+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 15

Konu: Kabir Sualine Hazır mıyız?

 1. #1
  Vefakar Üye Özgürlük - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  denizli
  Mesajlar
  427

  Standart Kabir Sualine Hazır mıyız?

  Kabir sualine haz?r m?y?z?

  *“Hizmet Rehberi’nin altm?ş ikinci sayfas?nda ‘Risâlei Nûr’a hizmette vefat eden şehâdet makam? kazan?r’ başl?ğ? alt?nda; bir ilim talebesinin Münker ve Nekir’in, ‘Rabb’in Kimdir?’ suâline karş? nahiv ilmince cevap vermesinin s?rr? nedir? ‘Rabb’im Allah’t?r’ demesi gerekmez miydi? Kabirde nahiv ilmine göre verilen cevapta bir ciddiyetsizlik söz konusu değil mi?”  Ölüm, bizi berzah hayat?na alan bir vas?tadan ibarettir. Berzah hayat?, dünya ile âhiret aras? ruhanî bir hayatt?r. Bu ruhânî hayatta, dünyada en fazla kendimizi neye adam?ş isek, bunun bir yans?mas? veya görüntüsü içinde âhiret hayat?n? bekleriz. Âhiret hayat?, K?yâmet Günü vâki olacağ? vaad edilen ve bizim âmentü’müzde “Ba’sü ba’de’l-mevt” dediğimiz dirilişle, yani ihyâ ile, yani hayat?n ve cismâniyetin iâdesi ile ve hemen ard?ndan Mahkeme-i Kübrâ ile başlayacakt?r. Bu büyük mahkemeden sonra insanoğlu kendisine biçtiği âleme doğru yönelecek ve art?k hayat Allah’?n izniyle ebediyete kadar ak?p gidecektir.  Berzah hayat?n? bir ölçüde rüyalar?m?zla tan?mlayabiliriz. Genelde gündüz yaşad?ğ?m?z bir şok veya aş?r? duygu yoğunluğunu, gece sembolik bir elbise içinde rüyam?zda da yaşar?z. Yani gündüzki olay?n etkisinden kurtulmayan ruhumuz, gece de bu yoğunluğu yaşayabilir. Ve biz bunu sembolik bir yans?mayla görürüz.


  Berzah hayat?n?n da sembollerle örülü olduğu söylenebilir. Ancak bu semboller çok daha gerçekçi, rüyalar?m?za oranla çok daha “Ne ekersen onu biçersin” mânâs? ile bütünleşmiş; bir bak?ma dünya hayat?n?n bire bir yans?mas?yla örülmüş birer rüya-y? sâd?ka hükmündedir.
  Meselâ; Hz. Enes (ra)’in rivayet ettiği bir hadîste Sevgili Peygamberimiz (asm), bir berzah görüntüsünü şöyle beyan eder: “Mîrâca ç?kar?ld?ğ?m vakit, bak?rdan t?rnaklar? bulunan bir topluluğa uğrad?m.

  T?rnaklar? ile yüzlerini ve göğüslerini t?rnakl?yorlard?. Ben: “Ey Cebrail, kimdir bunlar?” dedim. Cebrail Aleyhisselâm:

  “Bunlar g?ybet ederek insanlar?n etlerini yiyen ve insanlar?n vakar ve haysiyetine ilişenlerdir” buyurdu.1


  Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edilen bir hadiste de, Peygamber Efendimiz (asm) Allah yolunda yara alan bir mücahidin berzah hâlini şöyle zikreder: “Allah yolunda yaralanm?ş bulunan bir kimse, K?yamet Günü yaras? kanayarak gelir. Renk kan rengi, lâkin koku misk kokusudur.”2


  Ebû Hüreyre’nin (ra) rivayet ettiği bir diğer hadiste Allah Resûlü (asm) abdest alanlar?n berzah hâlini de şöyle ifade eder: “Ümmetim K?yamet Günü, yüzü ve abdest uzuvlar? (secdenin ve abdestin nuru ile) parlar olduğu halde dâvet olunacaklard?r. Kimin gücü yeterse parlakl?ğ?n? art?rs?n.”3
  Bir rüya-y? sâd?kada, Ruslarla savaş?rken şehit düşen Ubeyd ismindeki talebesinin tahte’l-arz bir menzil sûretindeki kabrine girdiğini beyan eden Bedîüzzaman Hazretleri (ra), berzah hayat?nda bulunan Ubeyd (ra) ile ilgili bir müşahedesini kaydeder.

