+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Allah Emreder Güzel Olur!

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ahlâk?n kaynağ? ?lâhîdir. Ehl-i Sünnetin bu husustaki temel yaklaş?m?n? ortaya koyan Bediüzzaman şu ölçüyü verir: Cenâb-? Hak bir şeyi emreder, sonra hasen/güzel olur; nehyeder/yasaklar, sonra kabih/çirkin olur. Demek, emir ile, güzellik; nehiy ile, çirkinlik tahakkuk eder.1 Buna “moda” penceresinden bakabiliriz: Modac?lar, “Bu sene desen şöyle, renk şöyle, dikim bu tarz olacak” der; güzel karş?lan?r. Daha önce moda, güzel kabul edilen art?k demode oluyor; çirkin telâkki ediliyor. ?nsânî değerlendirmeler böyle olursa, elbette her şeyi yoktan yaratan ve her an say?s?z san’at eserlerini teşhir eden Sani’-i Hakîm olan Allah; “Güzel” der; güzel olur; “Çirkin!” der; çirkin olur.
  ?nsan, fiil ve hareketlerinden hangisinin meşrû, hangisinin gayr-i meşrû olduğunu bilemez. Bir âyette, “De ki: Allah kötü olan şeyi emretmez. Allah hakk?nda bilmediğiniz şeyi nas?l söylersiniz?”2 denilerek çirkin olan bir şeye dikkat çekilirken; bir başkas?nda “Zinaya yaklaşmay?n, o fahişedir/çirkindir”3 diye emredilir. Bir diğerinde de, peygambere uyman?n güzel sonuçlar? nazara verilir: “Kim peygambere imân eder ve güzel işler yaparak halini düzeltirse, işte onlara ne korku vard?r, ne de mahzun olacaklard?r.”4
  Güzel ahlâk medeniyetin hayat?d?r. Hürriyet, şeriat?n adaplar?na uyma ve güzel ahlâkla gelişir. Yüce seciye ve hasletlerin kaynağ? Kur’ân ve imând?r.5 Öyle ise; mümtaz, etkili, cihanşumûl ahlâk mercii, kaynağ? ancak vahye dayanan ahlâk olmal?d?r. Dolay?s?yla doğru, iyi, hakiki ahlâk?n kaynağ? peygamberlik müessesesi ve semâvî kitaplard?r. Buna binâen, ahlâk?n zirvesindeki yüce insan, “Ben güzel ahlâk? tamamlamak için gönderildim”6 buyurur. ?lk insan, ilk peygamber Hz. Âdem (as) ile başlayan ahlâk, son peygamber Hz. Muhammed (asm) ile kemâline/olgunluğuna ulaşm?ş. Hukuk, mimari, sanat, müzik, hattâ tekniğin kaynağ? din olduğu gibi; ahlâk?n da kaynağ? dindir.
  ?mân esaslar? ahlâkî normlar? sonsuzluğa taş?d?ğ? gibi; ibâdetler, muâmelât ve davran?ş biçimleri de ahlâkî değerleri hem teorik/nazarî, hem de pratik olarak uygulamas?n? yapar. Şeriat?n güzel ahlâk, haslet ve hissiyatlar? ders verdiğini ifâde eden Bediüzzaman; yüce ahlâk?n kaynaşmas?ndan yüksek ahlâk ç?kt?ğ?na7 işâret eder. Güzel seciye ve iyi haslet, yâni, ahlâkî normlar?n baş?nda Allah’a ve yaratt?klar?na karş? sevgi gelir. Doğruluk, hakperestlik, âdillik, tevazu, ihlâs/samimiyet/içtenlik, ard niyetsizlik, haya-iffet, merhamet, hüsn-ü zan, hürmet, şefkat, iyilik, yard?mseverlik, fazilet gibi bir k?s?m güzel hasletler; ?lâhî hakikatlerdir ve imân?n gereğidir. Ahlâk? bütün yönleriyle yaşay?p tan?mlayan?n, “Mü’minin yapt?ğ? her iş hayr?na olur. Bir şeye sevinir şükreder; bu onun için hay?r olur; felâkete sabrederse bu da onun için hay?r olur”8 buyurmas? da, ahlâk?n ulvî duygular baz?nda da gerçekleştiğinin ipucunu verir.

