1)
Yaratılış gayemiz ; İBADET
İsm-i faili ; ABİD,ABD
İsm-i mef’ulü : MA’BUD, İLAH, RAB.

İbadeti yalnız Allah’a yapmak; TEVHİD.
Allah’tan başkasını katmak; ŞİRK.

Bizi kendisine ibadet etmek için yaratan Allah, kulunun bu işe kendisinden başka bir şeyi ortak etmesini affetmiyor. Velev ki bu ortak, Allah’ın çok sevdiği bir kulu (peygamber, melek gibi) olsun. Hatta bu işi, yani kendisinden başkasına ibadet etmeyi, O’na yaklaşmaya vesile olmak gibi bir gaye ile dahi yapsa dahi affetmiyor.

“İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka bir takım dostlara tutunanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. şüphe yok ki, Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyle hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz.”

Allah’a yaklaşma gayesi, Allah tarafından emir edilen çok yüce bir gayedir.

“Ey iman edenler, Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya vesile arayın, O'nun yolunda cihad edin ki, mutluluğa erebilesiniz.”

“O’na yaklaşmaya vesile aramak” gayesiyle dahi olsa, Allah’tan başkasına ibadet edilemez.

Yani, bir kulun hangi gerekçeyle olursa olsun, Allah’tan başkasına (velev bu bir peygamber dahi olsa) ibadet etmesi kabul edilmemiştir.

2)
Yüce Allah bizden bir çok şeyler istemiştir.
İman, namaz, zekat, oruç, hac, cihad, zikir, istiğfar, itaat, birri valideyn, büyük günahlardan kaçınmak, şükür, tefekkür, çalışmak, nankörlük etmemek vs.. vs…
Bizden istenenlerin tümü, yaratılış gayemiz olan YALNIZ O’NA İBADET ile alakalı olmalıdır.

3)
İbadet kelimesinin anlamı nedir ?
Bir çok kelimelerle izahı yapılıyor.
İtaat, tapmak, sevmek, namaz da olduğu gibi bir mabudun huzurunda kıyam, ruku, secde vb. hareketlerden oluşan ritüel, dua etmek, sevmek, şükretmek…

Fakat bu tanımlamalardan bir kısmını, din içinde Allah’tan gayrı içinde yapmayı görebiliriz. Resule ve ulum emre itaatten tut, anne ve babaya şükretmeye kadar..
Muhabbette, Allah’ı ve Rasulünü sevmeye kadar…

Yani; ibadetin bir hassası olmalı. Öyle bir hassaki, Allah’tan başkasına yapılamamalı..

Bu hassa nedir ?

Yaratılış gayemiz olan, sadece Allah’a yapılacak ve O’ndan başkasına asla ve kata yapılamayacak olan ibadetin o hassası nedir ?

Allah’ın benden en çok istediği ve kendisinden başkasını ortak etmemi asla kabul etmeyeceği o şeyin anlamı nedir ?

Her çeşit günahı affedebilme ihtimali olduğu halde, asla affetmeyeceği o şeyin ruhu, esası, manası nedir ?

4)
Bütün bunları anlamada sadece lugat ve zahiri manalar yeterli değildir. Ruh’un içinde, fıtratta bu manaları bulmak lazımdır. Çünki, yaratılış gayemizin esası ve ruhu, bizim ruhumuzda ve fıtratımızda mutlaka var olmalıdır. Yani bu manalar, sun’i ve zoraki kabuller değil, fıtri ve kolay manalar olmalıdır.

evet sorumuz şu :
Yani; ibadetin bir hassası olmalı. Öyle bir hassaki, Allah’tan başkasına yapılamamalı..

Yaratılış gayemiz olan, sadece Allah’a yapılacak ve O’ndan başkasına asla ve kata yapılamayacak olan ibadetin o hassası, o manası nedir ?

Allah’ın benden en çok istediği ve kendisinden başkasını ortak etmemi asla kabul etmeyeceği o şeyin anlamı nedir ?

Her çeşit günahı affedebilme ihtimali olduğu halde, asla affetmeyeceği o şeyin ruhu, esası, manası nedir ?