Lokman Hekim oğluna nasihat ile derki.
Pek çok enbiya[A.S]a hizmet ettim. Kelamlarından sekiz kelimeyi hülasa olarak ihtiyar etdim.Eğer dikkatlı olur bu sekiz hasletle amel edersen ehl-i necat kurtuluşa erenlerden olursun.
1.Kalbini muafaza et.
2.Lisanını muafaza et.
3.Boğazını haram lokmadan muafaza et.
4.Gözünü haramdan muafaza et.
5.Allah Teala,yı zikret.
6.Ölümü unutma.
7.Başkasına yapmış olduğun iyiliği unut.
8.Başkalarının sana yapmış olduğu kötülüğü
unut.