  Ubeyd şehit olduğu ve ölüm ac?s?n? duymad?ğ? için kendisini ölmüş bilmemekte; Rus istilâs?ndan çekindiği için yeralt?nda kendisine yapt?ğ? güzel bir menzilde sakland?ğ?n? zannetmektedir. Üstad?n? ölmüş bilmekte ve Üstad? için çok ağlamaktad?r. Oysa şehit olan kendisidir.4


  Kendisini ilme ve irfana vermiş bir talebenin, ilim tahsil ettiği esnada vefat etmesi durumunda; hiç şüphesiz tahsil ettiği bu ilmin berzâhî yans?mas? olacakt?r ve bu yans?ma ile Münker-Nekir’in suâlini, çok hürmet duyduğu hocas?n?n suâli gibi alg?layabilecektir.

  Burada zikri geçen talebenin, kendisini medresede zannederek nahiv ilmi ile cevap vermesi ve sonra da: “Müşkül bir meseleyi benden sorunuz; bu kolayd?r!” demesi, kendisinin şehitler mertebesinde veya şehitler kadar rahat bir mertebede bulunduğunun işaretidir.

  Zaten bu cevab? ile Münker ve Nekir meleklerini, orada haz?r bulunan ruhlar? ve bu hâdiseyi keşfeden büyük veliyi güldürmüş ve Rahmet-i ?lâhiye’yi tebessüme getirmiş; azaptan da kurtulmuştur.5 Bu hâdise, o talebenin “Rabb’im Allah’t?r” demediği anlam?nda anlaş?lmamal?d?r. Rahmet-i ?lâhiye’yi ve melekleri tebessüme getirmiş olmas?, Rabb’inin Allah olduğu yolunda şehâdette bulunmuş olduğunun ifadesidir.


  Meyve Risâlesini kemal-i aşkla yazarken ve okurken vefat eden Merhum Haf?z Ali’nin de (ra), kabirde suâl meleklerine Meyve Risâlesinin hakikatleri ile cevap vermesi, yani “Rabb’im Allah’t?r” hakikat?n? tahkikî ve delilli bir sûrette ifade etmiş olmas?, ayn? s?rdand?r.6
  ?man-? tahkikî dersini alanlar?n, kabirde Münker ve Nekir suâllerine parlak ve kuvvetli hüccetlerle kolayca cevap verebilecekleri konusunda kuvvetli müjdeler bulunmaktad?r.


  Cenâb-? Hak, hepimizi Münker ve Nekir’e kolay cevap vermeyi nasip k?ls?n ve kabir azab?ndan korusun; âmin.

  Dipnotlar:
  1- R. Sâlihîn, 1523
  2- R. Sâlihîn, 1292
  3- Buhârî ve Müslim
  4- Mektûbât, S. 12
  5- Asâ-y? Mûsâ, S. 70
  6- A.g.e., S. 70.
  Konu elff tarafından (09.03.08 Saat 22:13 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Pürheves NURUN ALA NUR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  240

  Standart

  hay?r hiç haz?r değilim Allah bütün müslüman kardeşlerimizin yard?mc?s? olsun
  Gönlünde hararet olanın gözünde yaş olur..

