Sonuçlar:

Katılımcı sayısı
0. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor
 • 0 0%
+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Borçlardan Kurtulduğumuz Gece: Berat Gecesi

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart Borçlardan Kurtulduğumuz Gece: Berat Gecesi

  Borçlardan kurtulduğumuz gece  “Allahım! Azâbından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine Sana iltica ediyorum. Seni gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen, Seni sena ettiğin gibi ulusun.”

  İslâm'ın mukaddes gecelerinden birisi de Kamerî aylardan Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesi, yani mağfiret gecesidir. Bu gecenin kudsiyetini izah etmeden önce, berat kelimesinin anlamını vermek daha doğru olur.

  Berat; Borçtan, isnat olunan bir suçtan ve bir hastalıktan kurtulmak demektir. Aynı zamanda devlet büyükleri tarafından verilen fermanlara da berat ismi verilir. Verilen vergiler karşılığında alınan makbuzlara da berat denir.

  Müslümanlar da, Allah’a gönül verenler de bu gecede bir çok günahtan arınmış ve yüzleri ak olarak Allah’ın kurtuluş beratını almış olurlar.

  Berat Gecesinin asıl kudsiyeti, bizi nefis muhasebesine davet etmektir. Müslümanlar bu gecelerde iç âlemine dönerek işlediği hayır ve şerrin muhasebesini yaparak ebedî yolculuğa hazırlanmalıdırlar. Nasıl ki; günlük hayatımızda bir tüccar geçen yılın sonunda, yeni yılın başında ticarî hayatının bir muhasebesini yapar, elde edilen sonuçlara göre kârda veya zararda olduğu anlaşılırsa, eğer kârda ise, aynı usûllerle ticaretini devam ettirir. Eğer zararda ise, zarar ettiği yanlışları belirler ve onların telâfisi için çalışırsa, o insan ticaretinde başarılı olur. Aynen bunun gibi, Berat Gecesinde de bir mü’min bir yıllık hayatının muhasebesini yapmalıdır. Elde edilen sonuçlara göre hareket ederse, o zaman kârlı bir hayatı elde etmiş olur.

  Bu geceye kudsiyet veren olay, Dühân Sûresinde (44/3) Kur’ân’ın “mübarek bir gecede” indirildiği ifade edilmiş olmasıdır. Kur’ân-ı Kerimin iki türlü indirilişi söz konusudur. Birisi; Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan, ikincisi, oradan da Kadir Gecesinde de Peygamberimize peyder pey indirilmesidir. Berat Gecesinde birinci hadisenin cereyan etmesidir.1

  Berat Gecesi diğer gecelerden biraz daha farklı bir şekilde geçirilmeli, bu gecede daha fazla ibadet edilmeli. Hz. Peygamber’in (asm): “Allah Teâlâ (rahmetiyle) Şaban ayının on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.”2 buyurmuştur. Bir başka hadiste de Peygamberimiz (a.s.m.): “Şabanın ortasında gece ibadet ediniz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecellî eder. Ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu Benden af isteyen onu af edeyim, yok mu Benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der”3 buyurmuştur.

  Bu gecenin kutsiyeti noktasında Hz. Peygamberimizin bir durumunu Hz. Aişe (r.a.) şöyle naklediyor:

  Hz. Peygamber, Berat gecesinde yatağına giriyor, sonra tekrar giyiniyor ve Medine kabristanlığına gidiyor. Orada mü’minler için duâ ettikten sonra, tekrar Hz. Aişe’nin yanına döndüğünde; “Ya Aişe! Bana Cibril geldi ve bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Cenâb-ı Hak bu gecede kendisinden başkasının bilmeyeceği kadar kullarını cehennemden uzak eder, fakat bu gece; Allah’a eş koşanların, kin ve düşmanlık besleyenlerin, sıla-ı rahmi terk edenlerin, ebeveyne isyan edenlerin, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanların ve içki düşkünlerinin yüzüne bakmayacaktır.”4 buyuruyor. Bundan sonra Hz. Peygamberimiz Hz. Aişe’den ibadet etmek için izin istiyor ve namaz kılıyor. Namaz kılarken uzun müddet secdede kalıyor, o kadar ki, Hz. Aişe Peygamberimizin ruhunu teslim ettiğini zannediyor.

