+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Allah Herseyin Fevkindedir.

 1. #1
  Yasaklı Üye emre-koc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  6

  Standart Allah Herseyin Fevkindedir.

  ULUV RISALESI
  Selamun aleykum TE'LIF

  MÜHAMMED EBU SAID EL'YARBUZI

  MUHAKKAK KI BÜTÜN HAMD'LER ALLAH'ADIR, BI -NAEN ALEYH O'NA HAMD EDER, O'NDAH YARDIM ISTER VE MAO -PIRET TALEB EDERIZ. NEFISLERIMIZIN YE KÖTÜ AMELLERIMI -ZIN SERRINDEN DE ONA SIGINIRIZ.

  ALLAH KIME HIDÂYET EDERSE ONU HIÇ BIR KIMSE SAPITTIRAMAZ. KIMI DE SAPITTIRIRSA ONA DA KIMSE HIDÂ -YET VEREMEZ. SEHÂDET EDERIM KÎ ALLAH'DAN BASKA ILÂH YOKTUR YE SERIKSIZ OLARAK BIRDIR. VE YINE DE SEHÂDET EDE -RIM KI MUHAKMBD O'NÜN KULU YE RESULÜDÜR.

  EY IMÂN EDENLER ALLAH'DAN NASIL KORKULMASI GEREKIYORSA ÖYLECE KORKUN VE MÜSLÜMANLAH OLARAK ÖLME -YE ÇALISIN.

  EY INSANLAR SIZI BIR TEK NEPISDEN YARATAN, ONDAN DA ESINI VÜCUDA GETIREN, IKISINDEN BIR ÇOK ERKEKLERLE KADINLAR ÜRETEN RABBINIZ DEN KORKUN VE GÜNAH YAPMAKTAN SAKININ; VE YINE KENDISINE HÜRMET GÖSTEREREK BIRBIRINIZDEN, DILEKLERDE BULUNDUGUNUZ ALLAH'DAN KORKUN VE AKRABALIK BAGLARINI KESMEKTEN SAKININ. SÜBHESIZ KÎ ALLAH, ÜZERINIZE GÖZCÜ BULUNUYOR.

  EY IMAN EDENLER ALLAH'DAN KORKUNUZ VE DOÎRU SÖZ SÖYLEYIN. KÎ ALLAH SIZE, ISLERINIZI DÜZELTIB MU -YAPPAKIYET VERSIN VB GÜNAHLARINIZI BAGISLASIN. KIM. ALLAH'A.VE RESULUNA ÎTAAT EDERSE, O, GERÇEKTEN BÜYÜK BIR KARA KAVUSMUSTUR.

  VE SONRA  ZÂTI ILÂHlNlN SEMÂDA OLDUGUNA DELÂLET EDEN SAHABE KAVILLERI

  Ebu Bekr R.A. dan, vârid olan rivayet:

  I) Abdullah^ibnu Umer R.A. dan, söyle dedi Resulullah S.A.V. vefat ettiginde, (münafiklardan bazilari müslümanlarin aralarini karistirmak için nasil olur böyle bir Resul ölürmü diye laflar konusmaya baslamislardi) Binâen aleyh Ebu Bekr R.A. Müslümanlara hitaben bir hutbe irad ederek söyle dedi:

  "EY lNSANLAR EGER.IBÂDET ETTiGiNiZ ILAH MUHAMMED IDIYSE O ÖLDÜ. EGER IBADET ETTIGINIZ ILAH SEMÂDA KI ALLAH ÎDIYSE O ÖLMEMISTIR"

  ve sonra su Ayet'i Kerimeyi sonuna kadar okudu. (Muhammed A.S.V. ancak bir Resuldür. O: dan önce bir çok Resuller gelip geçmistir. Simdi o ölür veya öldürülürse siz dininizi terkmi ? edeceksiniz. ...................................Ali imran 144.

  Bu Eseri Ebu Said ed -Darimi er -Reddu ale'l -cehmiye nam kitab'in da (274) hasen bir senedle rivayet etmistir.