 3. #3
  Dost saltuk buğra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  zonguldak
  Yaş
  43
  Mesajlar
  30

  Standart

  K?mse Hazirim D?yeceĞ?n? Sanmiyorum Ya Hazirlik Yapmaya Cal?Şiyor Veya O Yoldadir D?ye DÜŞÜnÜyorum. Yanliz Şunuda Bel?rtmekte Fayda GÖrÜyorum Üm?ts?zl?Ğe De Kapilmamak Lazim Rabb?m?m Rahmet? Bereket? Boldur Hatta " Rahmet?m Gazabini GeÇt? " Dem?Şt?r Allah (c.c ) Yeterk? B?z Onun Yolunda Olalim D?ye DÜŞÜnÜyorum Ben
  AÇ GÖZÜNÜ ÇÜNKÜ PARLAYAN NUR

 4. #4
  ett
  ett isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Dost ett - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  8

  Standart

  Üstad'a dikkat ederseniz kabirden hiç korkmam?şt?r , bizi ise en çok endişelendiren şeylerden biri de kabir azab?d?r. Öyle ise bizler risale-i nur hizmetinde bulunarak Üstad?m?z?n ç?km?ş olduğu o mertebeye ç?kabiliriz.

 5. #5
  Vefakar Üye beyan_01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  ADANA&mersin
  Mesajlar
  543

  Standart

  Alıntı ett Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Üstad'a dikkat ederseniz kabirden hiç korkmamıştır , bizi ise en çok endişelendiren şeylerden biri de kabir azabıdır. Öyle ise bizler risale-i nur hizmetinde bulunarak Üstadımızın çıkmış olduğu o mertebeye çıkabiliriz.
  inşaallah

  Izdırap insanı olmanın ilk şartı “kalb” taşımaktır;

  kalbini nefsine yedirmiş ya da onu cesedinin altında

  bırakmış bir kimsenin muzdarip olması çok zordur.


 6. #6
  Pürheves ehulacayip - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  İstankara
  Mesajlar
  215

  Standart

  temutune kema taişun ve tuhşerune kema temutun..

 7. #7
  Pürheves ruveyda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  290

  Standart

  Alıntı ehulacayip Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  temutune kema taişun ve tuhşerune kema temutun..
  bu ne demek
  Dünya aldatmalarıyla süslendi, süslemeleriyle aldattı.(Hz. Ali)

 8. #8
  Pürheves ehulacayip - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  İstankara
  Mesajlar
  215

  Standart

  Bu zay?f olsa da Efendiler Efendisi Aleyhi elfü elfi salatu vesselam'?n lal-? güher saçan fem-i mübarekelerinden şerefsudur olup, on dört asr? geride b?rakarak gönüllerde tereşşuh eden bir hakikatin hakikatidir : Nas?l yaşarsan?z öyle ölürsünüz, nas?l ölürseniz öyle dirilirsiniz...

 9. #9
  Vefakar Üye Sağ Yolun Yolcusu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  Bazen Giresun; Bazen Manisa
  Mesajlar
  484

  Standart

  Say?n özgürlük. -Bir ilim talebesinin Münker ve Nekir’in, ‘Rabb’in Kimdir?’ suâline karş? nahiv ilmince cevap vermesi- her halde şunu ifade etmektedir. "?lim tahsil ederken vefat edenler şehid say?l?rlar. Ve şehidler kendilerini hayy bilirler. Yani öldüklerini hissetmezler. Bu nedenle o ilim talebesi soru soran?, hocas? zannetmiş ve o şekilde cevap vermiştir. Hiç bir cihette ciddiyetsizlik yoktur."

  Ey nefsim! Bir dakika gülmeye bedel on saat ağlıyorsun.


 10. #10
  Gayyur nefsin_secdecisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  134

  Standart yanlış bi kullanım mı var?

  Alıntı Özgürlük Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  ebediyete kadar akıp gidecektir


  ebediyete kadar demişsiniz güzel kardeşim ...kadar derken bi sonu mu var yani orayı sürekli durmaksızın deseniz daha anlaşılır olur heralde (bence.kendi şahsi fikrim yanlış olabilir o ayrı tabi)

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kudsi Pazara Hazır mıyız..?
  By seyyah_salih in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 03.05.14, 13:33
 2. Dut İle Asma (Olamaz mıyız?)
  By BiKeS_ in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.10.09, 22:51
 3. Özgür müyüz?
  By Asker.AVSAR in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 17.09.07, 22:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0