Robert MİRANDA
Müslümanların Hz. İsa inancı nedir?Hıristiyanların kutsal Noel günleri yaklaşıyor. Bu günlerde Allah bana bir Hıristiyanla bir konuyu tartışma fırsatı verdi. Bu şahıs benim Müslüman olduğumu anladıktan sonra kendi inancı hakkında yani Hıristiyanlık hakkında uzun uzadıya konuşmaya başladı. Sonra konuyu Hz. İsa Aleyhisselâm, Havariler ve bakire Meryem gibi konulara getirdi. Heyecanlı bir şekilde konuşuyordu, sıra bana gelene kadar kendisini sabırla dinledim.
Bu arada konu oldukça derin bir meselede odaklanmaya başladı: Hz. İsa ve onun dünyaya inişi. Hıristiyan muhatabım Hz. İsa’nın kendi inancına göre nasıl Tanrı’nın Krallığı’ndan yeryüzüne inip bütün insanlığın sorunlarına çözüm getireceğini anlatmaktaydı. Hz. İsa’nın bir ordunun başına geçeceğinden ve dünyadaki bütün kötülüklerle ve şerle mücadele edeceğinden bahsetti. Böylece kötülük yeryüzünden tamamen silinecek ve “Tanrı’nın bütün çocukları” dünyada gerçek barışın tesis olunacağını bilecekmiş.
Konuşmasını bitirdiğinde halinden gayet memnun görünüyordu ve bana Müslümanların Hz. İsa hakkındaki görüşlerini sordu. Ben de cevabıma ilk olarak Müslümanların Hz. İsa’ya karşı büyük bir hürmet ve muhabbet beslediklerinden bahsederek başladım. Sonra da Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İsa’dan bahsedildiğini ve aslında Hz. İsa hakkında söylenen şeylerin çoğunun Kur’ân’da da yer aldığını belirttim. Daha sonra ise Jesus’un yahut Arapça’daki haliyle Hz. İsa’nın (as) İslâm’da da Hıristiyanlık’ta da çok mühim bir yeri olduğundan bahsettim. Ancak bu yüce elçinin hayatıyla ilgili bazı meselelerde ve itikadî bazı konularda iki din arasında mühim farklılıklar olduğunu söyledim.
Hıristiyan muhatabıma Kur’ân-ı Kerim’in Allah tarafından Hz. Muhammed’e (asm) indirildiğini anlattım. Bugün kendini Müslüman diye tanımlayan bir kişinin Kur’ân’ın bütün otoritesini kabul ettiğini ve onu Allah’tan gelen en doğru rehber olarak telâkki ettiğini ifade ettim. Öyleyse bir Müslüman, Kur’ân-ı Kerim’de Hz. İsa (as) ile ilgili herhangi bir şey okursa, bu bilginin kesinlikle doğru ve gerçek olduğunu bileceğini, çünkü bunun direkt olarak Allah’tan bildirildiğine iman edeceğini söyledim. Daha sonra ise Müslümanlar’ın inancında en temel esaslardan birinin Allah’ın göndermiş olduğu Peygamber ve elçilere inanmak olduğunu ifade ettim. Öyle ki, Hz. Âdem, Hz. İsa, Hz Musa ve Hz. Muhammed Aleyhümüsselâma inanmanın kendine Müslüman diyen herkes için standart olduğunu anlattım. Sonra şu örneği verdim: Bir kişi düşünelim ki, ben Müslümanım diyor ama Hz. İsa’yı (as) peygamber kabul etmiyor. Bu kişi Kur’ân-ı Kerim’e yani Allah’ın sözüne karşı gelmiş ve zıt davranmış olur. Muhatabıma bu konuda asla şüphe olamayacağını çünkü peygamberlere inanmanın Müslümanların mutlaka iman etmesi gereken bir iman esası olduğunu söyledim.
Daha sonra ise Kur’ân-ı Kerim’de yer alan Hz İsa (as) ile ilgili şu âyeti okudum: “Meryem’in oğlu Mesih (İsa), sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara âyetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak nasıl yüz çeviriyorlar!” (Kur’ân 5:75).
Daha sonra Hz. İsa’nın (as) Allah tarafından mesajını insanlığa iletmesi için seçilmiş olduğunu söyledim. Müslümanların Allah’ın Hz. İsa’ya (as) İncil adında bir kitap indirdiğine ve Tevrat’ı da tasdik edici bir peygamber olarak gönderildiğine inandıklarını söyledim. Ayrıca Müslümanların bu iki kitabında zaman içinde yorum farklarından veya kasıtlı yahut kasıtsız bir şekilde tahrif edildiğine inandıklarını belirttim.
Aynı zamanda bu Hıristiyan arkadaşımı, Türkiye’de İslâm’ın varlığını korumaya çalışan ve Risâle-i Nur Külliyatı adlı harikulâde bir eser telif eden muhteşem İslâm âlimi ve büyük insan Bediüzzaman Said Nursî hakkında da bilgilendirdim. Bu kişiye Risâle-i Nur Külliyatı’nın insanların Kur’ân’da da yer alan Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adalet konularındaki imanî meselelerini çözdüğünü ve bireylerin imanlarını kuvvetlendirdiğini, ayrıca ümmet bilincini arttırmayı amaçladığını bunların yanında Hz. İsa (as) ile ilgili meselelerin de bu külliyatlarda yer aldığını söyledim. Hıristiyan arkadaşım olduğu yerde sımsıkı oturuyor ve her söylediğim sözcüğü dikkatlice dinliyordu, bunu herhangi bir Pazar vaazını yahut dersini dinler gibi dinlemediği aşikârdı. Ne zaman ki Müslümanların, Hz. İsa’nın (as) ahirzamanda dünyaya geri döneceğine ve İslâm’ı yaymak için çalışacağına, ayrıca Hıristiyanlık ve İslâmiyet’i Kur’ân’ın rehberliği ışığında Deccal’i yok etmek amacıyla birleştirmeye hizmet edeceğine inandıklarını anlattığımda, Hıristiyan arkadaşımın gözlerini sonuna kadar, şaşkınlık ve ilgiyle kocaman açtığını fark ettim.
Sözlerimin sonunda da, daha yeni Müslüman olmuş birinin sınırlı ve mütevazî bilgileriyle Müslümanların Hz. İsa hakkındaki inançlarının anlatmaya çalıştığımı ve bu sebeple noksan ve sınırlı bilgilerimi hoşgörmesini istediğimi söyledim. Bütün bunlara “Sanırım İslâmiyeti araştırmam lâzım” diyerek cevap verdi. Memnuniyetle gülümsedim ve Esselâmu Aleyke (selâm olsun sana) dedim...

