Bugün öğretmenler günü malumunuz bu vesileyle bir temenni ve tesbitimi dile getirmek istiyorum; Umarım çocuklarımıza gençlerimize dünya ahiret kendilerine en yarayışlı hayati bilgileri de öğretmeyi ihmal etmezler..

Allaha ve ahiret gününe iman, cennet ve cehennemin varlığı,ulaşma ve sakınma yolları, helallar haramlar dünyaya geliş gayemiz..kainatın anlamı varlık hikmeti, alem oluşunun manası

Allahın bir eseri ve sanatı oluşu..fiziğin kimyanın biyoloji astrolojinin coğrafyanın Allahın işleri, koymuş olduğu kevni kurallar olduğu gibi..

Branşı ve dersi ne olursa olsun Allaha dair anlatacak muhakkak zorunlu ve çok lüzumlu bilgiler vardır.

Ama bir öğretmen olur, Allahın helal ve haramlarına karşı lakayıttır önemsemez derste çocuklara oruç bozdurursa, açıklığa teşvik ederse, içkiye özendirirse, namaza engel olur kılanı kınarsa bu adam veya kadın bir hayırlı öğretmen, bir yolgösterici değil şerli bir yolkesicidir.

Bu sebeple ben genel anlamda öğretmenliği övmem ve övülmesini tasvib etmem. İmanlı Şuurlu ve cesaretli olan hayrın öğreticileri ancak övgüye layıktır. zira Unutulmamalıdırki ş e y t a n d a bir öğretmendir. insanların bilmediği, akla hayale gelmedik çok şeylerin ilk öğretmeni şeytandır ! Atamız Adem aleyhisselamı cennetten kovduracak hiyaneti o öğütlemiş ve yalan malumatı ilk o öğretmiştir. demekki niteliksiz menfi veya yalın bir öğretim şükrana layık bir erdem değildir.

Bugün türkiyede öğretim sistemi laiklik adına maalesef inancı dışlayan ateist bir temel üzerine kuruludur. Derslerde sınıflarda Allahın Adından bahsetmek nerdeyse ar olmuştur! Örneğin "bu Allahın koyduğu ama Newtonun keşfettiği bir kanundur" veya "depremin maddi sebepleri varsada Allahın müsade ve dileği ancak olur" yada "Güneşi ampul gibi başımıza dikip ayı gecemize lamba yapan Allahdır" demek adeta suçtur..

Bu gerçeklerin, yani türkiyedeki resmi öğretimin iman ve ahiret hayatı adına içerdiği zehirin farkına varmamış, madden ve manen gelişip kendini aşmamış ve ancak üniversitelerde dayatılan ideolojik malumatı öğrencilere dikte eden öğretmeler dünya ve ahirette kaybetmemize, büyük zararlara uğramamıza sebep olurlar başka değil.

Bunun yanısıra Allahın kulu ve meleği Cebrail ve yine Allahın sevgilisi ve peygamberi Muhammed aleyhisselamda birer öğretmendirler. İnsanlığa hayrı güzeli ve katışıksız doğru olanı öğrettiler.


" Rahman, Kuranı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı öğretti." İşte insanlığın ezeli öğretmeni ALLAH dır.

Kurana aykırı her ilim, ilim değil kurgulanmış şerli filimdir.

Allah, hayrı öğrenip başkalarına öğreten gerçek öğretmenleri engin rahmetiyle yağırlasın