  Bu eserden istifade edilen meseleler sunlardir.

  a) Ebu Bekr R.A. nün, hitâb attigi insanlarin cemi'sinin ashabi kiram oldugu.

  b) Hitâb ettigi kisilerin sahâbe olmalari dolayisiyla sâhib olduklari ilimle, Ebu Bekr R.A.nün, eger ibâdet ettiginiz ilah "SEMÂDA Ki ALLAH" ise, sözüne sukût ederek kabul edisleri söylenen sözün hak olduguna delâlet etmesi.

  c) Hayatta iken Cennet'le müjdelenen, Resûlullah'in arkadasi olarak Kur'anda zikredilen, Resulü ekremin Halifesi olan Ebu Bekr siddik R.A. nün, "ALLAH'U AZZE VE CELLE'NlN SEMADA" olduguna itikad ettigini beyan eder.

  Eger Ebu Bekr Siddik R.A. Kitab ve Sünnet'e muhalif olarak bir konusma yapmis olsaydi bu kadar sahabenin böyle bir hataya sükût edeceklerini ne akil kabul eder ve nede nakil.

  Ibnu Mes'ud R.A. dan, vârid olan rivayeti

  2)Abdullah ibnu Mes'ud R.A. dan, söyle dedi Dünya semâsi ile ondan sonra ki gelen semânin arasi besyüz senedir. Her iki semânin arasi böylece besyüz senedir. Kürsi ile suyun arasida besyüz senedir Ars ise suyun Üstündedir. "ARSIN ÜSTÜNDE'DE ALLAH'U TEBAREKE VE TEALA VARDIR SiZiN MESKUL OLDUGUNUZ AMELLERl ORADAN BiLiR".

  Bu Eseri Ebu Said ed -Dârimi Reddu alel -Cehmiyye nam kitabin da (275) Ibnu Huzeyme Tevhid de (105/106) ve Beyhaki Esma (401) sahih bir senedle rivayet etmislerdir.

  Abdullah ibnu Abbas R.A. dan, vârid olan rivayet:

  3) Aise R.A. nin kapicisi Zekvan dan,

  (söyle dedi Abdullah ibnu Abbas R.A. Âise R.A. vefat edeceginde yanina geldi. Aise'ye hitaben söyle dedi» Sen Resûlullah S.A.V. in kadinlarindan kendisine en sevgili olani idin. Allah Resulü S.A.V. ise temiz olandan baska bir seyi de sevmez. " HEM SUBHA NEHU VE TEALA YEDi KAT SEMÂNIN ÜSTÜNDEN SENiN BE -RAATINI iNDlRDl» Ve Allah'u Azze ve Celle'nin zikredildigi hiç bir mescid yok ki senin beraatini bildiren Ayet gece ve gündüz orada okunmasin.

  Bu Eseri Ebu Said ed -Dari-mi er -Reddu Alel -Cehmiyyeti'de (275) sahih bir senedle rivayet etmistir.

  Abdullah ibnu Umer R. A. dan, vârid olan rivayet:

  4) Zeyd ibnu Eslem R.A. dan, söyle dedi: Abdullah ibnu Umer bir çobanin yanina ugradi ve ço -bana kesilmeye elverisli bir seyi olup olmadigini sordu. Çobanda sahibi burada yoktur dedi. Ibnu Umer R. A. da, ne olacak sahibin» birini kurt kapti dersin dedi. Bu söz Üzerine çoban "BASINI SEMÂYA KALDIRIP SÖYLE DEDI PEKIYI ALLAH NEREDE YA" ? bu cevabi isiten ibnu Umer R.A. da, Vallahi Allah'in nerede oldugunu sormaya ben daha layikim dedi. Ve sonra çobani ve koyunlari sahibinden satin alip, çobani azad ederek ko yunlari da ona verdi.

  Bu Eseri Zehebi Uluv'da (95) ceyyid bir senedle zikretmistir.

  Abdullah ibnu Selâm R.A. dan, vârid olan rivayet:

  5) Abdullah ibnu Selam R.A. dan, söyle dedi; Allah'u Azze ve Celle yer yüzünü yaratmaya baslayip, pazar ve pazartesi günü yedi kat yeri yaratti, sali ve çarsamba günüde onun maisetini takdir etti.Sonra da "SEMAYA ISTIVA ETTi" ve iki günde de semalari yaratti.

