+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Hz.Eyüp (a.s.) Yarasındaki Kurtlanma Meselesi

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Sual:Hz. Eyyub'un vücudunu kurtlar?n kaplad?ğ? söyleniyor. Peki bir peygamber, kavmine tiksinti verebilir mi?

  Cevap: Değerli Kardeşimiz;

  Sab?r, sebat ve teslimiyet timsâli olan Eyyub Aleyhilsselâm varl?kta ve darl?kta şükürden asla ayr?lmayan, en mesut günlerinde ve en muztarip anlar?nda Allah'a ulan bağl?l?ğ?ndan zerre kadar kopmayan müstesna bir insand?.

  Hz. Eyyub'un canl? bir örnek olan hâli ve k?ssas? Kur'an?-? Kerimde yer almaktad?r. Onun uzun süren dayan?lmaz bir hastal?ğa müptelâ olduğu, fakat bu ?lâhî imtihan? Ustun azmi ve sabr? neticesinde kazand?ğ?, sonunda Rabbine yapt?ğ? niyaz? sayesinde s?hhat ve afiyete kavuştuğu anlat?lmaktad?r.

  Hz. Eyyub'un (a.s.) k?ssas?n?n tafsilat?na tefsirlerimizde yer verilirken, sanc?l? bir hastal?ğa tutulduğu bildirilmektedir. Öyle ki, vücudunun her taraf?n? saran yara ve ağr?lar sadece kalb ve diline ulaşmam?ş; ne zaman ki, Allah'? zikrine mâni olacak şekilde ağr?lar kalp ve diline ilişince sadece "ubudiyet-i ?lâhiye için" Allah'a iltica etmiş, duas?n?n kabul edilmesiyle de bu musibetten kurtulmuşlar.

  Hz. Eyyub'un bedenindeki yaralar ve yaralardan meydana gelen kurtlar (mikroplar), bak?nca görenleri tiksindirecek, halk? kendisinden nefret ettirecek bir vaziyette değildi. Onu görenler ağ?r bir hastal?k içinde bulunduğunu biliyorlar, ancak ondan tiksinip kaçm?yorlard?. Çünkü onda öyle bir hal yoktu. Günümüzde verem ve kanser gibi yayg?n halde bulunan birtak?m iç hastal?klar vard?r ki, d?ştan bak?şta hastada bir yara ve hastal?k belirtisi görülmemekte, bakanlar bir tiksinti duymamakta, fakat hasta dayan?lmaz bir ac? içinde k?vranmakta ve için için erimektedir. ?şte Eyyub Aleyhisselâm?n hastal?ğ? da böyle hariçten görenleri iğrendirecek bir hastal?k değildi. Çünkü peygamberler halk?n nefretine sebep olacak ar?zalardan uzakt?r ve Allah taraf?ndan korunmuştur. Peygamberlerin tiksindirici şeylere müptelâ olmalar?, peygamberliğin bir icab? olan halkla bir arada olmaya, insanlar? hak ve doğru yola davete mâni olan bir durumdur. Bu ise "nübüvvet" hikmetine uygun değildir.1

  Yani, Hz. Eyyub bir peygamber olmas? dolay?s?yla Allah taraf?ndan insanlar? hakka ve hidayete çağ?rmakla vazifeliydi. Böyle iğrendirici bir hastal?ğa yakalansayd?, esas vazifesi olan tebliği ve dine daveti yapamazd?. Zaten mal?n?n, mülkünün, çoluk ve çocuğunun elinden al?nmas? ve sonunda derin bir hastal?kla imtihana tâbi tutulmas?, neticede tahammül gösterip sabretmesi, insanlara bir örnek gösterilme hikmetine bağl?d?r.

  Eyyub Aleyhisselâm?n k?ssas?na temas eden Bediüzzaman Hazretleri ise günümüz insan?n?n almas? gereken dersi şöyle ifade etmektedir:

  "Hazreti Eyyub Aleyhisselâm?n zahirî yara hastal?klar?n?n mukabili, bizim bât?n? ve ruhî ve kalbî hastal?klar?m?z vard?r. ?ç d?şa, d?ş içe bir çevrilsek Hazret-i Eyyub'dan daha ziyade yaral? ve hastal?kl? görüneceğiz. (Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafam?za giren her bir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar. Hazret-i Eyyub Aleyhisselâm?n yaralar?, k?sac?k hayat-? dünyeviyesini iH?dit ediyordu. Bizim manevî yaralar?m?z, pek uzun olan hayat-? ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-? Eyyubiyeye o Hazretten bin defa daha ziyade muhtac?z. Bahusus nas?l ki, o Hazretin yaralar?ndan neş'et eden kurtulur, kalp ve lisan?na ilişmişler. Öyle de, bizleri günahlard?m gelen yaralar ve yaralardan hâs?l olan vesveseler, şüpheler (neûzübillah) mahalli-i iman olan bât?n-? kalbe ilişip iman? zedeler ve iman?n tercüman? olan lisan?n zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaşt?rarak susturuyorlar."2

  1. Hülâsatü'l-Beyâ??Sî-Tefsiri'l-K??rân, 9:3469.
  2. Lem'alar, s. 6-7.

  Mehmed Paksu
  Meseleler ve Çözümleri - 1

  Selam ve dua ile...

  Editör
  www.sorularlaislamiyet.com
  Allah raz? olsun inşirah güzel paylaş?mlar için teşekkürler
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 15:19 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Garip_Maznun
  Guest Garip_Maznun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart Hastalık Bir İmtihandır...

  Hayatımızın her ânı değişik imtihanlarla dolu. Bu imtihanlar sabır ve azimle başarıldığı takdirde bizi olgunlaştırıyor ve niyetimize göre Rabb’imize yaklaştırıyor.

