+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Münafık ve Yahudilerin Korkaklıkları

 1. #1
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart Münafık ve Yahudilerin Korkaklıkları

  Haşr Suresi 13 ve 14. ayetlerden cevabı alalım:

  F.RAZİ

  Münafık Allah'tan Ziyade, İnsandan Korkar

  Cenâb-ı Hakk daha sonra, münafıkların mü'minlere karşı olan korkularının, Allah'a karşı olan korkularından daha fazla olduğunu zikretmiş ve şöyle buyurmuştur:

  "Muhakkak ki sizin onların yüreklere saldığınız korku, Allah'dan korkularından daha şiddetlidir. Bunun sebebi şudur: Çünkü onlar iyi anlamayan (yani Allah'ın azametini bilip de, O'ndan hakkıyla korkmayan bir güruhtur.) Onlar, müstahkem kasabalarda, yahut duvarlar arkasında bulunmaksızın, sizinle toplu bir halde vuruşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları çetindir. Sen onları birlik halinde sanırsın. Halbuki kalbleri darmadağınıktır. Bunun sebebi şudur: Çünkü onlar akıllarını kullanmayan bir toplulukturlar" (Haşr, 13-14).

  Allah Teâlâ, bu ayetlerle, yahudi ve münafıkların, müslümanlarla ancak, hendekler ve geçitlerle sağlamlaştırılmış müstahkem yerlerde veya duvarlar-surlar arkasında bulundukları halde topluca savaşabileceklerini; bunun sebebinin ise, Allah Teâlâ'nın onların kalblerine korku düşürüp, mü'minlere nusret ve zafer nasib etmesi olduğunu anlatmak istemiştir.

  Ayetteki 'cüdür" kelimesi, dalın sükûnu ile, şeklinde de okunmuştur. Buna göre, müfred olan, "cidâr"ın çoğulu, hem "cüdür" hem de "cüdr" şeklinde gelmektedir.
  Konu Ene-Zerre tarafından (04.01.09 Saat 15:46 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  KURTUBİ TEFSİRİ

  13. Gerçekten sizin korkunuz, kalplerinde Allah korkusundan çok yer etmiştir. Bu, onların iyi anlamayanlar topluluğu olmaların­dandır.

  "Gerçekten sizin korkunuz" ey müstümanlar "kalplerinde* yani Nadî-roğullarının kalplerinde bir görüşe göre de münafıkların kalplerinde "Allah korkusundan çok yer etmiştir.11

  Zamirin her iki kesime raci olması da mümkündür. Yani onlar sizden Rab-lerinden korktuklarından daha fazla korkarlar. "Bu onların İyi anlamayan­lar topluluğu olmalarındandır." Yani Allah'ın azamet ve kudretini biteme-y işle irindendir. [75]


  14. Onlar sizinle topluca, ancak surlarla çevrilmiş kasabalarda ya­hut duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarında savaşları şiddetlidir. Sen onları bir arada sanırsın ama kalpleri darmada­ğınıktır. Bu onların akıllarını kullanmayan bir topluluk olma­larındandır.

  "Onlar" yahudiler "sizinle topluca ancak surlarla çevrilmiş" kendileri­ni size karşı koruyacaklarını sandıkları etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş "ka­sabalarda yahut" korkaklıkları ve sizden korkmaları sebebiyle arkalarında gizlenecekleri "duvarlar arkasından savaşırlar."

  "Duvarlar" lafzı genel ularak çoğul okunmuştur. Ebu Ubeyde ve Ebu Hâtim'in tercihi budur. Çünkü bu, yüce Allah'ın: "Surlarla çevrilmiş ka­sabalarda" buyruğuna benzemektedir ve bu üu çoğuldur.

