CENNET BEDAVA
* Namaz kaç para?
* Abdest kaç para?
* Şehadet kaç para?
* Namuslu yaşamak kaç para?
* Kur’an okumak kaç para?
* Terbiyeli olmak kaç para?
* Şerefli yaşamak kaç para?
* Günahtan korunmak kaç para?
Bir de Cehennemin Fiyat Tarifesine bakalım;
* Namussuzluk parayla
* Kumar parayla
* İçki parayla
* Zina parayla
* Şerefsizlik parayla
* Haramların hepsi parayla
* Cehenneme giden bütün yollar parayla
Birileri parayla Cehennemi kucaklıyor da, bedava Cennet’e gelmiyor
Hem Cehennem'e girmek için sadece para da yetmiyor başka bi takım vasıflarınız da olsması lazım;
* İnkârcı olacaksın
* Kur’ân-ı Kerîm’i beğenmeyeceksin
* Dinin emirlerine karşı geleceksin
* Allah’ın emirlerini yaşamaya değer görmeyeceksin
* Bu asırda Kur’ân-ı Kerîm bizi idare edemez, diyeceksin
* İçki, kumar, zina, hırsızlık, hortumculuk günah değil diyeceksin
* Fâiz alıp-vereceksin
* Rüşvet alıp-vereceksin
* Yalan, dedi-kodu, gıybet, iftira, dalga, dubara ile sarmaş dolaş olacaksın
* Haram-helâl tanımayacaksın
* İnsanları aldatacaksın
* Namaz, oruç, zekât gibi ibâdetlerin semtine bile uğramayacaksın
* Yetim malını zimmetine geçireceksin
* Eline geçen imkânları ve fırsatları har vurup harman savuracaksın; yani israf edeceksin
* Kul hakkını zimmetine geçireceksin Bu hakla ahirete göçeceksin
* Konuştuğun zaman yalan söyliyeceksin Vaad ettiğin zaman yerine getirmiyeceksin Sana emanet edilene ihanet edeceksin
* Karının, kızının, oğlunun derbeder yaşantısına göz yumacaksın
* Menfaatin için mukaddesatını ve mukaddeslerini satacaksın
* Kendin ve aile efradın için Müslümanca yaşanacak bir ortam oluşturmayacaksın
* Neslin bozulmasına zemin hazırlayacaksın(özellikle bu madde birçoğumuzu ilgilendiriyor galiba)