+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Varlığın Öz Enerjisi: Muhabbet

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Big Bang şeklinde ifade edilen bir ilk patlama an? olduysa, bunun gerisindeki fizikî enerjiden çok daha arka plandaki sonsuz cemal ve kemalin aç?ğa ç?k?ş? esas vaveylan?n sebebi olmal?. Âlemlerin Rabbi'nin isimlerindeki sonsuz güzelliğin kabuğunu k?rd?ğ? esnada o müthiş gürültü kopmuş olmal?. Bu da varl?ğ?n as?l enerjisinin isimlerin güzelliği olduğunu ortaya koyuyor. O halde varl?ğ? aç?ğa ç?karan sonsuz bir güzellik, dolay?s? ile sonsuz bir sevgi aray?ş?.

  Benliklerimiz asl?nda varl?ğ? çözebilmek ve maddî yap?n?n gerisindeki hazine olan Âlemlerin Rabbi'nin güzel isimlerini açabilmek için bir anahtar hükmündedir. Hatta bizde ve benliğimizde hangi özellik varsa, o Kâinat Sultan?'n?n bir özelliğini anlamaya yöneliktir diyebiliriz. Bu yönüyle hayat?m?z bir anahtar külçesi gibidir. Ancak çoğunlukla benlik bu aslî hizmetinden uzaklaş?r ve hep kendine yönelik olarak işler. Açmaktan çok büyümek ve şişmek, başkalar?n? yutmak gibi bir fonksiyon üstlenir. Bir anahtar?n büyümesi kap?y? açmaktan uzaklaşmas? ve en hayatî fonksiyonunu yerine getirememesi anlam?na gelmektedir. Başar? ve dünyevî gelişmeler üzerine oturtulan bir benlik ve kimlik anlay?ş? da bu anlamda kimliğin ve benliğin çok uzağ?nda yer almakta ve insanlara atfedilen değerler ve fertlerin kendilerini değerli ya da değersiz alg?lamalar? tamamen maddî kazan?mlar alan?na s?n?rl? kalmaktad?r. Böyle bir tan?m çerçevesinde şekillenmiş benlik ve kişilik için maddî kay?plar önemine ve miktar?na bağl? olarak y?k?m anlam?na gelebilmektedir. Bu türden engelleri aşabilmenin yolu varl?ğ? ve benliği gerçek tan?mlar? ile alg?lamak ve benliğin s?n?rlar?n? şeffaflaşt?r?p kald?rarak "bizler" oluşturmakt?r. Aynen omuz omuza ve hiç birinin s?n?rlar? belirgin olmayacak şekilde bütünleşmiş beden hücreleri gibi... Bu sosyal hayatta aileden başlay?p kâinat?n bütününe kadar uzanan bir biz alg?s?na vesile olmal?d?r.

  "Ben" yok, "biz" var anlam?nda "Ene yok nahnu var!" ibaresi asl?nda bütün kâinat? kuşatacak bir bar?ş anlay?ş?n? doğuracak temel prensiptir. "Biz" özünde bar?ş?n kavram?d?r ve bar?ş kavram?d?r. Yaln?zca kendi hanesini değil, mahalleyi ya da apartman?n? "biz" olarak alg?layan komşular aras?nda kavga ya da sürtüşme ihtimali çok düşük olacakt?r. Oysa kendi hanesinde bile "biz" anlay?ş? gelişmemiş, hatta benliği ile çat?şma halinde kendisiyle bile bar?ş?k olmayanlar?n oluşturduğu toplumlar, fertleri çat?şma kaynağ? olan toplumlar olacakt?r. Zaman eğer çat?şmalar?n, menfaat kavgalar?n?n ve savaşlar?n zaman? ise bunun zemininde s?n?rlar? daralt?lm?ş ve siyasî menfaatler doğrultusunda manüple edilmiş "biz" tan?mlar?n?n büyük önemi olmal?d?r. Bar?ş insan?n?n "biz" tan?m? adeta s?n?rs?zd?r. Yaln?zca düşmanl?k kavram?na düşmand?r. Ötekilik d?ş?nda "öteki" şeklinde tan?mlad?ğ? kavram yoktur. Bu yönüyle, gerçek bar?ş insan?d?r. Ülkemizin bugünkü temel probleminin belirli bir değer yarg?s? ya da ideolojinin tan?mlad?ğ? insan tipinin d?ş?ndakileri ötekiler olarak alg?layan anlay?ştan kaynakland?ğ?na şahit oluyoruz. Başörtülü, çarşafl?, sakall?, cüppeli, gerici, yobaz ya da komünist, dinsiz, solcu gibi kavramlar?n karş?s?nda reaksiyonla şekillenmiş "biz" anlay?şlar?n?n "biz"im ülkemiz şuuru ile kenetlenip ortak bir milli benlik ve ülküler geliştirebileceği düşünülebilir mi? Bu tarz ben merkezli "biz" kavramlar?n? netleştiren ve kendi değer yarg?lar? d?ş?ndakileri ötekileştiren ve sürekli çat?şmalar? kaş?yan yaklaş?mlar kime hizmet edebilir? Ülke menfaatini düşünen hangi ak?l sahibi bu yaklaş?mlara yol açabilir ya da yan?nda yer alabilir?