  Hz. Peygamberimiz secdede şöyle duâ ediyordu: “Allah’ım! Azâbından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine Sana iltica ediyorum. Seni gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen, Seni sena ettiğin gibi ulusun.”5 Hz. Aişe, Hz. Peygambere secdede iken yaptığı duâyı hatırlatınca;

  “Ya Aişe! Onları öğrendin mi?”

  “Evet yâ Resûlallah!”

  “O halde bunları hem öğren, hem de başkalarına öğret. Çünkü bana bu duâyı Cebrail (a.s.) öğretti” buyurmuştur.

  Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı değer kazandırmaktadır.6

  Berat Gecesi, bir çok hususiyeti içerisinde toplayan bir gecedir. Bu gecede memur meleklere insanların bir yıl içerisinde işleyecekleri fiillerle ilgili dosyaların tevdi edileceği “Katımızdan bir emirle, her hikmetli işe o gecede hükmedilir.”7 âyeti ile buna işaret edilmektedir.

  Rızıklarla ilgili dosya Mikail’e (a.s.), harplere, depremlere, sâikalara ve çöküntülere ait olaylarla ilgili dosya Cebrail’e (a.s.), vefat edeceklerle ilgili dosya Azrail’e (a.s.), diğer işlerle ilgili dosya İsrafil’e (a.s.) verileceği bildirilmiştir. Hatta rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, doğum ve ölümler hep bu gecede takdir edilir. O yılın hacıları dahi bu gecede kaydedilir. Herkesin ve her şeyin o sene içerisindeki mukadderatı tesbit edilir. Hatta sokakta yürüyen insanın ve doğacak neslin bile.8

  Denildi ki: “Berât” Gecesine has beş haslet vardır:

  1) Her mühim iş o gece tefrik edilir.

  2) O geceki ibâdetin fazîleti büyüktür.

  3) Rahmet-i İlâhiye feyezân eder.

  4) Mağfiret gecesidir.

  5) O gece Resûlullaha (a.s.m) şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Çünkü Resûl-i Ekrem (a.sm.) Şa’ban’ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, 14. gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, 15. gecesi talep etmiş, bu gece şefaatin tamamı ihsan buyurulmuştur. Bu şefaatten mahrum olanlar Allah’tan, devenin ürküp kaçtığı gibi kaçanlardır. Âdat-ı İlâhiyedendir ki, bu gece “zemzem” kuyusunun suyu artar. Şa’ban’ın yarısına gecesine “Mübârek, Berât, Sâk (berât, ferman), Rahmet” isimleri verilmiştir. (Şeyhzâde, Râzi, Ebussuud).

  Dipnotlar:

  1- Elmalılı, c.5, s.4293-4285. 2- Tirmizi, “savm”, 39. 3- İbn Mace, “İkame”, 191. 4- et-Terğib ve’t- Terhib; c.2, s.118. İbn Mâce, c.1, h:1390. 5- et-Terğib ve’t-Terhib, c.2, s.242. 6- İslâm Ansiklopedisi, c.5, s.475. 7- Dühân Suresi, 44/4. 8- Safvet’ü-Tefâsir, c.3, s.171.

  Yeni Asya - Halil Elitok / Emekli Müftü

  06.09.2006


  http://www.yeniasya.com.tr/2006/09/06/gorus/default.htm
  Konu MuhammedSaid tarafından (26.05.07 Saat 23:45 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Müdakkik Üye !bR@h!M - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Orta dünya'da ayrıkvadi
  Mesajlar
  748

  Standart

  Berat'ta Beraat olmak. Evet. Çok harika. İstersek olur.

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Berat ve mukadderat gecesi


  Bir mübarek gecenin daha şefkatli kucağına düştü gönlümüz.


  Günahkârız.

  Kulluk yapamadık; berata muhtacız.

  Berat alamadığımız takdirde hesabımız Mahkeme-i Kübra’ya kalırsa, ne vahim!


  Ne olur hâlimiz?


  Ya burada, bugün, bu an, sevimli af ve berat; ya orada, o gün, şiddetli hesap ve adalet!

  Tercih bizim; takdir Erhamü’r-Râhimîn’in.