  İbn Abbas, Mücahid, İbn Kesîr, İbn Muhaysın ve Ebû Amr ise tekil ola­rak: "Duvar" diye okumuşlardır. Çünkü tekil de çuğulun anlamını ifa­de eder. Bazı Mekkeli kıraat âlimlerinin "cim" harfini üstün, "dal" harfini de sakin olarak: diye okudukları da rivayet edilmiştir ki, bu da "duvar" lafzının tekil söyleniş şekillerinden birisidir. Bu okuyuşun, onlar hurmalık­larının ve ağaçlarının arkasından (sizinle savaşırlar) anlamında olması da mümkündür. Çünkü baharın başlangıcında hurma ağaçlarının meyveleri to­murcuklanmaya başlandığında: "Hurma tomurcuk verdi" denilir. ise bir çeşit bitki olup, bunun da tekili dir.

  Bu lafız "cim" harfi ötreli, "dal" harfi de sakin olarak: "Duvarlar" diye de okunmuştur ki; bu şekli tekil olan; çoğuludur. Bununla bir­likte tekİlindeki elifin: "Kitab" lafzının elifine, çoğulundaki elifin ise: Zarifler" lafzının elifine benzemesi de mümkündür. Bunun benzeri bir lafız kullanımı da: "Hecin bir dişi deve" ile: "Hecin dişi develer" lafzıdır. Çünkü tesniye olarak: "İki hecin deve" deni­lir. Buna göre tekil ile çoğul lafzı lafız itibariyle birbirine benzemekle birlik­te, anlam itibariyle farklılık göstermektedir. Bu açıklamayı İbn Cinnî yapmış­tır.

  "Kendi aralarında savaşları" yani birbirlerine düşmanlıkları "şiddetlidir." Mücahid dedi ki: "Kendi aralarında" sözlü ve "andolsun böyle yapaca­ğız" diye tehdit savurmak şeklindeki "savaşları şiddetlidir."

  es-Süddi de şöyle demiştir: Maksat onların kalplerinin ayrılıklarıdır. Öy­le ki onlar hiçbir iş üzerinde görüş birliğine varmazlar.

  "Kendi aralarında savaşları şiddetlidir" buyruğunun şu anlama geldiği de söylenmiştir: Onlar bir düşman ile karşılaşmayacak olurlarsa, kendi aralannda kendilerinin oldukça güçlü ve çetin kuvvet sahibi olduklarını söyler­ler. Ancak düşman iie karşılaştıklarında yenilirler, bozguna uğrarlar.

  "Sen onları" Mücahid'e göre yahudilerle münafıkları, yine ondan gelen bir rivayete göre sadece münafıkları, es-Sevrî'ye göre müşriklerle kitab eh­lini "bir arada sanırsın ama kalpleri darmadağınıktır."

  Katade de şöyle açıklamıştır; "Sen onları bir arada sanırsın." Bir iş ve bir görüş etrafında toplu olduklarını zannedersin. "Ama kalpleri darmadağınık­tır" ayrılık içerisindedir. Çünkü batıl ehlinin görüşleri farklı farklıdır. Şahit-Ükleri de farklıdır, hevâları (yani din ve rnezheb görüşleri) ayrı ayrıdır. Bu­nunla birlikte hak ehline düşmanlıkta birleşirler, bir aradadırlar.

  Yine Mücahid'den şöyle açıkladığı rivayet edilmiştir: Yüce Allah münafık­ların dininin yahudilerin dinlerinden farklı olduğunu kastetmiştir. Bu buyruk, müslümanlann onlara karşı manevi güçlerini pekiştirmek içindir. Şair de şöy­le demiştir:

  "Birliği bozan bir niyetin şikâyetini Allah'a arzederim.

  (Çünkü) bugün bu niyet darmadağınıktır; halbuki dün bir arada idi."

  İbn Mesud'un kıraatinde; "Onların kalpleri daha ileri derecede darmada­ğınıktır" şeklindedir. Onların ayrılıkları, ihtilâfları daha çetindir anlamında­dır.

  "Bu onların akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır."

  Onların bu şekildeki darmadağınıkhkları ve kâfirlikleri kendisiyle Allah'ın emirlerini kavrayacakları akıllarının olmayışındandır. [76]

 3. #3
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  ALİ SAĞİR

  13. “Ey İnananlar! Onların yüreklerine korku salan, Allah’tan çok sizlersiniz; Çünkü onlar, anlamayan kimselerdir.”