  Bu Eseri ibnu Mendeh Tevhid'de (K.27/2) sahih bir senedle rivayet etmistir. Zehebi de Uluv'da (96) zikretmistir.

  Yukarida ki zikredilen rivayetler, insanligin en hayirli tabakasi, olan, Allah Resulü sav. in arkndaslarinin, "UI.UV ve ISTIVA" sifatlari hakkinda ki itikartlarini beyan eder.

  iti'kadi ve ameli bütün mes'elelerini "MEDRESE I NEBEVIYYEDE" ta'lim eden bu cemaatin hepsinin bir

  den, KITAB ve SÜNNETE" muhalif bir mes'elenin Üzerinde ittifak etmeleri naklen ve aklen mümkUn degildir.

  Aynen öylede Sahabelerin ittifak ettikleri bir meseleye muhalefet etmek,dalâletin en âlâ mertebesi ve "FIRKAYI DALLE'DEN' olmanin alametidir.

  Binâenaleyh Resulullah R.A.V. in bir Hadis 'i seriflerini zikrederek babimiza, nihayet veririz.

  Abdullah ibnu Amr R.A. dan, söyle dedi: Resulullah S.A.V. buyurdu ki: Israil ogullari yetmis iki Millete (firkaya) ayrilmislardir. Benim Ümmetim de yetmis üç Millete (firkaya) ayrilacaktir. "BIR GURUB MÜSTESNA) hepsi Cehennemliktir. Sahabeler "O BIR GURUB" hangisidir Ya Resulellah dediler: Resûlullah S.A.V de cevaben, "BENIM VE ASHABIMIN ÜZERINDE BULUNDUGU YOL ÜZERE BULUNANDIR" dedi.

  Bu Hadis'i Tirmizi (2643) sahih bir senedle rivayet etmistir. Seyh Albani'de Tergib'de 49) tahric etmistir.

  Yukaridan beri zikretmis oldugumuz deliller Allah Resulünün ve ashabinin yolunu beyan etmektedir. "ULUV ve ISTIVA" sifatlarini nefyedenler hangi millet'in yolu üzeredirler acaba ?

  ZÂTI ILÂHININ SEMÂDA OLDUGUNA DELÂLET EDEN DÖRT MEZHEB IMAMLARîlfm KAVILLERI

  Bu mevzuda Ahmed ibnu Hanbel R.H. dan, naklolunan kavil:

  I) Ebu Bekr el -Hallâl'in seyhi, Yusuf ibnu Musa'1 -Kattan söyle dedi»

  Ebu Abdullah'a (ya'ni Ahmed ibnu Hanbel'' denildi ki (Ne diyorsun ?) Allah'u Azze ve Celle, yarattiklarindan ayri olarak "KUDRETI VE ILMI" ile her yerde oldugu halde "YEDI KAT SEMANIN ÜSTÜNDE ARSININ UZERINDEMIDIR"

  Ahmed ibnu Hanbel'de cevaben söyle dedi: Evet "ALLAH'U AZZE VE CELLE ARSININ ÜZERINDEDIR" hiç bir seyde "ILMINDEN GIZLI DEGILDIR" .

  Bu Eseri Hallal es -Sünen'de (19 rivayet etmistir.