  Müjde büyük! Resûlullah Efendimiz (asm) buyurur ki: “Şaban ayının on beşinci gecesi geldiğinde geceyi namazla, gündüzü de oruçla ikame edin. O gece güneş battıktan sonra Yüce Allah rahmetiyle dünya semasına iner ve şöyle seslenir: ‘Tövbe eden yok mu? Af ve mağfiret edeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızıklandırayım! Musibetten kurtulmak isteyen yok mu? Selâmet ve afiyet vereyim!’ Bu durum fecrin doğmasına kadar devam eder.”1


  Resul-i Kibriya Efendimiz (asm) Şaban ayının on üçüncü gecesinde mübarek başını secdeye koydu.

  Ümmeti için af ve mağfiret istiyordu.

  Kendisine ümmetinin üçte birinin bağışlandığı müjdelendi.

  Resul-i Ekrem (asm), on dördüncü gece tekrar secdedeydi.

  Yine ümmetinin bağışlanmasını istiyordu.

  Ümmetinin üçte ikisinin mağfiret edildiği müjdelendi.

  Ve on beşinci gece yeniden o mübarek baş Allah’ın huzurunda eğildi, secdeye kapandı.


  Allah Resulü (asm) ümmetinin tamamını istiyordu bu defa.

  Bu gece, Allah’tan yüz çevirenler dışında, ümmetinin tamamı bağışlandı.


  Bir başka haberle bu gece, Beni Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca ümmetine mağfiret olundu.2

  Duhan Sûresinin ilk altı âyetinin bu geceden bahsettiği rivayet edilir.

  Bu âyetlerde Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

  “Ha Mim. Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz O’nu Mübarek bir gecede indirdik. Muhakkak Biz onunla insanları sakındırırız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir, hüküm verilir. Muhakkak Biz, Rabb’inden bir rahmet eseri olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir.”3


  Kulların bir senelik erzakının, ecellerinin ve sair bütün işlerinin bu gecede hüküm verildiği, taksim ve takdir edildiği ve bu hükmün meleklerce yazılımına bu geceden başlanarak Kadir Gecesine kadar devam ettiği ve bitirildiği rivayet olunur.4

  Bu gecenin Kadir Gecesi kudsiyetinde bulunduğunu beyan eden Üstad Bedîüzzaman Hazretleri (ra), Leyle-i Berât’ın, insanlığın geleceği ile ilgili kader programını taşıması cihetiyle, bütün sene için bir kudsî çekirdek hükmünde olduğunu, Leyle-i Kadirde otuz bin olan her “bir hasene”nin, her bir salih amelin ve her bir Kur’ân harfinin Leyle-i Berat’ta yirmi bin sevabının bulunduğunu, bu gecenin elli senelik bir ibâdet hükmüne geçebileceğini, binâenaleyh bu gecede elden geldiği kadar Kur’ân ile, istiğfâr ile ve salâvât ile meşgul olmanın büyük bir kâr olduğunu kaydeder.5

  Ayrıca bir mektubunda ehl-i iman ve ehl-i hizmetin her bir gecesinin, Leyle-i Mi'rac, Leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz eder.6


  Bu gece itibarîyle Arş-ı A’lâ’da bizim hakkımızda hükümler alındığı ve emirler verildiği; hakkımızdaki bu hükümlerin ve işlerin yazılmasına bu gece başlandığı ve bu manevî yazı işinin bir ay devam edeceği anlaşılmaktadır.

  Hakkımızda dünya-âhiret hükümlerin yazıldığı, emirlerin verildiği ve kader çerçevemizin yeniden biçimlendirildiği bu saat ve dakikalarda uyanık bulunmamız ve Cenâb-ı Hakk’a duâ ve niyazda bulunarak, hakkımızda hayırlısını istememiz ne kadar isabetli bir ubudiyet hâlidir! Ne kadar sevimli bir kulluk tavrıdır! Ne kadar hoş bir duâ şeklidir!


  Bu geceden başlayarak Kadir Gecesine kadar sürecek olan ve bizimle birebir ilgili bulunan bu yüksek değerli zaman diliminin her bir saatini duâ ve niyaz hâliyle idrak etmemizin ve her fırsatta Rabb-i Rahîm’imizden hakkımızda hayırlısını istememizin, hiç ihmale gelir tarafı yoktur.