  Dipnotlar:
  1- Sözler, s. 250; 2- Kur’ân, A’raf, 28; 3- Agk, ?srâ. 32; 4- Kur’ân, En’am, 48; 5- Tarihçe-i Hayat, s. 198; 6-Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 1; 7- ?şârâtü’l-?’câz, s. 162; 8-Müslim, Zühd, 64

  Ali Ferşadoğlu (Yeni Asya Gazetesi)

  Konu MuhammedSaid tarafından (27.05.07 Saat 01:33 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Aynen öyle.

 3. #3
  Vefakar Üye marda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  346

  Standart

  neylerse guzel eyler...
  “Ya rab! Çaresi bulunan şeyde acze, bulunmayan şeyde ye’se düşürme bizi…”

 4. #4
  1kul
  Guest 1kul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Ali FERŞADOĞLU
  İnsanlık, vicdanının sesini dinleyince...
  Rusya’nın Vladivostok bölgesinde, öğrencilerinden Allah’ı inkâr etmelerini isteyen, aksi durumda kötü not vermekle tehdit eden felsefe öğretmeni hakkında savcılık soruşturma başlattı. Öğrenci haklarını ihlâl etmekle suçlanan öğretmen, suçlu bulunması durumunda beş yıl hapis yatacak. Yapılan açıklamada, ‘Felsefe derslerinde öğretmenin defalarca öğrencilerden inançlarını değiştirmelerini istediği ve ateist olmalarını talep ettiği için hakkında dâvâ açıldı’ denildi. Savcılık öğretmenin inanan çocukları şizofren hasta olarak nitelediğini kaydederek, ‘Öğretmen inananların normal toplumda yaşamamalarını, onların evlerine kapanarak ibadetleri ile meşgul olmaları gerektiğini iddiâ ediyor. Öğretmenin inanan çocukları şizofren hasta olarak niteleyerek dersten çıkmaya zorladığı da tesbit edildi. Allah’a inananları şizofren olarak niteleyen öğretmen, kendisinin doktor olduğunu ve bu hastalıktan onları kurtaracağını ifade etmiş. Olayla ilgili açıklamada bulunan Rusya Ortodoks Kilisesi basın bürosu başkan yardımcısı Mihail Moisiyev, gelişmeleri ‘inanç ve vicdan özgürlüğüne yönelik çirkin bir olay’ olarak niteledi. Sivil toplum kuruluşlarını göreve çağıran Moisiyev, ‘Gerekli adlî soruşturma sürdürülmelidir. Suçlu bulunması durumunda sanığa gereken ceza verilmelidir’ dedi.1

  Harvard’da haremlik-selâmlık
  ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Boston şehrindeki Harvard, Müslüman kız öğrencilerin dinî ve kültürel duyarlılıklarını dikkate alarak haftanın belirli saatlerinde, kampustaki spor salonlarından birini yalnızca kız öğrencilere ayırdı; bu saatlerde salona erkeklerin girmesini yasakladı.
  Yeni prosedüre göre, spor salonu belli günlerde ve belli saatlerde kız öğrencilere hizmet verecek. Bu saatlerde salonda kadın görevliler çalışacak. Kadın Merkezi yöneticisi Susan Marine, uygulama sayesinde dışarıdayken örtünen dindar Müslüman öğrencilerin, egzersiz yapmak için daha uygun giyinebileceğini söyledi. Harvard Sözcüsü Robert Mitchell ise, “Dinî topluluklardan her zaman özel istekler alıyoruz ve bunları mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Harvard yönetiminin kararı okulda memnuniyetle karşılandı.2