  2) Ebu Talib Ahmed ibnu Humeyd söyle dedi: Ahmed ibnu Hanbel'e "ALLAH BIZIMLEDIR" deyip su Ayet'i (Herhangi bir üç sirdasin, bir fisiltisi oluyor mu, mutlak "ALLAH DÖRDÜNCÜLERIDIR") okuyan bir adamdan sordum. Dedi ki muhakkak o "CEHMI" olmustur. Ayetin evvelini birakarak sonunu aliyorlar dedi. Ben de Ayet'i evveliyle beraber okudum. ( "BILMIYORMUSUN ? ALLAH HEM GÖKLERDEKÎNI HEM YERDEKINI HEP BlLIR. HERHANGI BIR UÇ SIRDASIN, BIR FISILTISI OLUYORMU,MUTLAK ALLAH DÖRDÜNCÜLERIDIR.BES KISININ OLUYOR MU, MUTLAK ALLAH ALTINCILARIDIR BUNLARDAN DAHA AZ, DAHA ÇOK OLUYOR MU, MUHAKKAK ALLAH, HER NEREDE OLSALAR, ONLARLA BERABERDIR SONRA BUTUN YAPTIKLARINI, KIYAMET GÜNÜ, KENDILERINE HABER VERIR. HABERINIZ OLSUN KI, ALLAH, HER SEYI BILIR" (Ayet'in nihayetinde Ahmed ibnu Hanbel söyle dedi Ilmi onlarla beraberdir. Ve sonra (KAF) Suresinden su Ayet'i okudu. "NEFSININ ONA NE VESVESELER VERDIGINI DE BILIRIZ. BIZ ONA SAH DAMARINDAN DAHA YAKINIZ" (KAF Suresi 16) Ve sonra "ILMI ONLARLA BERABERDIR" dedi:

  Bu Eseri Hallal es -Sünen'de (199) rivayet etmistir.

  3) Mervezi R.H. söyle haber verdi: Ebu Abdullah'a (ya'ni Ahmed ibnu Hanbel'e) dedim ki Bir insan ki, ben Allah'in Kur'an da dedigi gibi diyorum. Allah da diyor ki. "HER HANGI BIR ÜÇ SIRDASIN, BIR FISILTISI OLUYOR MU, MUTLAK ALLAH DÖRDÜNCÜLERIDIR" . (Mücadele 7 ) Bunu derim bundan baska birsey demem diyor, (ne dersiniz bu adama ?) Dedi ki: "CEHMIYYELERIN" sözüdür. Bilakis "ALLAH'IN ILMI ONLARLA BERABERDIR" .

  Bu Eseri Ibnu Buta Inabe'de rivayet edip Zehebi'de Uluv'da (22 tahric etmistir.

  Ahmed ibnu Hanbel R.H. dan, naklolunan kavillerden istifade edilen mes'eleler sunlardir

  1) Ehli SUnnet'in bayraktari olan, Ah med ibnu Hanbel R.H. a sorulan, "ALLAH YEDI KAT SE

  MANIN ÜSTÜNDE ARSININ UZERINDEMIDIR" ? sorusuna,eve

  "AlLAH'U AZZE VE CELLE ARSININ ÜZERINDEDIR" hiç bir sey de "ILMINDEN GIZLI DEGILDIR", diye cevab vermes temsil etmis olduSu "EHLI SÜNNET ITIKADINI"beyan t der.

  2) "ÜÇ KISININ DÖRDÜNCÜSÜ ALLAH'DIR" A yet'inde hurafilerin yaptiklari tahrifi beyan eder "SELEF'I SALIH'IN" anlayisini açiklar.

  3) "ALLAH HER YERDE ZATIYLA BIZIMLEDIR sözilnitn "EHLI SÜNNET ITIKADINDAN" de»il de "FIRKA'I DALLE" olan "CEHMIYYENIN" sözü oldugunu beyan eder.

  Bu mevzuda tmam'i Srafi'i R.H.dan, nakloluna kavil»

  4) Seyhu'l -Islam Ebu1l -Hakkari ve Ha-fiz Ebu Muhammed el -Makdesi, Ebu Sevr ve Ebu Suayb'a ref ettikleri^isnadlariyla ikiside, SUnnet'in yardimcisi Imam'i Sâfi'i R.H. dan, söyle rivayet ettiler.

  imam'i Sâfi'i R.H dedi ki:

  Imam'i Malik, SUfyan ve daha onlardan baska Ehli Sünnet önderlerinden gördügüm ve benim de üzerinde oldugum hak olan kavil sudur. "ALLAHDAN BASKA ILAH OLMADIGINA VE MUHAMMED A.V.S. IN ALLAH'IN RESULÜ OLDUGU.NA SEHADET EDIP, VB ALLAH'U AZZE VE CELLE'NIN DE SEMA -SINDA ARSININ ÜZERINDE OLDUGUNU , ISTEDIGI GIBI KULLARINA YAKLASIP VE ISTEDIGI GIBI DE DÜNYA SEMASINA INDIGINI IKRAR ETMEKTIR" .

