Şeytan ve yuva

24.05.2006 Birbirini seven iki çift... İçinde lâhut aleminden gelen mesajların okunduğu burcu burcu Cennet kokan sıcak bir yuva... Ve bütün bu güzelliği bir anda mahvetmek için fırsat kollayan ezeli düşman, Şeytan...
Şimdi de bu mücerred manaları ifadelendiren bir kaç rivayet zikredelim:
Allah Rasulü (sav) buyuruyor:
“İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra da ordusunu sağa sola gönderir. Makam ve mevkice ona en yakın olan, fitnenin en büyüğünü yapandır. Hepsi yaptıklarını anlatmak üzere İblis’in huzuruna gelir ve içlerinden birisi: “Ben şunu, şunu yaptım” der. Ancak İblis, ona hiç de iltifat etmez. Sonra bir başkası gelir ve “Falan adamı, karısından boşayıncaya kadar peşini bırakmadım” der. İblis bundan o kadar memnun olur ki, hemen onu yanına çağırır ve “Sen ne kadar şirinsin!” diyerek iltifat eder. (1)
Ebu Hüreyre (ra) de şöyle diyor:
Bir evde okunan Kur’an’la, o hane, sahiplerine genişler; melekler o evde hazır bulunur; şeytanlar kovulur ve o hânede hayır ve bereket artar. İçinde Kur’an okunmayan eve gelince, bunun tam aksine, ehline daralır; orada melekler bulunmaz, şeytanlar bulunur; hayır ve bereketi de azalır. (2)
Allah Rasulü (sav) ferman ediyor:
“Bir kişi evine girerken ve yemeğini yerken Allah’ı anarsa, şeytan yanındakilere “Bu gece size artık bu evde ne geceleme ne de yemek var.” der. Fakat eve girişinde Allah’ı anmazsa şeytan; “Geceleyecek yeriniz hazır” yemekte de aynı şekilde davranırsa: “Hem geceleyecek, hem de yemek yiyecek bir yer buldunuz.” der.” (3)
“Karı koca arasındaki mahremiyet ve sırra dikkat etmeyen ev ve haneler, bu yönleriyle tamamen şeytani te’sirlere açıktırlar” denilse yeridir. Zira bu mevzuda Ebu Hureyre’nin naklettiği bir hadisde Allah Rasulü (sav) şöyle buyurur:
Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:
Birgün Allah Rasulü (sav) mescide girdi. Namaz kıldırdığı mahalle gelerek “Eğer şeytan bana birşey unutturursa, erkekler tesbih (Sübhânallah desin), kadınlar tasfik etsin (ellerini çırpsın)” der. Mescidde iki saf kadın, bir saf erkek (veya aksi) cemaat vardır. Namazda Allah Rasulü birşey unutmamıştı. Namazdan sonra cemaata döndü “Herkes yerinde dursun” dedi ve erkeklere döndü, “Sizden biriniz, ehline gelip, kapısını kapatıp Allah’ın ferman ettiği örtü ile iktifa eder mi?” diye sordu. “Evet” dediler. Devam etti: “Sonra da arkadaşlarına gelip “Şöyle, şöyle yaptım” der mi?” bu soruya cevap veren olmadı. Allah Rasulü, kadınlara döndü ve aynı sözleri onlara da söyledi. Onlar da susmuşlardı. Bu esnada genç bir kız, dizlerinin üzerine doğruldu (Allah Rasulü kendisini görsün ve sesini duysun diye böyle yapmıştı) ve “Evet Ya Rasulallah! Hepsi de konuşuyorlar” dedi. Bunun üzerine Allah Rasulü şöyle buyurdu: “Bilir misiniz, bunların hali neye benzer! Sokak ortasında, insanların gözü önünde birbirine yaklaşan erkek ve dişi şeytanlara!” (4)

(fetullah gülen) hoca efendinin hitabesidir