  Ülkede ve dünyada gerçek "biz" anlay?ş?n? yayacak ve yaşayacak olanlar üstadlar?n?n tabiri ile "muhabbet fedaileri", husûmetin has?mlar? olan Nur Talebeleri olmal?d?r. Zaman, şartlar ve pek çok mânevî emare onlar üzerindeki bu büyük vazifeye işaret etmektedir. Ancak onlar?n da ben etraf?nda şekillenen günümüz hayat?n?n atmosferinden zaman zaman etkilendikleri gözlenmektedir. Grup taassubu ile ve k?smen mânevî hizmetlere giren siyasî yaklaş?mlarla "biz"in çap? daralt?lmakta, ayn? dâvân?n farkl? taraflar?ndan tutan iki grup birbirlerini öteki olarak alg?layabilmektedirler. En dar daireden en geniş daireye kadar irtibatl? olunan her alandaki "biz" duygusu çok güçlü olmal?, ancak bu dairenin d?ş?ndakileri ötekiler haline getirmemelidir. Her güçlü topluluk benliği ya da şahs-? mânevî içinde bulunduğu daha geniş alan? da "biz" olarak alg?lamal?d?r. Meselâ, gazetemiz etraf?nda halka olmuş cemaatimiz kendi içinde çok s?k? şekilde kenetlenmeli ve Yeni Asya ailesinin mensubu olman?n gururunu iliklerine kadar hissetmeli ve bu duygu çok güçlenmelidir. Bu halkay? kuşatan bir sonraki halka Risâle-i Nur'u hayat?na gaye edinmiş ve Külliyattan ç?kard?ğ? hayat yorumu çerçevesinde Üstada talebe olmaya çal?şan gruplard?r. Bunu kuşatan halka Hz. Muhammed (a.s.m.)'a ümmet olmaya çal?şan Kur'ân'? kendi yorumu çerçevesinde hayat?na rehber yapmaya çal?şan insanlard?r. Daha sonra kitap ehli olanlar?n halkas? gelmektedir. Sonraki halkalar ise bütün insanl?ktan varl?k âleminin tamam?na uzanmaktad?r. Bunlar asl?nda iç içe birbirini tamamlayan birbirini anlamland?ran gerçeklerdir. kâinat? anlamland?ran ve muhabbet has?l eden Hz. Muhammed (a.s.m.) ile her şey alâkadar ve her işleyiş her insan onunla irtibatl?d?r. Bu anlamda bütün insanl?k ona ümmet olmal? hangi dinde olursa olsun o dini Muhammedi bütünlük içinde anlamland?rmal?d?r. Bunun zemini de Muhammed'in (a.s.m.) has?l ettiği muhabbet olmal?d?r.

  Günümüzde Muhammedî ahlâk?n yay?lmas? ve Sünnet-i sSeniyyenin yay?lmas? ile vazifeli nur talebelerinin her tavr?, fiili ve sözü muhabbet muhteval? olmal? ve muhabbeti ifade etmelidir. Hakl? ve hakk? ifade eden eleştiriler içinde de muhabbetimiz hep belli olmal?d?r. Hz. ?brahim'in (a.s.) içine at?ld?ğ? ateşi söndürmeye çal?şan kuşun gagas?yla taş?d?ğ? suyun inceliğinde...

  www.risaleinurenstitusu.com
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 21:10 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Varlığın Arkası
  By nurdersi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.03.09, 23:50
 2. Fatiha'sı Varlığın...
  By Medresetü'zZehra in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.10.08, 08:30
 3. 2050 Enerji Planı;Güneş Enerjisi
  By Ahsen Nur in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 19.02.08, 17:55
 4. Fatiha'sı Varlığın
  By delailinnur in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.01.08, 01:29
 5. Fatiha'sı Varlığın
  By mirkat in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.09.07, 22:12

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0