  Sizler ey Müslümanlar, şunu kesinlikle bilesiniz ki sizler onların kalplerinde Allah’tan daha çok korku sebebisiniz. Onlar Allah’tan çok sizden çekinmektedirler. Elbette bir takım gerçekleri göremeyen, nûr ile bakamayan insanların korkacakları, sevecekleri şeyler, gözleriyle gördükleri, elleriyle dokundukları şeyler olacaktır. Onlar gayba kapalıdırlar. Gaybdan habersiz, Allah’tan gafildirler. Allah’ın yüceliğini, büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini bilmezler. Allah’ı tanımayanlar aslında Allah’ın tanıttıklarını da bilemezler. Hiçbir şeyin gerçek değerini bilemezler. Allah’ın yaratış hikmetinden habersizdirler. Varlıkların varlık fonksiyonlarından, hayattan, ölümden, ölüm ötesi dirilişinden gafildirler. Kendilerini bile tanımayan bu insanlar, Allah’ın kadr-i kıymetini de bilmezler.

  Bakın bunlar Allah’tan korkmuyorlar da insanlardan korkuyor, mü’minlerden çekiniyorlar. Çünkü onlar fıkıhsız, fehimsiz, anlayışsız, kavrayışsız bir toplumdur. Hayvanlardan daha beter bir güruhtur onlar. Öyleyse bu tür kâfirler karşısında her zaman müslümanların güçlü, salâbet sahibi olmaları gerekmektedir. Müslümanlar güçlü oldukları sürece bu tür insanlar kötülük yapmaktan çekineceklerdir. Çünkü mü’minler güçlü olmazlarsa Allah’ı tanımayan, Allah’tan korkmayan bu insanların yapamayacakları kötülük yoktur. Bunları durduran tek şey mü’minlerden çekinmeleridir. İşte şu anda görüyoruz, Müslümanların egemenliklerini kaybettikleri bir dünyayı kan gölüne çevirdiler. Müslümanların söz sahibi olmadıkları bir dünyada yapmadıkları zulüm kalmadı. Rabbim biz müslümanlara güç-kuvvet versin! Yeniden dünyaya egemen kılsın ve böylece tüm dünyada istediği adâleti gerçekleştirsin. Bu kâfirler korkaktırlar. Rabbimizin beyanıyla onlar müslü-manlardan korkmaktadırlar. Bu halleriyle onlar:

  14. “Onlar sizinle toplu olarak, ancak surla çevrilmiş kasabalar içinde veya duvarlar arkasından savaşı kabul edebilirler. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise çok serttir; onları birlik sanırsın, oysa kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu, akl etmeyen bir topluluk olmalarındandır.”  Asla toplu olarak, saf olarak sizinle savaşı göze alamazlar. Sizin karşınızda saf tutamaz, sizinle ciddi bir savaşa giremezler. Ancak surlarla çevrilmiş, kaleleştirilmiş, tahkim edilmiş, kendilerini garantiye aldıkları kasabalar içinde, yerleşim merkezleri içinde sizinle savaşa razı olabilirler. Yahut duvarlar arkasından, surlar arkasından sizinle savaşı göze alabilirler. Çok uzaklardan uzak menzilli topların arkasından size bombalar yağdırabilirler. Çok yüksekten, uçaklardan size bombalar atabilirler. İşte şu anda Çeçenistan’da aynı şeyi yapıyorlar. Aylardır yukardan Çeçen yerleşim birimlerini bombalıyorlar. Yiğitçe Müslümanların karşısına çıkacak cesareti kendilerinde bulamıyorlar. Müslümanlar şehri terk ettikten sonra oralara girebiliyorlar. Kendilerini ölümden garanti edecek tedbirlerini almadıkça savaşa giremiyorlar.

