Şeytan'?n Vesvesesi


Vesvesesi

"...Vesvese ilka edip, Allah' (c.c.) ?n zikrinden kaçan şeytan?n şerrinden, nar?n Rabbi olan Allah (c.c.) a s?ğ?n?r?m.."

Sûre-i Nas

Abdulkadir Geylâni "Hennas beni âdemin kalbine musallat olan, domuz suretinde bir şeytand?r" demektedir.

Günyetüttalibin

Bu şeytandan kurtulman?n çaresi Allah-u Teâlâ'y? çok çok zikretmektir. Mezkûr ayetin karş?l?ğ?n? teşkil eden Hadis-i Şerifte Peygamber (S.A.V.) Efendimiz. "Şeytan ben-i âdemin kalbi üzerine yay?l?p onu yutar.
Ta ki zikrullaha devam etmeğe başland?ğ?nda kaçar. Zikir unutulduğu zaman tekrar kalbe yerleşmek ister. Ta ki bu hal. Zikrullah?n nurû ile kalb nurlan?p mutmain oluncaya kadar devam eder."

Allah (c.c.) Sure-i Rad'da "...Agâh olunuz ki Allah' (c.c.) ?n zikriyle kalbler mutmain olur... müjdesini bizlere bildirmiştir. Anlayan kullardan eylesin Rabbim bizleri. Amin.

- o -

Büyüklerden biri şeytana dedi ki :

-- Senin gibi mel'un olmak istiyorum, ne yapmam lâz?m. Şeytan sevindi o zat'a cevap verdi :

- Benim gibi olmak istersen, namaza ehemmiyet verme.

- o -

Aç?ktan iblis'e la'net edipde, gizlide ona itaat edenlerden olma. Ömer b. Abdül aziz (r.a.)

Allah'? unuttuğun an yoldaş?n şeytan olur.