  Bu Eseri Zehebi Uluv'da (196) tahric etmistir.

  Bu mevzuda Imam'i Malik R.H. dan, varid olan kavil:

  5) Abdullah ibnu Ahmed ibnu Hanbel R.H.dan, er -Reddu ale'l -Cehmiyyeti isimli kitnb'inda,babasi Ahmed'den oda Abdullah ibnu Nafl'den oda Malik ibnu E-nes R.H. dan söyle dedigini rivayet ediyor.

  Imam'i Malik R.H. söyle dedi:

  "ALLAH'U AZZE VB CELLE SEMÂDADIR , ILMl ISE HER YERDEDIR, ILMINDEN DE HIÇ BIR SEY GIZLI KALAMAZ".

  'Bu Eseri Ebu Davud Mesail'de (263) Abdullah er -Reddu A-le'l -Cehmiyye de (5) ve Aciri Seria da (289) rivayet etmislerdir.

  6) Ca'fer ibnu Meytmun dan, söyle dedi Mâlik ibnu Enes R.H. a " RAHMAN OLAN ALLAH ARSA ISTIVA ETTI" Ayet'i Kerimesinde ki "ISTIVA" kelimesi den,"ISTIVA" nasildir diye ? soruldu. Mâlik ibnu enes R.H. söyle cevab verdi "ISTIVA" ma'lumdur. nasil demek ise ma'kul degildir. "ALLAH'U AZZE VE CELLE'NIN

  ARSIN ÜZERINE.ISTIVA ETTIGINE INANMAK ISE VACIBTIF

  seni ise "DALÂLET"TE" olan birisi olarak görüyorum der,ve o kisinin meclisinden çikarilmasini emreder

  Bu Eseri Ismail ibnu Abdur rahman (1 Ebu Said eddarimi er -Reddu Ale'l -Cehmiye'de (28») ve Beyhaki Esmada (4® rivayet etmisleri

  Bu mevzuda Ebu Hanife R.H. dan, naklolunan kavil:

  7) Fikhu'l -Ekber isimli meshur kitab'in sahibi Ebu Muti'i -l -Hakem ibnu Abdullah el -Belhi-den bize söyle bir haber ulasti.

  Ebu Hanife R.H. a, "RABBIMIN SEMADA MI YERDE MI OLDUGUNU" bilmiyorum diyen bir adamin hUkmiln sordum . "SÜBHESIZ O KAFIR OLMUSTUR" Çünkü Allah» u Azze ve Celle söyle buyuruyor. "RAHMAN ARSIN ÜZERI -NE ISTIVA ETMISTIR" "ARSIDA YEDI KAT- SEMANIN ÜSTÜNDE -DIR" dedi. Bende dedim ki: O adam diyor ki tamam "ARSIN ÜZERINE ISTIVA ETMISTIR" diyorum lakin "ARSIN SEMÂDA MI YERDE MI OLDUGUNU" bilmiyorum, Tekrar Ebu Hanife R.H, cevaben söyle dedi."ARSIN SEMADA OLDUGUNU INKAR ETTIMI SUBHESIZ KI O KÂFIR OLMUSTUR" .

  Bu Eseri Zehebi Uluv'da (11 zikretmistir.

  Kâdi Imam Tacuddin Abdu'l -Halik ibnu Ulvan R.H. dan, söyle dedi:

  El -Mukni nam eserin mülellifi Ebu Muhammed ibnu Ahmed el -Makdesi R.H. i söyle derken isittim. Diyordu ki: Ebu Hanife R.H dan, Bize söyle dedigi haberi ulasti. Her kim ki "ALLAH'U AZZE VE CELLE'NIN SEMADA OLDUGUNU INKAR EDERSE MUHAKKAK KI O KISI KAFIR OLMUSTUR".

  Bu Eseri Zehebi Uluv'du (119) zikretmistir.

  Imam'i sâfi'i, Mâlik ve Rbu Hanife R.A.E. den, naklolunan kavillerden istifade edilen mes'eleler sunlardir.