  Her insanın hayatının değişik karelerinde yaşadığı ve insana sağlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunu öğreten bir imtihanımız var: Hastalık.

  Hastalık bir imtihandır. Hastalığın hikmetini bilen ve ona göre hareket edebilen insanlar, bu imtihanı başarıyla vermiş olurlar. Hepimiz mutlaka hasta olmuşuzdur.

  Hastalıklardan kaçıp kurtulmak mümkün olmadığına göre, imanlı bir insanın hastalıklar karşısında nasıl davranması gerektiğiyle ilgili Risale-i Nur Külliyâtı Hastalar Risalesi’nde çok güzel nükteler vermektedir:

  1. Hastalık ibadet vesilesidir İmanlı bir gözle bakıldığında hastalık bir çeşit ibadet vasfını kazanır. Namaz ve oruç gibi hastalık da ibadettir. Hastalık, sabredip şükreden hastalar için her bir ömür dakikasına, bir saat ibadet değeri kazandırır.

  2. Şafi ismi hastalığı gerektirir Mülk Allah’ındır. Allah, mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilir. İnsan, Allah’ın güzel isimlerinin nakışlarını göstermek için bir model olarak yaratılmıştır. Bu sebeple çeşitli haller içinde değişiklikler yaşar insan. Mesela Allah’ın Rezzak ismi açlığı gerektirirken, Şafi ismi de hastalığın varlığını ister ta ki şifa versin.

  3. Hastalıklar insanın yüzünü ebedi dünyaya çevirir. Bu dünya asıl hayat olan ebedi hayatı kazanmak için kurulmuştur. Devamlı sıhhatte olan bir insan, bunu unutup gaflete düşebilir. Halbuki hastalıklar onun yüzünü ebedi hayata çevirip orası için çalışmaya teşvik eder. Bu bakımdan, hastalıklar Allah’ın insana birer ihsanıdır. Dünyanın fani yüzüne olan sevgiyi kırıp ahireti sevdirirler.

  4. Hastalıklar insanı şükre sevk eder. Her şey zıddıyla bilindiği için hastalıklar da sıhhatin değerini hatırlatıp insanı mazhar olduğu sağlık nimeti için şükre sevk ederler.

  5. Ölümü hatırlatır. Ölüm gizli olduğu ve her zaman gelebileceği için hastalıklar insana ölümü unutturmayıp hatırlattığından, onlara üzülmek değil aksine memnun olmak gerekir.

  6. Sosyal yardımlaşmayı artırır. Hastalık sosyal hayatı ayakta tutan hürmet, merhamet gibi duyguları daha da canlandırır. Hastalığın ızdırabını yaşayan bir insan diğer hasta ve zayıfları kendisine nispet ederek onların yardımına daha bir canla başla koşar.

  7. Endişe hastalığı artırır. Hastalığının hafiflemesini isteyen kişi endişe etmemeye çalışmalı. Yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşünüp endişelenmemeli ve bu şekilde hastalığını yenme adına manevi olarak da kendisini güçlendirmelidir.

  Ali Demirel

  SELAM VE DUA İLE...

 3. #3
  Pürheves ebrarbedia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Bulunduğu yer
  bilinmezlik...
  Yaş
  34
  Mesajlar
  279

  Standart

  Rabbim imtihanları sabırla kazanmayı nasip etsin inşAllah...Allah razı olsun...


  Ne ömrünü Yûsuf uğruna adayacak Zûleyha var…
  Ne de uğruna ömür adanacak bir Yûsuf…


 4. #4
  Ehil Üye yakaza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  2.467

  Standart

  Hastalıga muptala bır ınsan olarak rabbım bu imtıhandan yuzumun akıyla cıkmayı nasıp eder ınsallah.
  ''Madem ben de bu vatanın evlâdıyım,bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır.''

  Emirdağ Lahikası

  ...EN GÜZELİ SİNELERDE BİR YAD-I CEMİL OLARAK KALIP GİTMEK...


 5. #5
  Ehil Üye Bîçare S.V. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul/Üsküdar
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  Alıntı yakaza Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hastalıga muptala bır ınsan olarak rabbım bu imtıhandan yuzumun akıyla cıkmayı nasıp eder ınsallah.

  ************
  İnşaalah cümlemizin...
  "İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."

  'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz' (Fâtiha Sûresi)


  "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.!" (H.Ş.)

  'Bırak bîçare feryâdı, belâdan; gel tevekkül kıl' (17.Söz.)

  "Şimdi 'OKU' kabirde okuyamazsın" (Z.Gündüzalp)

  'ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR' (YENİASYA)

  Selâm ve duâyla. Bîçare S.V.

 6. #6
  Ehil Üye aşk-ı ilahi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  "Hazreti Eyyub Aleyhisselâmın zahirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtını ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazret-i Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. (Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar. Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini iHıdit ediyordu. Bizim manevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiyeye o Hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasıl ki, o Hazretin yaralarından neş'et eden kurtulur, kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de, bizleri günahlardım gelen yaralar ve yaralardan hâsıl olan vesveseler, şüpheler (neûzübillah) mahalli-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar."


  Ben artık Rabbime döndüm sakın bana gülme Leyla.

  Gerçek aşkı Onda buldum, sakın bana kızma Leyla.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Eyüp Ekmekçi kimdir?
  By mucasoz in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.01.13, 21:50
 2. Mütalaa-i Nur - Eyüp Otman
  By Bîçare S.V. in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24.12.08, 11:20
 3. Bütün Eyüp'lerde Hz. Eyüp Sabrı Olamaz Ki
  By terennüm in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.12.07, 21:45

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0