  Mübarek Ramazan ayının da bereketiyle, bizim bir adımımız karşısında, inşaallah, Cenâb-ı Hakk’ın rahmet kucağını açarak bizi karşıladığına şahit olacağız.

  Duâ ve niyaz içinde, ebedî mutluluğumuz hesabına, Rabb-i Rahîm’imizden sayısız hayır ve hasenat isteyebilme imkânı elde edeceğiz.

  Allah’ın izniyle Allah’ın rızasını, sadece rızasını talep edeceğiz. Âlem-i İslâm’ın ve Müslümanların üzerinden kara bulutların kaldırılması için duâlarımız inşaallah arşa yükselecek. Dünya ve deccal fitnesinden, şeytan ve nefis şerrinden, Cehennem azabından Allah’a sığınacağız. Ve Rahmânü’r-Rahîm’den, sayısız dualarla —inşaallah—Cennet’i ve bekayı isteyeceğiz.


  Netice olarak, bir mânevî ticâret mevsiminin gölgesinin üzerimize düştüğü şu günlerde, doğrudan Rabb’imize yönelmemiz, günah kirlerinden kurtulmak ve annemizden doğduğumuz gün gibi arınmak için, ne büyük bir adım olacaktır; bir bilsek!...

  Berat Gecesi ile birlikte, gelmekte olan mübarek günler hürmetine Cenâb-ı Hak ehl-i imanı her türlü maddî-manevî, dünyevî-uhrevî afet ve musibetlerden muhafaza buyursun. Âmin.

  Leyle-i Berat’ınızı tebrik ederim.

  Dipnotlar: 1. İbn-i Mâce, İ. Salah, 191, 2. M. H. Yazır, H. Dini K. Dili, S. 4294, 3. Duhân Sûresi:1-6, 4. M. H. Yazır, a.g.e., S. 4295, 5. Şuâlar, S. 433, 6. K. Lâhikası, S. 58.

  Süleymen Kösmene
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Sene içinde kudsî bir çekirdek: Berat

  Bu misâlin ?ş?ğ?nda mânevî hayat?m?za ve faaliyetlerimize bakal?m. Dünya, ahiret hayat?n?n kazan?lmas? için yarat?lm?ş bir mânevî ticaret yeri olduğuna göre, o ticaretle alâkal? faaliyetlerin de y?ll?k muhasebeye tabi olmas? gayet tabiîdir. Bu muhasebenin vakti üç aylar?n içindedir ve Berat Kandiliyle başlay?p Kadir Gecesiyle biten devreye rastlar.

  Kur'ân-? Kerim'de "Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur" meâlinde bir âyet-i kerime vard?r. Bir k?s?m müfessirlere göre Kadir Gecesini ifade eden bu âyet, diğer baz? müfessirlerce ise Berat Kandiline delâlet etmektedir. Her iki tefsiri telif eden diğer bir görüşe göre de, hikmetli işlerin tefrikinin yap?lmas?na Berat Gecesinde başlanmakta ve bu iş Kadir Gecesine kadar devam etmektedir. Peki bu hikmetli işler nelerdir ve bu âyetin mânâs? nedir?

  Hz. ?bni Abbas'tan (ra) rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ay?rd edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir: Bu seneden gelecek seneye kadar vuku bulacak hadiselerin hepsi ayr? ayr? melekler taraf?ndan defterlere yaz?l?r. R?z?klar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O y?lki hac?lar?n say?s? bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderat? kaydedilir. R?z?kla alâkal? defter Mikâil'e, harplere dair defter Cebrail'e, ölüm ve musîbetlerle alâkal? defter de Azrail'e teslim edilir. Fahr-i Razî'nin beyan?na göre, bu defterlerin tanzimi Berat Gecesinde başlar ve Kadir Gecesinde tanzim işi tamamlanarak her bir defter, sahibine teslim edilir.

  Berat Kandilinin "Bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-? beşeriyenin program? nev'inden olmas? cihetiyle Leyle-i Kadrin (Kadir Gecesinin) kudsiyetinde" olmas? bu mânâlara da dayanmaktad?r.

