promete'nin iğrendiği tanr?lar karanl?k bir çağ?n kan dökücüsü, habis, zenperest mabudlar? değilmi?

  Hümanizm, Avrupal? için kaybettiği dinlerin, y?kt?ğ? inançlar?n yerini alan bir put. Hümanizm bir ayd?n hastal?ğ? ama kimse bu izmin hudutlar?n? çizemiyor. Diyorlar ki hümanizm, insan? mükemmelleştirmek, varabileceği en yüksek irtifaa yükseltmek yani gerçek insan, kamil insan yapmak. Yaln?z örnek kim olacak?

  Sokrat m?, Vinci mi, Erasmus mu, Goethe mi? Nietzsche'nin ideali insan-üstü idi; yak?n tarihin kanl? tacidarlar? bu rüyan?n ne kadar tehlikeli olduğunu ispat ettiler. Carlyle'?n kahramanlar?na gelince onlar da mazide yaşayan veya yaşand?ğ? farzedilen birer gerçek veya tecrid. Hümanizm insan?n tanr?laşt?r?lmas?ym?ş, hang i insan?n, feylesofun mu, kozmonotun mu, y?ğ?n?n m??

  Hümanizm, saltanat?n?n sars?ld?ğ?n? anlayan kilisenin de bayrağ?. Gerçek hümanist biziz diyen Pierre l'Hermite'lerin, Ignace de Loyola'lar?n torunlar? kanl? pençelerine ipek eldivenler geçirerek insanoğ l unu kardeşliğe çağ?r?yor.

  Katolik bir tarihçi, "hristiyan hümanizmi, yunanl?lar?n dini ideali ile ?ncil aras?ndaki kaynaşman?n eseridir, diyor; Yunan felsefesi latin hukuk anlay?ş? ve judeo kretien teoloji ayn? potaya döküldü, bu halitadan ç?kan a na mefhum: insanoğlunun değeridir". (Grouset)

  Ya ?slamiyet? Hümanizm putperest sanata karş? duyulan hayranl?ksa müslüman dünya böyle bir muhabbetten habersiz yaşam?st?r. Çölde doğan ?slamiyet, yunan şiirinin ç?lg?n ve günahkar cazibesine kapal?yd?. Sirenlerin şark?s?n? engin denizlere aç?lmayanlar duyamazlard? ki. ?slamiyet Yunan ve Roma'dan düşünceyi alm?şt?, besleyici unsurlar? varl?ğ?na katm?ş, posay? b?rakm?şt? geriye. Unutmayal?m ki karanl?klar içinde bocalayan Avrupa'ya antik çağ?n en büyük d ahisini, Aristo'yu ?slamlar tan?tm?şt?r, yani bat? hümanizminin ana kaynaklar?n?n biri ?slamiyet'tir. Ne var ki ?slam'? Homeros da ilgilendirmemiştir, Virjil de.

  Cahiz (772-870) için dünya şiiri Yedi Ask? şairleriyle başlar. ?slam yunan ve latin sanat?na niçin dönecekti? Ne dilde ne zevklerde ortakl?k söz konusuydu. Rönesans hümanistlerinin çağdaş hümanizm üzerinde etkisi nedir? Başka bir deyişle, bir Feurbach'?n, bir Renan'?n, bir Marx'?n dikkatini insanoğlunun muhteşem kaderine, eşsiz değerine k anatland?ran Rönesans?n metin aktar?c?lar? m? olmuş? Onlar olmasa Comte ?nsanl?k Dinini kuramayacak m?yd?? Bilemeyiz.

  Biz Rönesans? yaşamad?ğ?m?z için mi hümanist olamad?k? Evvela Rönesans tarihi bir gerçekten çok bir ?talyan miti. Düşüncede yeniden doğuş ve atlay?ş olmaz. ?slamiyet'te kilisede yok, Allah'la kul aras?nda herhangi bir arac? da. ?slam düşüncesi hangi bask?ya karş? direnecek, bağ?ms?zl?ğ?n? kime ispat edecekti?

  Hümanizm insan haysiyetine sayg?, insana tabiat içinde istisnai bir değe r vermekse, ?slamiyet tek gerçek hümanizmdir.
  "Humanités" edeb, efendilik, nefse hakimiyet, mukaddese sayg? ise ?slamiyet ve bilhassa tasavvuf "humanités" nin ta kendisi. ?nsan yaln?z ?slamiyet'te eşref-i mahlukatt?r. Bir yan?yla balç?k, bir yan?yla tanr?. Feyzi Hindi'nin meşhur beyiti ile çerçevelediği muhteşem varl?k:

  Haki, eğer bezulmeti hesdi mukayyedi,
  Arşi, eğer benur-? ilahi münevveri.

  (1) Şemsettin Sami, "insaniyete muhabbet" diyor (Kamus-u fransevi). ?smail Fenni, "devr-i teceddüd üdebas?n?n yani elsine ve edebiyat-? atika tarafdaran?n?n mezhebi..beşeriyete ibadet mezhebi" (Lugatce-i felsefe)

  (yazarlar?m?za sorsak).. Bu izm "dünyan?n en namussuz sömürüsü olan burjuva sömürüsünü örtbas etmek için ileri sürülmüş bir duman perdesi" Kemal Tahir' e göre. Ergun Göze için, "insan ruhunu metafizik kaynaklardan koparan ve bu sebeple insan? vücuduna irca eden zavall? bir sistem..son aşamas?: makineleşen insan".

  (Bu keşmekeş nereden geliyor. Önce kelimenin kendisinden. Kemal Tahir hümanizm ile hümanitar i zmi birbirine kar?şt?rm?şt?r.)
  http://www.genbilim.com/content/view/1048/
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:17 ) değiştirilmiştir.
  ey mezarcı ! göm bizi de şu said\'in kabrine;firkatin, dayanamaz nurcu olanlar kahrine.

 2. #2
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart

  .................................
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:18 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bir kerameti göstermiş meriç abi.
  şimdiden emareleri görünmüş.

  as?l hümanizm,yani insan? sevmek,

  onun iman?n?n kurtulmas?na çal?şmakt?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:18 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Modern Çağın Tesettür Anlayışı
  By Şahide in forum Tesettür
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.04.19, 17:33
 2. Vicdan Ne Diyor? - Hümanizm Üzerine-2- Alaaddin Başar
  By BiKeS_ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.08.11, 00:19
 3. Çağın Hastalığı Enaniyet
  By sinay in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 27.07.08, 23:10
 4. Çağın Vebası
  By hafiz-ul_esrar in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.02.08, 09:01
 5. Vefat Yıldönüm Münasebetiyle-Çağın Önünde Bir Alim
  By fem_ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 09.03.07, 14:11

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0