  Havuzda tesettüre mahkeme onayı
  İsveç’in Göteborg şehrinde, havuza tesettürlü girmeleri engellenen biri Türk iki Müslüman kadın açtıkları ‘ayrımcılık’ dâvâsını kazandı. İsveç temyiz mahkemesi, Göteborg’daki belediye havuzunda cankurtaranların tesettürlü kıyafetlerini çıkarmalarını istediği iki Müslüman anneye ‘ayrımcılık’ yapıldığına hükmetti. Mahkeme, belediyenin kadınların her birine 20 bin kron (3 bin 700 YTL) tazminat ödemesine karar verdi. Hüda Morabet ve Hayal (Ayla) Eroğlu adlı iki kadının, yanlarında çocukları olduğu halde Nisan 2004’te uzun kollu tişörtleri, uzun pantolonları ve başörtüleriyle havuz bölgesine girmeleri engellenmişti.3

  İngiltere’de ‘şeriat mahkemeleri’
  İngiltere’de sadece boşanma, aile içi şiddet ve malî anlaşmazlıklar konusuna bakacak ‘şeriat mahkemeleri’ faaliyete geçti. İngiltere’de, bizim gibi çok özel şartları haiz laikliklerin olduğu ülkelerde şok etkisi yapan bir gelişme oldu: “Şeriat mahkemeleri” olarak kamuoyuna yansıyan “Alternatif İhtilâf Çözüm Yolları” adlı mahkemeler resmen kabul edildi. İngiltere’deki Kilise liderinin ülkedeki dinî azınlıkların kendi aralarındaki uyuşmazlıklarda kendi dinlerinin uygun göreceği çözümler için farklı mahkemelerin kurulabileceğinden bahsetmişti.4


  Dipnotlar:

  1- Moskova / Ria Novosti haber ajansı / cihan / 13.3.2009. 2- Boston / 7.3.2008. 3- 4.3.2008. 4- 29 Eylül 2008.

  21.04.2009

  E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr 5. #5
  Ehil Üye Bîçare S.V. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul/Üsküdar
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  "İngiltere’de ‘şeriat mahkemeleri’
  İngiltere’de sadece boşanma, aile içi şiddet ve malî anlaşmazlıklar konusuna bakacak ‘şeriat mahkemeleri’ faaliyete geçti. İngiltere’de, bizim gibi çok özel şartları haiz laikliklerin olduğu ülkelerde şok etkisi yapan bir gelişme oldu: “Şeriat mahkemeleri” olarak kamuoyuna yansıyan “Alternatif İhtilâf Çözüm Yolları” adlı mahkemeler resmen kabul edildi. İngiltere’deki Kilise liderinin ülkedeki dinî azınlıkların kendi aralarındaki uyuşmazlıklarda kendi dinlerinin uygun göreceği çözümler için farklı mahkemelerin kurulabileceğinden bahsetmişti.4 "  Dipnotlar:

  4- (29 Eylül 2008. cihan)
  *********
  [Darısı başımıza...!]
  "İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."

  'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz' (Fâtiha Sûresi)


  "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.!" (H.Ş.)

  'Bırak bîçare feryâdı, belâdan; gel tevekkül kıl' (17.Söz.)

  "Şimdi 'OKU' kabirde okuyamazsın" (Z.Gündüzalp)

  'ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR' (YENİASYA)

  Selâm ve duâyla. Bîçare S.V.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ben Güzele Güzel Demem,ALLAH(C.C)Güzel Demedikçe....
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.01.09, 14:57
 2. Allah'a Yakınlaştıracak En Güzel Sözler
  By ebu_zer in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24.09.08, 14:02
 3. Allah'a Güzel Kul Olun
  By seyyah_salih in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.04.08, 17:54
 4. Günde 60 Kere Allah’a İsyan Olur mu?
  By BayramD in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.09.07, 15:34

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0