Ey oğul! Allah’ın rahmetinden ümidini kesme.
Ancak O, günahtan dönmeyi sevapla mükâfatlandırır.
Kötülüğün karşılığını bir, iyiliğin karşılığını da on misli kabul eder.

Sana, dönme ve tevbe kapısını hep açık bıraktı.
Ona hitap edersen hitabını duyar, içinden bir şey istersen, ne istediğini bilir.
O, gizliyi açık olan şey gibi bilir.
İstediğini arz etmeden, içini Ona dökmeden dertlerini ve sıkıntılarını bildirmeden O bilir.
İşlerinde başarılı olmak için Ona sığın.

Ey oğul! Yapacağın işler senin ve dinin için hayırlı olsun.
Sana günah yükleyecek işleri yapmaktan sakın.
Mal yanında kalmaz, sen de malın yanında kalmazsın.
Dünya için değil, ahiret için yaratıldın.
Ölüm için yaratıldın, burada yaşamak için değil.

Ne zaman terk edeceğini bilmediğin bir menzildesin.
Ahiret için kâfi derecede azık hazırlayabileceğin bir yerdesin.
Ahiret yolunu tutmuş, gitmek üzeresin.

Nereye kaçarsan kaç, seni takip eden ölümden kurtulamazsın.
Onun seni bir kötülük üzerinde iken yakalamasından ve tevbe etmemekten kork.
Şayet böyle bir şekilde yakalanırsan kendi kendini helak etmiş olursun.
O zaman seni hiçbir kimse kurtaramaz.
Ölümü çok hatırla.
Bugün ele geçirmek için çırpındığın ve ahirette kendisinden hesaba çekileceğin şeyleri şimdiden düşün.
Hesap için hazırlıklı ol.

Ey oğul! İnsanların dünyada uzun süre yaşamaları ve istedikleri gibi gezip tozmaları seni aldatmasın.
Dünya, havlayan köpek ve vahşi hayvanlar gibidir.
Birbirlerine saldırırlar.
Zengin fakiri yer, büyük küçüğü ezer, kahreder.

Bazıları konaklamış kervanın hayvanları gibi bağlı, bazıları da bağından boşanmış, başıboş, sonu meçhul bir yolun yolcusu olmuştur ki,
bunlardan birinci grup fakirler ve hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıflar;
ikincisi ise, kuvvetli olanlardır.

Bil ki, bunlar sarp bir vadide bela ve âfete uğramış sürüler gibidir. Kendilerini güdecek bir kimse olmadığı gibi, bu vadiden kurtuluş yolunu gösterecek de yoktur.

Bunlar, dünya denizinin içine girerek dalgalarla ölüm kalım savaşı verdiler.
Dünyayı bir kurtarıcı sandılar.
Oynadılar, oynaştılar; fakat ondan sonrasını düşünmediler.

Bu gafletten uyanıldığı zaman cehaletin haktan gizlediği şeyler şüphesiz meydana çıkacaktır.
Bütün insanlar bineklere binmişler, pek kısa bir zaman sonra da bu neticeye ulaşacaklardır.

Ey oğul! Her isteyen isteğine kavuşamayabilir.
Her kötülük işleyen de mahrum olmayabilir.
Bir kötülük seni en üstün mertebelere ulaştıracak olsa bile kendi nefsini ondan alıkoy.
İlim, maldan daha hayırlıdır.
Sen malı korursun, fakat ilim seni korur.
İnsan, malı kendisini korumak için toplar.
Fakat malı toplarken kendini onun yolunda harcamaktan sakın.
Aksi takdirde kaybettiğin şey topladığından çok daha hayırlı ve iyidir.

Allah ile aranda bir perdenin olmasını istemiyorsan açgözlülükten sakın.
Tamah seni felakete götürür.
Sen kendine düşen payı idrak edebilir ve ona uyabilirsin.
Allah’tan gelen az da olsa kullardan gelen çok şeylerden daha iyidir.

Ey oğul! Ahmak adamın seninle irtibatı kesmesi, akıllıya kavuşmaya denktir.

Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telâfi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır. Tulumdaki suyu muhafaza etmek, ağzını sıkı bağlamakla olur. O halde susmasını öğren.

İktibas


Not:
Sıhhatini bilmiyorum, itirazlara itirazım olmaz..