  Tefsirlerde bu gece ile alâkal? olarak şu mahiyette izahlara da rastlanmaktad?r: Vergi ödendiği zaman nas?l vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir senet veriliyorsa, Allah da Berat Gecesinde mü'min kullar?na berâet yazar. Bu gecenin beş ayr? husûsiyeti vard?r: (1) Bütün hikmetli işlerin tefrikine başlanmas?, (2) Bu gecede yap?lacak ibadetlerin sair vakitlere nisbetle kat kat sevapl? olmas?, (3) Rahmetin bütün âlemi kuşatmas?, (4) Mağfiretin coşmas? ve (5) Resûlullaha (asm) tam bir şefaat selâhiyetinin verilmiş olmas?. Zemzem suyunun bu gecede bariz bir şekilde coşup çoğalmas? da bu mânâlar? takviye eden kudsî bir işaret olarak yorumlanmaktad?r.

  Peygamber Efendimizin (asm) hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini muhtelif şekillerde nazara vermişlerdir:

  "Şaban'?n 15. gecesi geldiğinde, geceyi kâim, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş batt?ktan sonra Allah rahmetiyle dünya semas?na iner ve şöyle seslenir: '?stiğfar eden yok mu? Avf ve mağfiret edeyim. R?z?k isteyen yok mu? Hemen r?z?kland?ray?m. Belâya uğrayan yok mu? Hemen selâmet ve âfiyete kavuşturay?m.' (Hakezâ, fecrin doğmas?na kadar bu minval üzere devam eder.)"

  Çünkü o gece ?lâhî rahmet coşmuştur. Berat Kandili, beşer mukadderat?n?n program? çizilirken, insanlara verilen eşsiz bir f?rsatt?r. Bu f?rsat? değerlendirip günahlar?n? affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenâb-? Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belâlardan Ona s?ğ?nan bir insan ne kadar bahtiyard?r. Buna mukabil, her taraf? istilâ eden bu Rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan da ne kadar bedbahtt?r.

  Resûlullah (asm) bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar:

  "Muhakkak ki, Allah Şaban'?n 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşat?r. Bütün mahlûkat?na mağfiret eder. Yaln?zca müşrikler ve kalbleri düşmanl?k hissiyle dolu olup insanlarla z?tlaşmaktan başka birşey düşünmeyenler müstesnâ."

  Görüldüğü gibi, şu veya bu şekilde Allah'a ortak koşanlarla ruhlar? düşmanl?k hisleriyle dolu kimseler de bu eşsiz gecenin sonsuz feyiz ve bereketinden istifade edememektedirler.

  Üç aylara ayr? bir ruh ve hava ile giren Peygamber Efendimiz (asm) bilhassa Şaban ay?na hususî bir itina gösterir, başka zamanlarda görülmemiş bir derecede ibadete ve ahiret amellerine yönelirdi. Bu ay?n çoğu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diğer gecelerden çok farkl? bir şekilde ihyâ ederdi.

  Bir Berat Gecesinde uyan?p da Resûlullah? (asm) yan?nda bulamayan Hz. Aişe (ra) kalkarak onu aramaya başlad?. Nihayet Baki kabristan?nda, baş?n? semaya kald?rm?ş halde buldu. Peygamberimiz (asm) muhterem han?m?na Berat Gecesinin fazîletini şöyle anlatt?:

  "Muhakkak ki, Allahu Teâlâ Şaban'?n 15. gecesinde dünya semas?na rahmetiyle iner ve Benî Kelb kabilesinin koyunlar?n?n k?llar? say?s?nca mağfiret eder."

  ?şlenen sevaplar?n değeri sair vakitlerde on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur'ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harf için yirmi bin sevap alabilmekteyiz. Bu bak?mdan, tam bir ihlâsla çal?ş?p ihyâs?na gayret gösterilebildiği takdirde, Berat Kandili kişiye elli senelik bir ibadet hayat?n?n sevab?n? bir gece içinde kazand?rabilmektedir. "Onun için, elden geldiği kadar Kur'ân ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârd?r."

