Ölüme hazır mısınız ?Bir kimse, Peygamber efendimize gelerek: -İzin ver yâ Resulallah, ölümümü temenni edeyim. Peygamber efendimiz:
-Ölüm öyle bir şeydir ki onun için hazırlıklı ol! Yol uzun, azık ister. Ölümü temenni edenin on hediye hazırlaması lazım.
O kimse sordu: Hediyeler kime yâ Resulallah?

Peygamber efendimiz(s.a.v) buyurdu:
1- Azrailin hediyesi.
2- Kabrin hediyesi
3- Münker ve Nekirin hediyesi.
4- Mizanın hediyesi.
5- Sırat köprüsünün hediyesi
6- Malikin hediyesi.
7- Rıdvanın hediyesi.
8- Rûhun hediyesi.
9- Peygamberinin hediyesi.
10- Rabbinin hediyesi.
Bu hediyeler nelerdir, ya Resulallah?
Azrâilin hediyeleri dörttür:
1- İyi huylu olmak.
2- Geçirdiğin ibadetleri kaza etmek.
3- Ölüme hazırlanmak, sefere çıkacak yolcu gibi.
4- Kalbinde Allah(c.c.) aşkını taşımak.
Kabrin hediyeleri de dörttür.
1- Söz taşımayı terk.
2- Elbiseye idrar sıçratmamak.
3- Kuran-ı Kerimi okumak.
4- Salevât-ı şerifeyi çok okumak
Münker ve Nekir’in hediyeleri;
1- Doğru konuşmak.
2- Gıybeti terk etmek.
3- Hakkı kabul etmek.
4- Tevazu sahibi olmak
Mizanın hediyesi:
1- Amelini ihlâs ile yapmak.
2- Başkasına eza yapmaktan sakınmak.
3- Güzel ahlak sahibi olmak.
4- Allah(c.c.)ı çok zikretmek.
Sırat Köprüsünün hediyesi:
1- Gadabını yutmak, kızmamak.
2- Takva sahibi olmak.
3- Cemaate devam etmek.
4- İbâdetlere ara vermeden devam etmek.
Malik in hediyeleri:
1- Allah(c.c.) korkusundan ağlamak.
2- Gizli sadaka vermek.
3- İsyanı terk etmek.
4- Anne ve babaya iyilik etmek.
Cennet meleği Rıdvan’ın hediyesi:
1- Kötülüklerden kaçınmak.
2- Nimetlere şükretmek.
3- Malını Allah(c.c.) yolunda infak etmek.
4- Emaneti muhafaza etmek.
Ruhun hediyesi:
1- Az yemek.
2- Az konuşmak.
3- Az uyumak.
4- İstiğfara devam etmek.
Peygamberin hediyesi:
1- Ehl-i beyti sevmek.
2- Sünnete uymak.
3- Peygamberin sevdiklerini sevmek.
4- Sahabe-i kiramı sevmek.
Allah(c.c.) zülcelalin hediyeleri:
1- Allah(c.c.)ın emirlerini yapmak.
2- Nehyettiği, yasak ettiği şeylerden kaçınmak.
3- İnsanlara nasihat etmek.
4- Bütün mahlûkata karşı merhametli olmak.