Mükemmellik sadece Allah'a mahsus Beşer ise şaşar
Beşerin de hepsi bir değil Bazısı bazen şaşar, bazısı daha çok
Şaşmak, yani hata etmek, her şeyi mahveden, telafisi imkansız bir eksiklik değil insan için, insan olmanın bir tabiatı
Fakat normal olmayan, hoş görülemeyecek olan, hatada ısrarlı olmak Şaşmayı, hataya düşmeyi hal edinmek Bir elbise gibi giyinmek Beşer olma durumunu zaaflarına, hatalarına kalkan edinmek
İşte bu durum beşer olmaya yakışan, yaraşan bir hal değil Zira hatada ısrarla insanlık haysiyeti tehlikeye girer Kişinin izzeti nefsi yaralanır, şerefi düşer
Oysa insan, şerefli yaratıldı Ona şerefini Yaradanı verdi Ona “eşref-i mahlukat” dedi
Bu durumda beşerin en önemli görevi, kendisine bahşedilen bu şerefi korumak değil midir? Öyledir, öyle olmalıdır
Hatalara rağmen “şerefli” kalmak çok mu zor? Değil elbette Yolu öğretilmiş Tarihin en başından beri insanlığa rehber kılınmış kutlu elçiler tarafından
Çok kolaymış meğer Yolun aslı hataya pişman olmak imiş
Pişman olmak sadece insana özgü O halde çok insanî, tamamen insanî
Önce hataları hata kabul etmek
Yakışmadığını, insanlık şerefiyle uyuşmadığını idrak etmek
Sonra yaptığına pişman olmak
Sonra bir daha yapmamaya karar vermek, azmetmek
Nihayet güzel bir dönüşle dönmek
Doğruya, doğru istikamete Hep doğruya gitmek, yani dosdoğru olmak
İşte böyle bir pişmanlık, böyle bir dönüş, bu dört adımlık dönüş, kesin bir dönüştür Makbul bir dönüştür Bu dönüşün adı “nasuh tövbesi”dir
Böyle bir tövbe her şeyden önce Cenab -ı Mevlâmız'ın bize bir emri: “Ey inananlar, tövbe-i nasuh ile Allah'a dönün” (Tahrim, 8)
Böyle bir tövbe, aynı zamanda o Yüce Elçi'nin bir müjdesi: “Günahlarına tövbe eden kişi, hiç günah işlememiş gibidir”
Evet işin sırrı pişmanlıkla tövbe imiş
Meğer ne güzelmiş kalbin derinliklerinden kopup gelen şu sözler: “Ya Rabbi ben pişmanım Yapmış olduğum bütün günahlardan Keşke yapmasaydım”
Bu bir dönüş Kendi özüne dönüş Varoluş sebebine, asaletine İnsanlığa
Nice bin hatadan arınmaya
Eğri- büğrüden dosdoğruya
Bu dönüş çok ciddi bir dönüş Hayatın dönüşü
Bu dönüşe şahitler lazım
Hatalar gizliydi, ama dönüşe şahitler lazım
Onlar hazır, hep bu anı beklediler:
Müminler şahit Ruhanîler şahit Rabbanîler şahit Melekler şahit Allah şahit

"alıntı"