Bilgisayar Mühendisi Arkadaş,inşallah iyi bir 'donanım'cı veya iyi bir 'program'cı veya iyi bir 'network'çü veya iyi bir 'system administrator' ü olacaksın.Yalnız şu mühim meseleleri sakın aklından çıkarma! Bu kainatın öyle bir donanımcısı vardır ki,bütün mevcudatı ve içinde yer yüzünü 'create' etmiş; Güneş'i bir 'power source', Ay'ı bir 'system clock' yapmış.O 'power source' dır ki,kesintiye uğramaz ve o 'system clock' tır ki, şaşmaz ve şaşırmaz, o donanımcının ilminin ve sanatının nihayetsizliğini gösterir. Bu zat aynı zamanda öyle yüce bir programcıdır ki, şu muazzam dünya üzerinde çalışacak şekilde koca hayat programını yazmış, yüz binlerce yıldan fazladır, 'error' verdirmeden, 'crash' ettirmeden çalıştırıyor. Eğer onun ne kadar iyi bir programcı olduğunu da anlamak istersen, önce kendine bak.Gözünle göremediğin küçücük bir hücrene bütün kodunu 'save' etmiş ve yine o küçücük hücrende 'execute' ettiriyor. Madem ki,DNA'nın bir program olduğu apaçıktır ve bir program programcısız olamaz demek ki, senin programcılığın ancak o büyük zatın programcılığına ancak bir ayna hükmündedir. Yine senin bütün hücrelerinden oluşturduğu 'network' ün içinde hadsiz protokollerle o hücreleri konuşturduğu gibi, madem ki, senin de diğer insanlarla türlü dillerde ve protokollerde konuşabilmen için gerekli donanımını yanına vermiştir, öylece de gördürüyor, konuşturuyor ve dinletiyor. Ve madem ki, sen, etrafındaki bütün cisimlerden haber alasın diye ışık, ses gibi türlü medyayı hazırlamış kullandırıyor.Sen bunları keşfeder, kullanır fakat yenisini ekleyemezsin, o halde öyle büyük bir 'network' uzmanı zat vardır ki, senin her türlü ihtiyacını bilir, ona göre teçhizatını verir. Senin 'network' çülüğün ancak onun, sonsuz ilminden sana verdiği bir küçük parça ve bir büyük nimettir. Arkadaş,aldanma! Şu güzel dünya hayatı programı bir 'limited trial version' dur,görüyorsun ki, elde ettiğin malı mülkü hiç bir surette 'save' edemiyorsun.Öyle ise; bu kainat yazılımını yazanı tanı. Hem hiç mümkün müdür ki, bir programcı bu kadar güzel bir program yapsın ve yaptığı programda 'about' kesimi koyup kendini tanıttırmasın.Öyle ise bu kainatın en büyük 'donanımcısı', 'programcısı', 'network' çüsü ve 'system administrator' u olan zatın her yere işlediği 'about' kesimlerini gör,öğren, 'full version ' unu kazanmak için çalış. Unutma ki, hiç bir hareketin atlamadan çok dikkatli 'log' lar tutuluyor.Bu 'log' lar her şeye gücü yeten o 'system admini' tarafından 'open' edilip 'check' edilecektir. Aman ha dikkat!