  1) Imam'i Safl'i R.H kendisinin ve kendisin den önce ki »SELEF ALIMLERININ" Üzerinde bulunduklar itikadi beyan ediyor.

  2) Hak olan kavlin "ALLAH'U AZZE VB CELLE' NIN SEMÂDA OLDUGUNUN IKRAR EDILMESI OLDUGU»

  3) Allah'u Azze ve Celle'nin sifatlarindan birisini delil ikame olduktan sonra reddetmenin "KÜFÜR" oldugunu_beyan eder.

  4) Isim ve sifatlara aid olan ilmin,akilla, görmekle veya düsünmekle elde edilemiyecegini beyan eder.

  5) Imam'i Malik R.H.inda "ALLAH'U AZZE VE CELLENIN ZATININ SEMÂDA OLUP ILMININ'DE HER YERDE OLDDUGUNU" ikrar ettigini beyan eder.

  6) "ISTIVANIN KEYFIYETI HAKKINDA SORU SORMANIN BID'AT" oldugunu beyan eder.

  7) Ebu Hanife R.H.inda "ALLAH'U AZZE VE CEI LE'NIN SEMADA OLDUGUNU" kabul ettigini isbat eder.

  6) "ALLAH'U AZZE VE CELLE'NIN SEMÂDA OLDUGUNU KABUL ETMEYENI KAFIR GÖRDÜGÜNÜ" bayan eder.

  9) "ALLAH'U AZZE VE CELLE'NIN SEMÂDA OLDUGUNU KABUL ETMEYEN KISIYE KAFIR DENILME SEBEBININ,Allah Azze ve Celle'nin semâda olduguna delâlet eden Ayeti reddetmet oldugundan icab ettigini beyan eder.

  10) Bu mevzu ile alakali olmamasina ragmen çok ehli ilmin bilmedigi bir mes'ele oldugu için açiklamayi münasib gördük. Ebu Hanife R.H. a nisbet edilen meshur "FIKHU'L -EKBER" kitab'inin onun degilde talebelerinden Abdullah el -Belhi'ye aid oldugu yukarida ki rivayette tasrih olunmaktadir.

  Zikredilen bu Eserler .meshur dört mezheb imaminin "ULUV ve ISTIVA" sifatlari mevzuunda ki i'tikadlarini beyan ettigi gibi, zamanimizda kendileri ni dört mezheb mUntesibi olarak "EHLI SUNNET'TEN" sayan kisilerin bilakis "FIRKA'1 DALLE'DEN" olduklarini isbat eder.

  ZATI ILÂHININ SEMÂDA OLDUÖUNA DELÂLET EDEN ISLÂM ÂLIMLERININ KAVILLERI

  I) Sadaka R.H. Suleyman et -Teymi R.H. i söyle derken isittigini haber verdi. "EGER BANA ALLAH NEREDEDIR DIYE SORULSAYDI SEMADADIR DERDIM" .

  Bu Eseri Buhâri Ef'al'ul Ibad'da (71) ve Zehebi Uluv'da (114) rivayet et mislerdir.

  2) Hasen ibnu Muhammed el -Haris R.H dan, söyle dedi: Ben de isitir oldugum halde, Ali ibnu el -Medini'ye "EHLI SUNNET VE’L -CEMAAT'IN" kavli nedir diye soruldu. O da söyle cevab verdi. "EHLI SÜNNET VE'L CEMAAT", Ahirette Allah'u Azze ve Celle'yi göreceklerine, Allah'in Musa ile konustuguna ve "YEDI KAT SEMANIN ÜSTÜNDE'ARSININ ÜZERINE ISTIVA ETTIGINE" inanirlar dedi.

  Bu Eseri Zehebi Uluv»da (225) tahriç etmistir

  3) Ebu'l -Abbas es -Sirac dan, söyle dedi: Kuteyb't -ibnu Said'i söyle derken .isittim. Bu (soyledigim) islam alimlerinden Ehli Sünnet ve'l -Cemaat'-in kavlidir. "BIZ RABBIMIZI YEDI KAT SEMANIN ÜSTÜNDE ARSIN ÜZERINDE BILIRIZ" Subhanehu ve Teâla'nin buyurdugu gibi "RAHMAN ARSIN ÜZERINE ISTIVA ETMISTIR".

