[FONT='Arial TUR','sans-serif']Bir adam Efendimiz (sallallahu aleyhi ve selem) e gelerek " şüphesiz ben sana dünya ve ahirette [/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']olan herşeyden soracağım" dedi,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' aklına geleni sor,buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']Adam: [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']'' Ey Allah'ın nebisi, insanların en alimi olmak istiyorum '' dedi.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']Allah' dan kork insanların en alimi olursun, [/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O kişi:[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']'' İnsanların en zengini olmak istiyorum "dedi.Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']"Kanaatkar ol,insanların en zengini olursun"[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif'],buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O zat:[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']'' İnsanların en hayırlısı olmayı istiyorum " deyince,'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']"İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır, öyleyse sen de onlara faydalı ol"[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif'], buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O zat: [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" insanların en adaletlisi olmayı istiyorum" deyince ,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']"Kendin sevdiğini ,insanlar içinde iste ki insanların en adaletlisi olasın[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']." buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O sahabi:[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] "İnsanlar içinde Allah'ın en hususi kulu olmayı isitiyorum" deyince,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Allah'ı çok ziktret kiAllah'ın en hususi kulu olasın" buyurdu. [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O kişi :" Ben muhsinlerden olmayı isitiyorum"[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']deyince, Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem':[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Allah'a sanki sen onu görüyormuşsun gibi ibadet et, sen Onu görmesen de[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O seni görmektedir[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O zat: [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']"İmanımın kemal bulmasını isityorum." deyince,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Ahlakını güzelleştir, imanın [/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']kamil olsun[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O adam :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" İtaat edenlerden olmayı istiyorum" deyince,[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] "Allah'ın farzlarını eda et, itaat edici olursun " buyurdu. [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O kişi: [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Allah' a günahlarımdan [/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']arınmış olarak kavuşmak istiyorum[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']" deyince, Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Cünüplükten tertemiz yıkan, kıyamet günü [/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']Allah'a günahsız kavuşurusun[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O zat: [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']"Kıyamet günü nur içinde haşrolmak isitiyorum" deyince, Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] Kimseye zulmetme ki,[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']kıyamet günü nur içinde haşrolursun[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] O kişi: [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Rabbimin bana acımasını isityorum" deyince, Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']"Kendine ve Allah'ın mahlukatına acı ki Allah da sana acısın" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O sahabi : "Günahlarımın azalmasını istiyorum" deyince, [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] "Allah' dan af dile ki günahların azalsın " buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O adam:[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] "İnsanların en keremli(iyi)si olmayı istiyorum"deyince,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Allah'ı kullarına şikayet etme ki,[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']insanların en keremlisi olasın " [/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O kişi :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Rızkımın genişlemesini isitiyorum " deyince,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']"Abdeste devam et ki,rızkın genişlesin " buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O zat :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Allah ve dostlarından olmak istiyorum " deyince,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Allah ve Rasulünün sevdiğini sev ,buğuz ettiğine buğuz et(sevmediğini sevme ) "buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O kişi:[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] " Allah'ın gazabından emin olmak istiyorum" deyince,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Kimseye kızma ki,[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']Allah'ın gazabından emin olasın[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O kişi:[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] " Duamın kabul olmasını isityorum " deyince,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Haramdan sakın ki duan kabul olsun" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O kişi: [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Allah'ın beni şahitlerin huzurunda rezil etmemesini istiyorum" deyince,[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Zina etme ki şahitlerin huzurunda rezil olmayasın " buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O adam :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Allah'ın benim ayıplarımı örtmesini isityorum " deyince,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Kardeşlerinin ayıplarını ört ki,[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']Allah' da senin ayıplarını örtsün [/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif']" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O kişi:[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] " Benim günahlarımı sildirecek şey nedir? " diye sorunca,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Gözyaşları,yalvarmak ve hastalıklar" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O zat:[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] " Allah indinde hangi ibadet üsütndür? " diye sorunca ,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Güzel ahlak,tevazu,belaya sabır,kazaya (Allah ın takdirine) rıza " buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O zat: [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Allah'ın indinde en büyük günah hangisidir?" diye sorunca,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Kötü huyluluk ve emrine girilen cimrilik "buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O zat: [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']"Allah'ın gazabını dindirecekşey nedir?" diye sorunca,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' : [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']" Sadakayı gizli vermek, sila-ı rahim yapmak" buyurdu.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']O kişi son olarak:[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] " Cehennem ateşini söndüren nedir? "diye sorunca,Resulullah 'Sallallahu Aleyhi ve Sellem' :[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']"Oruçtur" diye cevap verdi.[/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif'] [/FONT]
[FONT='Arial TUR','sans-serif']{Allame Alauddin el Muttaki, Kenzul Ummal:44154,16/127}[/FONT][FONT='Arial TUR','sans-serif'][/FONT]