Robert MİRANDA E-Posta:rmiranda@wi.rr.com

TERCÜME: UMUT YAVUZ
03.12.2008 Alıntı: Y A Gazetesi. D: Bîçare S.V.

What Muslims Believe About Jesus
The Christian holy day Christmas is around the corner. So Allah blessed me with the opportunity to have a discussion with an individual who after finding out that I am Muslim professed a strong commitment to his faith—Christianity. He went on to talk about Jesus, peace and blessing be upon him (PBUH) and the Disciples and the Virgin Mary and he was so immersed in his talk, I just let him talk until it was my turn.
The discussion got into a very deep exchange focusing on Jesus (PBUH) and his return to Earth. The Christian spoke about how Jesus (PBUH) will return from the Kingdom of God and make right all of the ills of mankind. He spoke about Jesus (PBUH) leading an Army to destroy evil on Earth and that once the evil on Earth has been eradicated, that all of God’s children would know what true peace would be.
He seemed very content with himself after his talk, and he then asked me about Islam and what Muslim’s thought about Jesus (PBUH).
I responded by pointing out first to the Christian that Muslim’s have great respect for Jesus (PBUH). That he is mentioned in the Qur’an and that in fact, anything said about Jesus (PBUH) is actually found in the Qur’an. I went on to say that Jesus or Isa in Arabic (PBUH) is a prophet of great significance in both Islam and Christianity. However, there are differences in terms of beliefs about the nature and life occurrences of this noble Messenger.
I said to the Christian that the Qur'an was revealed by Allah to Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him). Today, anyone who calls him or herself a Muslim believes in the complete authenticity of the Qur’an as the original revealed guidance from God. So when Muslim’s read about Jesus (PBUH) in the Qur’an, we know that his work and his message are absolute because this information came to the Muslim from Allah.
I told him that belief in all of the Prophets and Messengers of God is fundamental to each Muslim’s faith. Thus, believing in Prophets Adam, Jesus, Moses, and Muhammad (peace and blessings be upon them) is standard belief for anyone who calls him or herself a Muslim. A person claiming to be a Muslim who, for instance, denies the prophet Jesus, is acting contrary to the Qur’an and therefore acting against the word of Allah. I said to him that this was indeed a fact because Jesus (PBUH) is an article of faith the Muslim must adhere to.
The Qur'an says in reference to the status of Jesus as a Messenger:
"Christ the son of Mary was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother was a woman of truth. They had both to eat their (daily) food. See how Allah makes His Signs clear to them; yet see in what ways they are deluded away from the truth!" (Quran 5:75).
I said Jesus (PBUH) was divinely chosen to preach the message of God. Muslims believe that God revealed to Jesus a new scripture, the Injil (gospel), while also declaring the truth of the previous revelation, the Torah. I also explained that Muslims believe that the text of these scriptures became distorted over time or because of interpretation, or both.
I also informed my Christian friend that a great man by the name of Bediuzzaman Said Nursi, a great Islamic Scholar whom led the effort to preserve Islam in Turkey and wrote the Risale-i Nur Collections during his campaign to preserve Islam in Turkey . I told him that the Risale-i Nur Collections helped to strengthen Iman (faith) of individuals who believe in Tawhid (Oneness Of Allah), Nubuwad (Prophethood) of Muhammad (PBUH) Hashir (Hereafter) and Justice of Allah as demonstrated in the Holy Qur'an, I pointed out that he also wrote, thought and promoted the philosophy of the Ummah concept in addition to writing about Jesus (PBUH).
My Christian friend stayed transfixed on every word I had to say; clearly this was no Sunday school lesson or traditional Sunday sermon for him. He soon would open his eyes wider as I began to speak about Muslim’s believing in Jesus (PBUH) and his return to Earth before the end of the world to authenticate Islam, and too unite Christianity and Islam under the guidance of the Qur’an in the defeat of the Dajjal (anti-Christ).
I said to him that I hoped he would view my limited and humble attempt to explain what Muslims thought of Jesus in the context of a recently converted Muslim. He responded by saying to me that he must study Islam. I smiled and said to him... Asalaamu aleikum.
Robert MİRANDA E-Posta:rmiranda@wi.rr.com

03.12.2008 Alıntı: Y A Gazetesi.
D: Bîçare S.V.