FATİHA :1 Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.FATİHA :2 Övgü, tüm halkların rabbi olan ALLAH'adır.FATİHA :3 Rahman, Rahim (Merhametli),FATİHA :4 Yargı (Din) Gününün sahibi.FATİHA :5 Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.FATİHA :6 Bizi doğru yola ilet.FATİHA :7 Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna...

1 Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.

Başka isimlere gözümü, gönlümü, aklımı, fikrimi, dünyamı kapatarak, varlığıma-yokluğuma sadece ve sadece ismini has kılarak şükrümü sunuyorum..

2 Övgü, tüm halkların rabbi olan ALLAH'adır.

Sana ait olmayan, içinde seni barındırmayan, her kapısı, penceresi, sana açılmayan, kokusu, dokusu ve vurgusu sana ulaşmayan bütün övgüleri yok sayıyor, ÖVGÜ , büyükleme, yüceltme, birleme kelimesini sadece ve sadece zatına has kılarak, zikrimi sunuyorum..

3 Rahman, Rahim (Merhametli),

Tek sığınılacak, boyun eğilecek, rukua, secdeye varılacak, saygıya durulacak, tapılacak, sevilecek, korkulacak, dua edilecek tek merci RAHMAN VE RAHİM sensin Marhametine muhtaç olan ise ben, bu bilinç ile acziyetimi sunuyorum..

4 Yargı (Din) Gününün sahibi.

Herşeyin, herkesin, varlığın, yokluğun, hiçliğin, çokluğun, dünyanın, ukbanın, aklın alacağı, almayacağı tüm oluşumların tek sahibisin, dilimin döndüğünce seni yücelten fikrimi sunuyorum..


5 Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.


Yardım dileyeceğimiz merci, Taptığımız merciidir, Taptığımız merci, tek'lediğimiz merciidir, taptığımız için yardım diler, yardım dilediğimiz her nefes adedince tapar, şükrederiz, asla bir ortak tutmayız, senden hariç hiçbirşeyi sen gibi görmeyiz, sevmeyiz, bilmeyiz, yüceliğinin karşısında fakr'imi sunuyorum..

6 Bizi doğru yola ilet.

Tek rab, tek mürebbi, tek rezzak, tek halık, tek varlık ve ezelden ebede tek yöneten, ileten, yaratan, yaşatan ve doğruluğu arzulayanları doğruluk istikametinde kılavuzlayan..

7 Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna...

Azdırma, Azmaya meylettirme, saptırma, sapmaya meylettirme, şımartma, şımarmaya meylettirme, unutturma, unutturmaya meylettirme, yoldan çıkarma, yoldan çıkmaya meylettirme, şeytanlaştırma, şeytanlaşmaya meylettirme, iyiliğinin rahmetinden faydalanmış bir kul olarak yaşat ve mahşerde bu hal üzere haşret, islamı nimet olarak tattırdığın gibi, cenneti de nimet olarak bahşet, cehennem ateşine sunulanlardan değil, cennet ırmaklarına salınanlardan eyle, her ne eylersen eyle ama, bütün hücrelerime büyüklüğünün şifresini damgala ve hem dünya da ve hem ahirette bu şerefle yaşamamı bahşeyle..

Senden aldığım tüm nefesimin şükrünü sana sunuyor, sana ibadet ediyor, senden yardım dileniyor bir tek seni büyüklüyorum, lütfen kabul buyur ALLAH'IM..