Kimler aldandı?


- Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı!

Çünkü Kur’an şöyle anlattı: ‘Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları karşılarına çıkıverdi...’ Zümer Suresi, 47.


- Ölüm yokmuş gibi yaşayan dünya-perest aldandı!

Zira Kur’an turrayı şöyle bastı: ‘Her nerede olursanız olunuz ölüm size yetişir! Velev (hatta) eflake ser çekmiş surlarda bulunun!’ Nisa Suresi, 78.


- Ameline güvenen abid (çok ibadet eden) aldandı!

Çünkü Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam şöyle ferman buyurdu:
Zinhar aldanmayın! Hiç kimse ameli ile kurtulamaz!
Soruldu: Sen de mi Ya Rasul?


- Salih amel işliyorum sanan riyakar (iki yüzlü) aldandı!
Çünkü Kutsi Hadiste Allah Teala şöyle buyurdu: ..Kim bir amel işler de o amele benimle birlikte bir başkasını ortak ederse onu ve şirkini başbaşa bırakırım.


- Aleme telkin (nasihat) verip kendini unutan vâiz aldandı!
‘İnsanlara iyilik emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitap okuyorsunuz, artık akıl etmez misiniz?’ Bakara Suresi, 44.

- Rahmete güvenip kendini emniyete salan fâsık (günahkar) aldandı! ‘Allahın kendilerine kuracağı plandan emin mi oldular?! Kendilerine yazık eden kavimlerden başkası Allahın mekrinden (uyun,düzen) emin olmaz!’ A’raf Suresi, 98.


- Kendini hizmette bilip, kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı! ‘Allah gayret gösterip cihad edenlere, olduğu yere mıhlanıp kalanların çok üzerinde bir ecr-i azim ihsan etmiştir.’ Nisa Suresi, 95.


- ‘Bu zamanda da bu olur mu canım!’ diyen cahil aldandı!
‘Rabbinin kelimesi doğrulukça da adaletçe de tam kemalindedir, onun kelimelerini değiştirebilecek yok, işiten de O, bilen de O. Yerdekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar, onlar sırf zan ardına gider ve sade atarlar.’ A’raf Suresi, 115-116.- ‘Göreceksin biz nice hacı-hocadan önce giricez cennete!’ diyen nâdan (cahil) aldandı! ‘Şüphesiz korunan müttekıler içindir Rabblerinin katında na’im Cennetleri. Artık müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız? Neniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa size mahsus bir kitap var da onda şu dersi mi okuyor sunuz?’ Kalem Suresi, 34-37.


- ‘Bu da bir şey mi canım, millet neler işliyor.’ diyen günahkar aldandı! ‘Ona kendi kazandığı, size de kendi kazandığınız. Siz onların amellerinden sorulacak değilsiniz.’ Bakara Suresi, 134.
Lakin ‘Şüphe yok bütün yaptıklarınızdan mesul tutulacaksınız!’ Nahl Suresi, 93.


- ‘Benim babam da hacı.’ diyen evlat aldandı! Çünkü baksana dalgalar arasındaki inkarcı oğlu için yalvaran Nuh peygambere ne denildi:

‘Ey Nuh!.. O senin ailenden değil, çünkü o, dürüst iş yapan temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi Benden isteme. Onun kurtulması için dua ederek cahil bir iş yapmandan seni sakındırırım.’ Hud Suresi, 46.- ‘Ben gıybet etmiyorum ki, olanı söylüyorum.’ diyen aldandı! Zira Efendimiz bir gün soruverdi: Bilir misiniz gıybet nedir? diye.
Ashab, Allah ve Rasulu daha iyi bilir, dediler.
Efendimiz, kardeşini beğenmiyeceği şekilde anmandır, buyurdular.

Soruldu: Ya söylediğimiz şey onda varsa?
Cevap verdi Efendimiz: Eğer varsa onu gıybet ettin demektir.
Şayet söylediğin onda yoksa, bu zaman da ona iftira ettin demektir.

Rahman-u Rahim olan Rabbimiz bizLeri Aldananlardan eylemesin...AMIIIN...