  Ferdin çal?şma ve kazanma gücü maddî hayatta olduğu gibi, mânevî hayatta da s?n?rl?d?r diyorsak, bunun da çaresi vard?r. Ayn? gayeyi paylaşan ve dünyada ayn? maksatla yaşayan mü'min kardeşlerimizle birlikte teşkil ettiğimiz mânevî şirket, bize hesab?ndan aciz kalacağ?m?z sonsuz bir mânevî serveti kazand?rabilir. Üstelik maddî kazançlarda, kazanç ortaklar aras?nda bölünerek küçüldüğü halde, mânevî kârda böyle birşey kat'iyen bahis mevzuu değildir. Zirâ mânevî faaliyetler nurânîdir. Nur ise maddî eşya gibi bölünmez ve küçülmez.

  Bu idrâk ve şuur içinde tes'id edeceğimiz Berat Kandillerinin hepimiz için hay?rlara, feyizlere ve fütuhata vesile olmas?n? Cenâb-? Hakk?n sonsuz rahmetinden bekliyor ve niyaz ediyoruz
  Konu insirah tarafından (27.08.07 Saat 09:16 ) değiştirilmiştir.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Bu Sene, Berat Gecesi, Nurcular Hakkında Çok Bereketli ve Kerametli...

  Aziz, sıddık kardeşlerim,

  Evvela: Geçen mübarek Leyle-i Beratınızı ve gelecek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederiz. Bu sene, Berat Gecesi, Nurcular hakkında çok bereketli ve kerametli olduğuna bir emaresini hayretle gördük. Şöyle ki:

  Ben, Berat Gecesinden az evvel Asa-yı Musa tashihiyle meşgulken, bir güvercin pencereye geldi, bana baktı. Ben dedim: "Müjde mi getirdin?" İçeriye girdi, güya eskiden dost idik gibi, hiç ürkmedi. Haşiye Asa-yı Musa üstüne çıktı, üç saat oturdu. Ekmek, pirinç verdim, yemedi. Ta akşama kaldı, sonra gitti, tekrar geldi. Berat gecesinde, ta sabaha kadar yanımda kaldı. Ben yatarken başıma geldi, Allahaısmarladık nevinden başımı okşadı, sonra çıktı gitti. İkinci gün, ben teessüf ederken, yine geldi, bir gece daha kaldı. Demek bu mübarek kuş, hem Asa-yı Musa yı, hem Beratımızı tebrik etmek istedi.

  Haşiye: Evet, biz gözümüzle gördük.
  Evet Evet Evet
  Nureddin Mehmed İsmail


  Emirdağ Lâhikası | Bu Fıkra Bir Derece Mahremdir (Yalnız Haslara Mahsustur ) | 149

  ________

  Bilmiyorum penceresine güvercin gelen var mı ama inşaallah bu sene de öyle olur. Çok ihtiyacımız var. Dua niyetiyle okuyalım inşaallah bu mektubu da... Allah makbul eylesin...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Gayyur vildan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  113

  Standart

  gercekten cok ihtiyac?m?z var..allah raz? olsun paylaş?m?n?z için..

  Sen, farklısın dostum çok farklı! Ömründe seni bir kere dahi düşünmeyen, sana zerre kadar menfaati dokunmayan kişinin, imanını kurtarmak için çırpınıyorsun, onun için çalışıyor, programlar yapıyor, diller döküyorsun. Neylersin ki elinde değil, başkasını düşünmeden edemiyorsun. "Boş versene!" diyemiyorsun. "Aldırma da geç git" diyenlere kulak asmıyorsun, "Milleti sen mi kurtaracaksın?" diyenlere "Evet, ben kurtaracağım! Var mı bir diyeceğiniz?" diye haykırıyorsun.

  Zübeyir Gündüzalp


 7. #7
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Rabbim bu gecenin hakk?n? verenlerden eylesin...Aminnn...

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 8. #8
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post

  Böyle bir gecenin mahiyetini anlamamız için çok manidar ve çok özel yazılardı.Ellerinize ve yüreğinize sağlık.Rabbim yardımcınız ve yardımcımız olsun.Böyle bir geceyi en iyi şekilde değerlendirmemiz dileğiyle...Kandilimiz mübarek ola...

