Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya dinleyen ya da bunları seven kimse ol. Beşincisi olma ki helak olursun. der Hz . Peygamber (asm ). İnsan gelişme ve değişme sürecinde daima öğrenen, bildiğiyle amel eden yani uygulayan olmalıdır.
Mevlana mesnevisinde "Kimin gerçekten daha fazla haberi varsa, o daha canlıdır."der. Bilgi insanı güçlendirir, yanlışlara kalkan olur, zalime set, ulemaya mürekkep olur. Bilgi insanın kavrayışını geliştirir, bakış açısını değiştirir, baktığını görmeyi, gördüğünü yorumlamayı öğretir.

Bilginlik saygınlıktır. Üstün insanlarda bilene saygı vardır. Bilen değer taşır, değeri yansıtır, etkilidir. Bilgi üretimdir, zenginliktir, emekle kazanılan, itinayla harcanandır bilgi Bilgiyi değerli kılan sağladığı faydadır. Boş ve gereksiz bilgiden Yaradan "a sığınmak gerekir. İçinde yaşadığımız yüzyıl bilgi ve teknoloji çağının en büyük parçası olarak adlandırılıyor. Ancak hangi bilgi, neyin bilgisi. Asıl sorgulanması gereken bu!
Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Teknoloji ise doğduğumuz yıllarla asla kıyaslanmaz bir düzeyde Biriktirmeyi seven, bilgi açlığı çeken, bilmenin peşine düşen genç dimağların teknolojik gelişimin ışığında bilgi sevgilisi olamadığını gözlemliyoruz ne yazık ki! Yine Mevlana "nın diliyle Nice bilginler vardır ki hakiki irfandan nasipleri yoktur. Bilgi ezbercisi olmadan ilim sofrasından pay alabilenler o kadar az ki.

Bilgin Oku emrine uyarak yol alır. Okur, öğrenir, yaşar , yaşatır. Hepimiz ölebilecek yaştayız ve belki yarın buralarda olamayacağız, gerçek bilginin hakiki kaynağında mutluluk... Bildiğimiz kadar yaşayıp, yaşadığımız kadar inanacak , inancımız üzerede öleceğiz. Bugün yapabileceklerimiz için yarın gücümüz, sağlığımız, zamanımız ve enerjimiz olmayabilir. Bilginin gücünü gelecek nesillere aktarabilecek sağlıklı bireyler olabilmek duasıyla.