  Çünkü bunlar Allah desteğinden mahrum olduklarını, Allah’ın Müslümanların yardımında olduğunu biliyorlar. Tüm dertleri yaşamak, dünya nîmetlerine ulaşmak, sömürmektir. Onu kaybetmemek için çok korkarlar. Be’sleri, güçleri, kuvvetleri kendi aralarında, kendi içlerinde sağlamdır, şedittir. Kendilerini öyle görmekte, öyle zannetmekteler.

 4. #4
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  "Münafık, Allah'tan ziyade sizden korkuyor. Çünkü Allah'ın azabı tedrici geliyor; ani gelmez. Fakat devamlı sizi görünce sizden korkarlar. Allah'ın azabından korkmazlar. Münafık, Allah'tan fazla müminlerden korkuyor. Bunlar cahil oldukları içindir. Söz anlamaz bir kavimdir münafıklar. Eğer bilselerdi Allah'tan korkacaklardı, sizden değil. Sizin o haşmetiniz, ciddiyetiniz onların kalbine korku salmış. Bu ayet Yehud milletini de içine alıyor. Bu ayet, münafık ve yahudiye beraber racidir. Allah'tan ziyade sizden korkuyorlar.

  O Yahudi milleti sizinle harbetmez. Nasıl? Cemian...Yani toplu olarak sizinle harb etmez. Onlar sizinle harb ederken korkaktırlar. Ya duvarın arkasında ya kale sarılı bir karye içinden sizinle harb ederler. Meydana çıkıp sizinle harbedemezler. Bu ayette, cudr (duvar) hadisesi var; indiği zamanda böyle bir hadise yoktu. Ahirzamana işaret var buayette ve aynen de çıkmıştır. İsrail duvar yaptı. Bu, Kur'an'ın bir mucizesidir. İsrail, kendi devletinin etrafını duvarlarla çevrili yaptı. Kendi aralarında savaşları çok şiddetlidir. Yani aslında çok şiddetlidirler. Harb ettikleri zaman çok acaibtirler. Fakat size gelince korkuyorlar. Yani, Yahudi milletinde birbirine karşı harbde aşırı şiddet var. Kendi aralarında birbirlerinden korkmuyorlar. Ama size karşı gelince onları korku salıyor. Allah bu korkuyu yaratıyor. Yahud milleti eskiden beri senelerce kendi aralarında çok harb ettiler. Güçleri çok ama size karşı korkuyorlar. Sen onları birlik sanırsın ama kalpleri ayrı ayrıdır. Bu durum onların kavrayışlarının olmamasındandır."

 5. #5
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart  Buradan şunlar anlaşılıyor:

  1- Münafıklar ve Yahudiler Allah'tan ziyade sizden korkuyorlar.
  2- Münafıklar ile Yahudiler aynı kefeye koyulmuştur. Demek ki Yahudilerle yatıp kalkanlar münafıktırlar. Günümüzde bu münafıklar aşikar...
  3- Yahudilerin duvar meselesi mucize olarak çıkmıştır.
  4- Yahudiler kendi aralarında oldukça şiddetlidirler.
  5- Onlar zahiren birlik görünüyorlar. Ama kalpleri ayrı ayrıdır. Herbiri farklı farklı amaçlar peşinde.
  6- Onlar akletmeyen bir kavimdir.

 6. #6
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455
  Konu Ene-Zerre tarafından (03.01.09 Saat 20:17 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur Külliyatında 'Münafık' bahsi
  By Bîçare S.V. in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 10.07.09, 16:41
 2. Yahudilerin Korktuğu Hadis-i Şerif
  By nereden nereye in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 21.01.09, 10:51
 3. Bilal Münafık Oldu...
  By Ene-Zerre in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.01.09, 01:49
 4. Yahudilerin Yaşayacak Kadar Rızık Bulmamarı Ne Demek?
  By zeynonaz in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 19.12.08, 22:10
 5. "Münafık, Kâfirden Eşeddir."
  By Sağ Yolun Yolcusu in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.04.08, 18:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0