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


 9. #9
  Yasaklı Üye mehmet özcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  4

  Standart Merhaba, ben MEHMET HÜDA-İ

  BERAT GECESİ

  Berat Gecesi, Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Kur'ân-ı kerîm, Levhilmahfûz?a bu gece indi. Allahü teâlâ, ezelde, hiçbirşey yaratmadan önce, herşeyi takdîr etti, diledi. Bunlardan, bir yıl içinde olacak herşeyi, bu gece meleklere bildirir. Rahmet kapılarının açılıp, duâların kabul olacağı dört geceden biridir. Resûlullah ?sallallahü aleyhi ve sellem?, bu gece çok ibâdet ve duâ ederdi. ?Allahümmerzuknâ, kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve şakıyyen.? duâsını çok okurdu. Şaban ayında oruç tutmak çok sevaptır.

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  Şaban?ın on beşinci gecesi olunca, gecesini ibâdetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: ?Affedilmek isteyen yok mu, günahlarını affedeyim? Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim? Derde müptelâ olan yok mu, sıhhat, afiyet vereyim? Ne isteyen varsa, istesin vereyim?? Bu hâl, imsak vaktine kadar devam eder.

  Bu gece göklerin kapıları açılır, melekler, müminlere müjde verir, ibâdete teşvik ederler.

  Berat gecesinde çok ibâdet edin! Yoksa kıyâmette pişman olursunuz.

  Bu gece, salih akraba ile ilgisini kesen, büyüklenen ve ana babasına âsi olanlar affa uğramaz.

  Cebrâil ?aleyhisselâm? bana geldi. Kalk, namaz kıl ve duâ et! Bu gece, Şaban?ın on beşinci gecesidir, dedi. Bu geceyi ihyâ edenleri, Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrikleri, büyücüleri, falcıları, hasisleri, alkollü içki içenleri, fâiz yiyenleri ve zina yapanları affetmez. Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri [işleri] Allahü teâlâya arz olunur. Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz! Çünkü, belli bir gecedir. Şaban?ın 15. gecesidir. Kadir gecesi, çok büyük ise de, hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece, çok ibâdet yapınız! Yoksa, kıyâmet günü pişman olursunuz!

  Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan düâ, tevbe, red olmaz. Fıtr bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Şa'bânın onbeşinci [Berât] gecesi ve Arefe gecesi, [Kadr gecesi, bir çok hadîs-i şeriflerde bildirildiği için burada da bildirilmeğe lüzum görülmemiştir].

  Bu gece yapılacak şeyler;

  1- Uyumamak,
  2- Kabristan ziyareti,
  3- Kendimiz ve bütün mü?minler için istigfâr,
  4- Ailesiyle merhametli konuşmak,
  5- Adaletli davranmak,
  6- Nemâz ve secde,
  7- Çok düâ etmek,
  8- Toprağa secde etmek,
  9- Secdede istigfâr,
  10- Peygamber efendimizin secdede okuduğu düâ,
  11- Peygamber efendimizin nemâz sonrası düâsı,
  12- Hayrlı düâ etmek,
  13- Bu bildirilenleri başkalarına da öğretmek,
  14- Güzel koku sürünmek,
  15- İnatla-ısrarla düâ etmek,
  16- Hamd ve şükr,
  17- Rabbenâ ve Âmenerresûlü?yü çok okumak.

  Kıyâmette pişman olmamak için, bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe ve istiğfar etmeli, kazâ namazı kılmalı, Kur?ân-ı kerîm okumalı, Müslümanlara duâ etmelidir.

  ALLAH'ü TEALA HEPİNİZDEN RAZI OLSUN....

 10. #10
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Seneye hazırlık şimdiden başlamış maşallah. Gecenin şevki üzerinizde maşallah..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hadislerle Berat Gecesi...
  By esra aktürk in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 16.08.08, 21:22
 2. Berat Gecesi İbadet ve Duası
  By güneşsu in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.08.08, 10:24
 3. Berat Gecesi Duasi
  By hanzala61 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.07.08, 23:26
 4. Berat Gecesi İçin Cevşen'ül Kebir Hatmimiz
  By elff in forum Hatim Kampanyaları
  Cevaplar: 70
  Son Mesaj: 29.08.07, 00:28
 5. Berat Gecesi İçin 4444 Tefriciye Dağıtımı
  By elff in forum Hatim Kampanyaları
  Cevaplar: 65
  Son Mesaj: 27.08.07, 16:24

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0