1- İNSANIN KENDİSİ
Her insanın amel defterini boynuna doladık, kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız. "Kitabını oku! Bugün hesap görücü olarak sana nefsin yeter!" deriz. (17/13-14)
(elde var bir!)

2- YARANI-YOLDAŞI
Onun yakın-dostu (saptırıcı) dedi ki: "Rabbimiz, ben onu kışkırtıp - azdırmadım. Ancak kendisi (haktan) uzak bir sapıklık içindeydi."
(Allah buyurur:) "Benim Huzurumda çekişip-durmayın. Ben size daha önce 'kesin bir uyarı' göndermiştim."KAF50/27,28
Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.
O şeytan dostu kimse, en sonunda bize gelince arkadaşına: Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın! der.ZUHRUF43/37,38
O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar.ZUHRUF43/67
Allah şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin.” Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver” derler. Allah der ki: “Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır.
Fakat bilmiyorsunuz.” 7/38
(etti iki !)

3- ALLAH
"Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir! Bir araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah’tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah’tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O, kendileriyle beraberdir. O, ileride kıyamet gününde, yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir." (Mücadile sûresi, 7)
*** ‘’ Allah, göklerde ve yerde olanı bilir. ‘’ ( 3/29, 2952, 4916, 644
*** ‘’ Allah her şeyden haberdardır, O’ na hiçbir şey gizli kalmaz, O her şeyi görmektedir. ( 13/33 )
*** ‘’ Allah düşen yaprağı bilir. ‘’ ( 6/59 )
*** ‘’ Allah her şeye şahittir. Her halinizden haberdardır. ‘’ ( 2/166, 4/166, 6/19,10/61, 17/96, 34/47, 48/28 )
*** ‘’ Allah her şeyi bilir. ‘’ ( 2/216 ve 35 ayette )
*** ‘’ Allah her şeyi görür ‘’ (17/17, 25/20 )
*** ‘’ Allah kullarının yaptıklarını görür. ‘’ ( 3/20 ve 8 ayette )
*** ‘’ Allah, işitendir, bilendir ‘’ ( 2/244 ve 17 ayette )
*** ‘’ Allah kalplerdekini bilir ‘’ ( 35/38 )
*** ‘’ Allah kullarına çok yakındır ‘’ ( 2/186, 50/16 )
*** ‘’ Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz. ‘’ ( 3/5 ve 7 ayette )
*** ‘’ Allah kullarının yanındadır. Onların her konuştuğunu işitmekte ve yaptıklarını görmektedir. Yaptıklarını kıyamet günü onlara haber verecektir. ‘’ ( 9/105 ve 4 ayette )
Ve....
*** ‘’ ALLAH İNSANA ŞAH DAMARINDAN YAKINDIR ! ‘’ ( 50/16 )
(oldumu 3 ?!)

4- HAFAZA MELEKLERİ
* "Hatırla ki (insanın) sağında ve solunda oturan, yaptıklarını tespit eden iki melek vardır. İnsan bir söz söylemeye dursun, mutlak onun yanında (hayır ve şerrini) görüp gözetlemeye hazır bir (melek) vardır" (Kâf, 50/17, 18).
* "İnsanın arkasında ve önünde, Allah'ın emriyle onu koruyan ve yaptıklarınızı kaydeden melekler vardır" (Ra'd, 13/11).
* "Yaptığınız bütün hileleri meleklerimiz kaydediyor" (Yûnus, 10/21).
“Yanınızdan ayrılmayan muhafız melekler vardır. O muhafızlar değerli, şerefli kâtiplerdir. Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar.” (İnfitar, 82/10-12
Yoksa onlar, bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil; yanlarındaki elçilerimiz (hafaza melekleri de) yazmaktadırlar.ZUHRUF,43/80
(Artık) her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelmiştir. (Kaf Suresi, 21)


5- ŞEYTAN
Kim, Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan musallat ederiz. Artık o, onun ayrılmaz dostudur.ZUHRUF,43/36
7/27: ... Cin şeytanı ve kabilesi, sizi kendilerini göremeyeceğiniz yerden görür. Biz şeytanları iman etmeyenlere dost kılmışızdır.

6- ELLER,AYAKLAR,KULAKLAR,DİL,DERİ,GÖZ
- “O gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur ve ayakları da yaptıklarını şahitlik eder.” Yâsîn Sûresi, 36/65.
- “O gün onların aleyhlerine kendi dilleri, kendi elleri ve kendi ayakları yapmış olduklarına şahitlik edecekler.” Nûr Sûresi, 24/24.
- “Nihayet Allah’ın düşmanları oraya vardıklarında dünyada iken yapa geldiklerinden dolayı kulakları, gözleri, derileri aleyhlerinde şahitlik edeceklerdir. Derilerine: ‘Bizim aleyhimize niçin şahitlik ettiniz?’ diyecekler. Onlar da: ‘Her şeyi konuşturan ALLAH bizi de konuşturdu. Zaten sizi ilk defa O yaratmıştır. Yine ancak Ona döndürülüyorsunuz’ diyecekler. Siz, gözlerinizin, kulaklarınızın ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötü iş işlemekten çekinmiyordunuz! Bilâkis Allah’ın, yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanmıştınız! FUSSİLET,19/24

SON SÖZ!!!!!
“İnsanlar imtihandan geçirilmeden, sadece ‘iman ettik’ demekle bırakılacaklarını mı sandılar! Andolsun ki, onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları da yalancıları da ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülükleri yapanlar, bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar.” (Ankebut, 29/2-4)