  Bu Eseri Zehebi Uluv'da (225) tahriç etmistir.

  4) Ebu Ishak es -Sa'lebi R.H. dan, söyle dedi:

  Evzâi R.H.a "SONRA ARSIN ÜZERINE ISTIVA ETTI" kavli Subhanisinden soruldu. Q da söyle cevab verdi. (Evet) "SUBHÂNEHU VE TEÂLA ZATI CELALINI VAS-FETTIGI GIBI ARSIN ÜZERINDEDIR" .

  Bu Egeri Aciri es -Seria'da (102) ve Zehebi Uluv'da (122) tahric etmislerdir.

  5) Ali ibnu'l -Hasen R.H. dan, söyle dedi: Abdullah ibnu'l -Mubarek'e "RABBIMIZI NASIL BILECEGIZ" diye sordum. O da. "ALLAH'U AZZE VE CELLE YARATTIKLARINDAN AYRI OLDUGU HALDE YEDI KAT SEMANIN ÜSTÜNDE ARSININ ÜZERINDEDIR" biz "CEHMIYYENIN" dedigi gibi "ALLAH ISTE SURADA YERYÜZÜNDEDIR DEMIYORUZ" dedi.

  Bu Eseri Buhari halku'l ef’al'da (120) Ebu Said ed -Darimi er -Reddu Ale'l Cehmiyye'de (295) ve Abdullah ibnu

  Ahmed es -SUnne'de (25) rivayet etmislerdir. Zehebide Uluv'da tahric etmistir.

  6) Abdurrahman ibnu Ebi Hatim R.H. dnn, Babasinin söyle haber verdigini rivayet etti. Bana Said ibnu Amir'den tahdis olundu ki. Bir gün Cehmiyye -den bahseder ve söyle der. Onlarin sözleri (ya'ni "ALLAH HER YERDEDIR" demeleri) Yahudi Ve Hristiyanlardan daha serlidir. Zira Yahudiler, Hristiyanlar ve din ehli "ALLAH'IN SEMADA OLDUGUNDA" MUslümanlarla ittifak etmislerdir. Onlar ise (ya'ni Cehmiyye )"ALLAH HER YERDEDIR VE HIÇ BIR YERDE DEGILDIR DEDILER"

  Bu Eseri Buhâri Halku'l ef-al»da (120) ve Zehebi Uluv'da (183) rivuyet etmislerdir.

  Bu mevzuda, Islam alimlerinden zikredilecek bir çok söz olmasina ragmen, bu kadariyla iktifa etmemizin sebebi daha öncede söyledigimiz gibi risale nin hacmini büyütmemek içindir. Degilse sadece bu alimlerin isimlerini zikretmekle, risalemimizin hacmini iki misline çikarabilirdik.

  Biz akli basinda olan bir topluluga bu kadarininda kafi gelecegine inaniyoruz.

  Binaenaleyh bu mevzumuzuda subhanehu ve Teala'nin su kavli ile son veriyoruz

  Her kim ki, kendisine dogru yol apaçik olduktan sonra, Peygambere aykiri harekette bulunur ve "MU'MINLERIN YOLUNDAN BASKASINA UYAR GIDERSE, ONU ,DÖN DÜGÜ SAPIKLIKTA BIRAKIRIZ" Ahirette de kendisini Cehenneme koyariz ki, o, ne kötü bir dönüs yeridir. Nisa 115

  Bütün bu delilleri okuyup hakikat kendisine belli olduktan sonra; Daha hala, Allah'a ve Resuluna muhalefet edip, mu'minlerin yollarindan ayril -mak isteyenin, artik islah olacagi tek yer Cehennemdir. O ise "NE KÖTÜ BIR DÖNÜS YERIDIR".


 2. #2
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Uzun ama güzel bir derleme....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.10.14, 19:56
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.06.12, 23:03
 3. Allah Şaşırtmasın İİfadesini Kullanmak Doğru mudur. Allah İnsanı Şaşırtır mı?
  By Asrisaadete-Hasret in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.08.08, 10:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0